×

Varovanie

JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: /nfsmnt/hosting1_2/c/3/c30b962d-8472-4b0c-977e-da17c0d5a621/majgemer.sk/web/images/obsah/jelsava/770
×

Poznámka

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/obsah/jelsava/770
sobota, 20 júl 2013 21:30

Dôležité udalosti z osláv sedemsto sedemdesiateho výročia prvej písomnej zmienky o Jelšave

Napísal(a) jelsavan.sk
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Dni mesta Jelšava 2013 boli slávnostne otvorené 7. júna 2013 o 16.00 h. v areáli Mestského múzea Jelšava a OCVK Jelšava odhalením Stĺpu priateľstva partnerských miest s ekumenickým obradom zástupcov troch cirkví. Túto udalosť považuje aj stránka Maj Gemer za tak dôležitú, aby oboznámila aj ostatných jej návštevníkov čo najpodrobnejšie, aj keď od spomínaného dátumu osláv uplynulo vyše mesiaca. Využila mesačník Jelšavan, ktorý v júlovom čísle uverejnil pomerne podrobnú správu, ktorú vám ponúkame na oboznámenie sa s oslavami tohto nášho starobylého stredogemerského mestečka.
Rok 2013 je rokom 770. výročia prvej písomnej zmienky o Jelšave. Túto, pre mesto významnú udalosť nám priblížila Mgr. Monika Tihányiová (rod. Skalská), autorka odbornej
publikácie Jelšava a jelšavské panstvo v stredoveku. Slávnostné príhovory pri tejto významnej udalosti predniesli - primátor MVDr. Milan Kolesár, primátor mesta Szczekociny (Poľsko) mgr. inż. Krzysztof Dobrzyniewicz, zástupca starostu mesta Uničov (Česko) Bc. Stanislav Axman, zástupca primátorky mesta Tótkomlós (Maďarsko) Ferencz Takács a primátor mesta Nadlac (Rumunsko) Vasile Ciceac.

Pre návštevníkov múzea bola slávnostne vernisážou otvorená výstava fotografií jelšavského rodáka a čestného občana mesta – známeho chirurga prof. MUDr. J. Mazucha DrSc. Prvý deň osláv pokračoval oceňovaním osobností a kultúrnym programom.

Udelenie najvyšších mestských ocenení

Nezabudnuteľné okamihy sme prežívali v Rímsko – katolíckom kostole sv. Petra a Pavla v Jelšave na slávnostnom odovzdávaní najvyšších mestských ocenení. Bol to sviatočný čas, ktorý dal priechod myšlienkam a umožnil v správnom okamihu darovať slovo, melódiu, čo sa tak nevtieravo vryla hlboko do sŕdc ľudí, ktorých si vysoko vážime. Slávnostný akt odovzdávania ocenení konferovala Mgr. Mariana Gömöry, matrikárka MsÚ a ocenení si svoje pamätné plakety prevzali z rúk pána primátora mesta Jelšava MVDr. Milana Kolesára. Mestské zastupiteľstvo v Jelšave udelilo Čestné občianstvo Mesta Jelšava 2013 Mgr. Magdaléne Vášáryovej, poslankyni Národnej rady SR, za pomoc pri riešení záchrany kultúrnych pamiatok v meste, za šírenie jeho dobrého mena a za pozitívny vzťah k nášmu mestu. Cena Mesta Jelšava bola udelená pani Márii Gajdošovej pri príležitosti jej vzácneho životného jubilea a za jej dlhoročnú prácu v školstve.
Cena Mesta Jelšava bola udelená futbalovému mužstvu dorastu za vynikajúce športové výsledky a umiestnenia.
Ceny primátora mesta 2013 boli udelené:
p. Ľubomírovi Spišákovi – za predchádzajúcu dlhoročnú reprezentáciu mesta vo futbale, Mgr. Gabriele Šestinovej – za vysokú pedagogickú úroveň Materskej školy v Jelšave, za jej prínosy v oblasti kuktúrno-spoločenského života i za pripravované vystúpenia detí z MŠ,
p. Milanovi Hrivnákovi - za organizovanie misijných pobytov americkej mládeže Bratskej jednoty baptistov v Jelšave, za rozvoj voľnočasových aktivít zameraných na rómsku mládež a za opravu modlitebne BJB v Jelšave,
Mgr. Margite Mladšej – za aktívne členstvo v Zbore pre občianske záležitosti pri MsÚ od roku 1963 i za dlhoročnú pedagogickú činnosť vo funkcii učiteľky a riaditeľky ZŠ v Jelšave,
p. Štefanovi Janúchovi - za dlhoročnú činnosť v oblasti požiarnej ochrany,
p. Oľge Mezenskej – za dlhoročnú prácu v samospráve a významnú i záslužnú činnosť v prospech mesta Jelšava,
p. Kataríne Hrbálovej – za dlhoročné pôsobenie v školstve, ako aj za prínosy v oblasti kultúrno-spoločenského života,
p. Alojzovi Kováčovi – za 60 rokov kantorovania a organovania v Rímsko - katolíckom kostole sv. Petra a Pavla v Jelšave.
Slávnostnú atmosféru dotvárala ľudová hudba p. Rusňáka z Rožňavy a záver večera patril vynikajúcim hudobníkom z partnerského mesta Tótkomlós. Známe skladby v podaní tohto
orchestra zanechali v nejednom z nás hlboký umelecký zážitok.
Sviatočný večer sa znovu zapíše do histórie nášho mesta, do ktorej sa zapísali aj naši ocenení. Budú si ich pamätať ľudia, pretože konali predovšetkým pre nich a v ich mene. /M.G./

Sobotňajšie oslavy začali sprievodom mestom a pokračovali na štadióne

Dni mesta 2013 sa niesli v prepojení histórie a súčasnosti. V sobotu 8. júna ožilo celé mesto. Prípravy na otvorenie ďalšieho dňa osláv boli v plnom prúde. Návštevníci sa mali na čo tešiť. Na mestskom štadióne boli odštartované súťaže a bol pripravený hodnotný program zostavený pre rôzne vekové kategórie. Pred mestským úradom vyhrávala Dychová hudba SMZ, a.s. Jelšava až do deviatej hodiny.
V tom čase sa pohol sprievod mestom, ktorý smeroval z Námestia republiky cez Štefánikovu a Teplickú ulicu až na Mestský futbalový štadión. Na čele sprievodu kráčal športovec Ľudovít Koreň s transparentom pripomínajúcim 770. výročie prvej písomnej zmienky o meste Jelšava. Jazdci na koňoch firmy IM-AGra s.r.o. v historických kostýmoch na prvý pohľad upútali pozornosť množstva divákov postávajúcich na chodníkoch a mávajúcich účastníkom sprievodu. Úžasný dojem dotvárali šermiari na čele s bubeníkom tiež v historických kostýmoch.
Milo pôsobili drobné mažoretky z materskej školy vo fialových šatách. Za nimi do pochodu hrala jelšavská dychovka. Následne kráčali mažoretky zo základnej školy predvádzajúce rôzne choreografie. Sprevádzala ich mládežnícka dychová hudba zo Slovenského Komlóša.
V sprievode kráčal i primátor mesta MVDr. Milan Kolesár s vlajkou mesta v rukách spolu s predstaviteľmi partnerských miest. Do sprievodu sa zapojili i členovia ostatných zahraničných delegácií z Maďarska, Čiech, Rumunska a Poľska, poslanci Mestského zastupiteľstva, zamestnanci mesta, zástupcovia jelšavských škôl, mestských organizácií, záujmových a športových združení, občianskych združení, obyvatelia mesta. Do kroku im hrala vynikajúca dychová hudba z družobného mesta Uničov. S transparentom v rukách a s krokom „Zumby“ vykračovali členovia Fit Dance Workout Jelšava. Sprievod uzatvárali príslušníci Mestského hasičského zboru a hasiči z družobného mesta Tótkomlós.
Po pompéznom príchode na štadión sa diváci v mysliach preniesli do stredoveku a na scéne sa objavili rytieri v dobových kostýmoch a vtiahli divákov do deja historickej hry. Po vystúpení súboru Berezun z Brezna sa slova ujal primátor mesta MVDr. Milan Kolesár.
Srdečne všetkých prítomných privítal, súťažiacim poprial veľa šťastia, divákom príjemnú zábavu. Nasledovali vystúpenia žiakov, veľkých i malých mažoretiek. V žánrovo rozmanitom vystúpení nechýbali ani hudba, spev či tanec. Známe ľudové pesničky odzneli v podaní Martinky Zagibovej. Hojné publikum zabávali následne naši partneri z družobných miest. Predstavili sa hrou na dychové nástroje, dovolili nám pomyselne načrieť do studnice ich folklóru.
Ľudový tanečný súbor z Rumunska predstavil svoje choreografie. Zahanbiť sa nedali ani priatelia zo Slovenského Komlóša či Szczekocinu, ktorým sa vystúpenie mimoriadne vydarilo i napriek tomu, že na malú chvíľu dážď rozohnal početné publikum do priľahlých altánkov. Netrvalo dlho a s prvými lúčmi slnka sa na scéne objavila folková skupina HRDZA z Prešova. Pesničky Hrajže mi muzička, Priateľ, Pod Božími oknami, Vrchárka, Zbojnícka vhodne doplnili príjemnú atmosféru na mestskom futbalovom štadióne. Následné vystúpenie domácej ľudovej hudby vystupňovalo náladu u publika až do takej miery, že mokrý trávnik sa na chvíľu stal i „tanečným parketom“. Výborne sa zabávali domáci i prítomní zahraniční hostia. Približne po dvojhodinovej prestávke program pokračoval vystúpením hudobnej skupiny AYA. Po úspešných hitoch skupiny Do neba volám, So mnou, Modré z neba a Malý princ sa zábava neukončila, pretože od 22. hodiny pokračovala diskotéka pre mládež v podaní Mariána Gacka a trvala až do 4. hodiny rannej.

V Jelšave sa znovu varili guľky

Súťaž vo varení gemerských guliek sa v meste Jelšava stala tradíciou a neoddeliteľnou súčasťou Dní Mesta Jelšava. Tohtoročný IX. ročník súťaže sa vydaril nad očakávanie usporiadateľov. Svedčia o tom nielen ohlasy súťažiacich družstiev, ale predovšetkým širokej verejnosti, ktorá si na tomto dobrom, typicky gemerskom jedle, pochutila. Súťaž sa skutočnila v sobotu 8. júna 2013.
Súťažilo dvanásť družstiev zložených z troch členov, ktoré zastupovali svoje mesto, obec alebo občianske združenie, či spoločenskú organizáciu alebo jednoducho len družstvá „živelne“ vytvorené zo susedov, známych či priateľov, ktorí majú radi zábavu a vedia variť gemerské guľky. Boli to družstvá: OZ Jelšavanka Jelšava, Obec Magnezitovce, Muránska Zdychava, Revúcka Lehota, Lubeník, Chyžné, Nandraž, Mesto Revúca, SDKÚ-DS Revúca, Zumba Jelšava, YMCA Revúca, Skalka Jelšava. Kvalitu pripraveného jedla hodnotila odborná porota, ale aj „ochutnávači“ z radov občanov. Družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach, boli odmenené hodnotnými cenami.
Ostatní súťažiaci si odniesli upomienkové darčeky, ktoré im budú pripomínať súťaž vo varení gemerských guliek v malom, ale peknom gemerskom meste Jelšava. A tu sú výsledky:

Hodnotenie odbornou porotou:           Verejná ochutnávka:
1. Obec Chyžné                                 1. Obec Revúcka Lehota
2. Obec Revúcka Lehota                    2. Skalka Jelšava
3. YMCA Revúca                              3. Mesto Revúca

Súťaž je už štvrtý rok rozšírená o získanie titulu „Najsympatickejšieho kuchára – kuchárku“. Porota hodnotila originalitu oblečenia súťažiacich a tento rok sa porota rozhodla udeliť aj cenu „Najsympatickejšie družstvo“.
Titul najsympatickejšia kuchárka získala p. Oľga Bartová z Revúcej.
Titul najsympatickejšie družstvo získalo súťažné družstvo z Muránskej Zdychavy /M.G./

Súťažilo sa aj o najlepšiu domácu pálenku

V rámci osláv Dní mesta 2013 sa uskutočnil aj jubilejný 10. ročník súťaže o najlepšiu domácu pálenku pod názvom „Záhradkárske tajomstvo pod štopľom“. Súťaž zorganizovalo mesto v spolupráci s občianskym združením Mestský záhradkársky spolok v Jelšave. Tento rok bolo do súťaže prihlásených 26 vzoriek. Medzi evidovanými vzorkami boli slivovica, hruškovica, drienkovica, trnkovica, jablkovica, morušovica, višňovica a iné. Súťažné vzorky najskôr hodnotila odborná porota zložená zo záhradkárov a zástupcu hostí z družobného mesta Uničov. Predsedom poroty bol pán Miroslav Balco, majiteľ pálenice v Revúckej Lehote. Po vyhodnotení odbornou porotou mali možnosť ochutnať a vybrať tú najlepšiu aj návštevníci podujatia. Všetky súťažné vzorky boli ocenené vecnými cenami. Ďakujeme všetkým zúčastneným za úspešný priebeh súťaže a tešíme sa na 11. ročník tejto súťaže v roku 2014. Zvláštne poďakovanie patrí sponzorovi pánovi Miroslavovi Balcovi.

Najlepšie destiláty vyhodnotené odbornou porotou:
1. miesto: 68% hruškovica zroku 2008 – Roman Jobbágy, Jelšava
2. miesto: 53% slivovica z roku 2008 – Ondrej Hudaček, Jelšava
3. miesto:56% jablkovica z roku 2013 – Ing. Vlastimil Chaba, Revúca

Najlepší destilát vyhodnotený verejnosťou:
56% slivovica z roku 2002 – Dezider Mički – Licince.

Návštevníci obdivovali zručnosť domácich výrobcov

Prezentácia a predaj výrobkov prebiehali súčasne s kultúrnym i športovým programom či tradičnými súťažami. I tohto roku mali možnosť vidieť návštevníci zručnosť a šikovnosť jelšavských výrobcov upomienkových predmetov. Svoje výrobky prezentovali Alena Gruľová a Kamila Hrbálová. Nádherne zdobené kamienky, kvetináče a pletené košíky z papiera v pestrých farbách leta upútali pozornosť u záujemcov. Zaujímavou technikou zdobenia skla sa predstavila Janka Švecová. Obrázky vyrobené pieskovaním a predmety, maľované na sklo prezentoval Vladimír Polónyi. Módne tašky a kabelky vyrobené z ekologického materiálu prezentovala Viera Ondríková. Tradičné i nové výšivky predviedla Jarka Vlčeková. Každoročne sa prezentujú svojou šikovnosťou i žiaci jelšavských škôl. Prostredníctvom svojich pedagógov predstavili upomienkové predmety vyrobené z hliny, predmety vyrobené tzv. servítkovou technikou. Pani Emília Böhmerová ponúkala med a výrobky z medu, sviečky vyrobené z medových plástov. Drobné upomienkové predmety a tričká si mali možnosť návštevníci zakúpiť i v stánku Občianskeho združenia Jelšavanka. Naši priatelia z družobného mesta Szczekociny predvádzali techniku výroby kytičiek a kvietkov z krepového papiera a vyrábali háčkované náhrdelníky.

Pre deti boli pripravené atrakcie a rôzne aktivity

Usporiadatelia nezabudli ani na najmenších návštevníkov. Zabezpečili pre nich nafukovací domček v podobe Včielky Maji na šantenie, skákanie i šmýkanie. Maľovanie na tvár sa stalo obľúbeným a malo veľký úspech u najmenších návštevníkov. Sestry Takáczové si ani na malú chvíľku nevydýchli, aby uspokojili všetkých drobcov čakajúcich na poradie. Ich tváre zmenili na rozprávkové bytosti a rôzne zvieratká. Pohybové aktivity zabezpečovali členovia MTZ Jelšava. Predseda Roman Pollák pripravil pre deti zaujímavé športové súťaže. Miestni hasiči prekvapili deti penovým kúpeľom. K dispozícii boli i kolotoče, cukrová vata a rôzne druhy cukroviniek.
Atraktívna bola pre deti i jazda na koni. Tohoročnou novinkou pre ne bola LESNÁ PEDAGOGIKA, zaujímavá a poučná forma náuky o lese a prírode. Pripravili ju LESY SR, odštepný závod Revúca.

Aj dospelí si mali z čoho vyberať

Okrem kultúrneho programu a súťaží si aj dospelí mali z čoho vyberať. V infostánku EÚ si návštevníci so záujmom vyberali propagačné materiály, brožúry i mapy pre cestovateľov.
Pre gazdinky bola ponúknutá zaujímavá kniha Ako varí Európa. Ako sa vraví, že s plným bruchom je aj zábava lepšia, tak v tomto duchu sa myslelo aj na uspokojenie chuťových zmyslov návštevníkov. Miestni poľovníci na čele so šéfkuchárom - predsedom MsPZ Jelšavan p. Jánom Klimonom, pripravili výborný guláš. Záujem bol aj o špeciality kuchýň našich zahraničných partnerov.

Program spestrila prednáška, cezpoľný beh, hasičská súťaž i futbalový zápas

Prednáška o dobrovoľníctve

V piatok dopoludnia sa záujemcovia zišli vo veľkej zasadačke Mestského úradu na prednáške s témami dobrovoľníctva a aktívneho občianstva, uskutočnenej pri príležitosti Európskeho roku aktívnych občanov. Viedla ju Mgr. Mária Krkošková. Oboznámila prítomných s projektom Európa pre občanov, s hlavnými predpokladmi záujemcov o dobrovoľníctvo, s podmienkami prijímajúcej organizácie, so širokými možnosťami pôsobenia, manažmentom dobrovoľníctva a ďalšími súvisiacimi témami.
Žiaci prispeli k oslavám cezpoľným behom. Do osláv sa svojím, tentoraz 5. ročníkom cezpoľného behu, zapojili žiaci ZŠsMŠ Jelšava. Súťaž bola odštartovaná na mestskom štadióne v piatok dopoludnia a konala sa pod záštitou primátora mesta.

V deviatom ročníku nočnej hasičskej súťaže sa súťažilo hurá – systémom

V piatok po slávnostnom večere v kostole, na ktorom bol Cenou primátora ocenený aj jeden z najstarších členov DHZ Jelšava, dnes už zaslúžilý člen DPO, pán Štefan Janúch, sa začali na mestskom futbalovom štadióne zháňať hasičské družstvá na 9. ročník nočnej hasičskej súťaže O pohár sv. Floriána pod záštitou primátora mesta MVDr. Milana Kolesára. Táto súťaž mala medzinárodný charakter, kde sa okrem družstiev z okolia zúčastnili aj družstvá z českého Uničova – Nová Dědina a maďarského Tótkomlóša. Súťažilo sa HURÁ SYSTÉMOM so súťažnými hadicami v kategóriách muži, ženy a dorastenci.
Všetky družstvá mali 2 pokusy. Súťaž otvoril primátor mesta, potom sa prítomným prihovoril predseda OV DPO SR v Revúcej Ing. Milan Brdársky a sponzor súťaže Ľubomír Vanko, konateľ spoločnosti FLORIÁN, s. r. o. v Martine. Po prvých pokusoch všetci velitelia družstiev vypustili balóny priateľstva.
Výsledky:
- dorastenci
por. č.      DHZ                  výsledný čas poradie
1.             Jelšava                  23,43 sek.   1.
- ženy
por. č.      DHZ                  výsledný čas poradie
8.             Gemerská Ves      21,61 sek.    2.
11.           Nová Dědina        21,28 sek.    1.
muži
por. č.      DHZ                  výsledný čas poradie
8.             Gemerská Ves      21,61 sek.    2.
11.           Nová Dědina        21,28 sek.    1.
2.             Nandraž NP                -
3.             Tótkolós               34,55 sek.    8.
4.             Gemerská Ves      15,80 sek.    2.
5.             Plešivec                 20,80 sek.   4.
6.             Nová Dědina         17,34 sek.   3.
7.             Muráň                   34,25 sek.   7.
9.             Slavošovce            21,56 sek.   5.
10.           Chyžné NP                 -
12.           Hucín                    33,86 sek.    6.
13.           Revúčka               14,84 sek.    1.

Súťaž končila v skorých ranných hodinách a prebehla bez zranení. Poďakovanie za podporu tejto súťaže patrí Mestu Jelšava, fa FLORIÁN, s. r. o. Martin, Róbertovi Csatárymu, Andrejovi Hudákovi, Silvii Zapletalovej, Attilovi Žilkovi a DHZ Slavošovce.
V nemalej miere patrí poďakovanie všetkým jelšavským hasičom, ktorí sa podieľali na organizovaní tejto súťaže, na ktorej sa z roka na rok zúčastňuje viac a viac záujemcov o hasičský šport.
V sobotu 8. júna sme sa tiež spoločne zúčastnili sprievodu – plameniaci, dorastenci a dospelí z DHZ/MsHZ Jelšava a aj hasiči z ÖTE Tótkomlós. Záver sprievodu tvorila hasičská technika – CAS 25 RTHD a DA IVECO DAILY. Po sprievode jelšavskí hasiči vytvorili pre deti penu, v ktorej sa mohli vyšantiť až do popoludňajších hodín. /G.J./

Do osláv sa zapojili aj futbalisti

V rámci osláv 770. výročia najstaršej písomnej zmienky o Jelšave zorganizoval člen Komisie pre školstvo, kultúru a šport Ján Raffay tradičné futbalové stretnutie internacionálov Jelšavy a Lubeníka:
Magnezit Jelšava – Baník Lubeník 2:1 (0:1) Góly: Zdechovan, Gonosz, z 11 m - Švoňavec. Rozhodovali: Siman (Boldi).
Zostavy: Jelšava: Ferko – Macko, Lukáč, Spišák, Kováčik – Gonosz, Dzura, Kotváč – Milko, Polomka, Zdechovan. Striedali: Gömöri, Kizek, Hataš, Piroch. Tréner: J. Raffay.
Lubeník: Maričák – Gallo, Konček, Dacho, Benko – Svoňavec, Čuperka, Smrek – Urbánik, Verkin, Mikloško. Tréner: D. Gulkáš.
Po stretnutí, hranom v priateľskom duchu, sa súperi stretli pri dobrom guláši a pive a v priateľskej debate pospomínali na niekdajšie neľútostné boje na ihriskách či už v Jelšave alebo v Lubeníku.
Zdroj: Mgr. Ondrej Mladší.

Poďakovanie

Mesto Jelšava týmto ďakuje všetkým poslancom MsZ, členom komisií MsZ, zamestnancom, organizáciám mesta, spoločenským organizáciám, cirkvám, športovým klubom, hasičom, Základnej škole s materskou školou v Jelšave, pracovníčkam školskej jedálne, Klubu dôchodcov, občianskym združeniam, Občianskemu združeniu Jelšavanka, prezentujúcim, účinkujúcim, súťažiacim a všetkým obyvateľom mesta, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu osláv Dní mesta Jelšava 2013.

Dni mesta Jelšava 2013 boli financované vďaka príspevku v sume 23.000,00 € z programu Europe for Citizens Programme, opatrenie 1.1 Town Twinning Citizens Meetings v rámci projektu Silné partnerstvá pre silnejšiu Európu – Jelšava 2013. Suma bola vypočítaná podľa počtu účastníkov projektu – 175 účastníkov zo zahraničných partnerských miest. Súčasťou projektu bol aj výmenný pobyt detí z partnerských miest Nadlak a Tótkomlós ako aj vzdelávací pobyt zástupcov partnerského mesta Szczekociny.
(Zdroj: jelsava.sk)

{gallery}obsah/jelsava/770{/gallery}

{jcomments on}

 

Čítať 8295 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:14

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Playlist: 0
Watching: Pribudlo nové video (118 videos)
Loading Player...