Spravodajstvo z horného a stredného Gemera

Dňa 10.4.2017 sa v ZŠ Gemerská Poloma uskutočnil Školský šachový turnaj, na ktorom medzi sebou súťažili žiaci základnej školy 1. a 2. stupňa. Žiaci 1. stupňa navštevujú Školský šachový krúžok, ktorého vedenie zabezpečuje Šachový klub Gemerská Poloma. Turnaja sa zúčastnilo 9 žiakov: 1. stupeň – 1. A: Bianka Chomiaková, 2.A: Mirko Chomiak, Lukáš Hatvaník, Lucka Galajdová, Natália Zatrochová, Viktória Balážová, 3.A: Patrik Fabián, 2. stupeň – 8.A: Michal Jerga, Jaroslav Ďurák.

Zverejnené v Šachy

Prostredníctvom Fondu na podporu umenia sa Gemersko-malohontskému múzeu podarilo zakúpiť účelový mobiliár na uloženie zbierkových predmetov z fondu histórie, etnológie, prírodných vied a historickej knižnice, čím sa skvalitní a rozšíri ich uskladnenie.
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote vzniklo v roku 1882. Je piatym najstarším múzeom na Slovensku.

Zverejnené v Múzeá

Heslom „V zdravom tele, zdravý duch“ sa v poslednej dobe riadi čím ďalej tým viac ľudí. Pri príležitosti slávnostného otvorenia fitnessparku sme na pôde našej školy ZŠ IB Zocha v Revúcej privítali medzi nami primátorku mesta, doktorku Evu Cireňovú, vedúceho oddelenia školstva telesnej kultúry a športu, doktora Igora Kvetka a prdsedu komisie športu Michala Žgravčáka. Sme radi, že prijali naše pozvanie.

Zverejnené v Základné školy
Playlist: 0
Watching: Pribudlo nové video (128 videos)
Loading Player...