Múzeá

Múzeá (205)

Programová ponuka Gemersko-malohontského múzea na január 2018

Počas januára 2018 si návštevníci Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote môžu pozrieť výstavy: „Malenkij robot“ (1945 – 1949). V zajatí sovietskych lágrov., Barnabás Holló (1865 – 1917). Sochár z Gemera-Malohontu, Žijem na strome a je mi dobre, Dieťa a jeho svet.

Drumble z hradov Širkovce – Kapla a Hodejov ako predmet mesiaca január 2018

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote v rámci „Predmetu mesiaca január“ predstaví drumble z obdobia 15. – 16. storočia, objavené počas archeologických výskumov na hrade Širkovce - Kapla a Hodejov. Vystavené budú v priestoroch Gemersko-malohontského múzea od 2. do 31. januára 2018. 

Vianočné tvorivé dielne v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave

V mesiaci december sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnili tvorivé dielne s tematikou prípravy na najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Deti pod vedením múzejného pedagóga Gabrielly Badin a lektorky Ingrid Liptákovej si mohli pripraviť svoje vianočné ozdoby, ktoré si samé navrhli a vyrobili. Pri výrobe vianočných ozdôb sme sa s nimi pozhovárali o význame Vianoc, o rôznorodosti ozdôb, ktoré sa dostávajú nielen na vianočný stromček, ale s ktorými vyzdobíme aj vianočný stôl, okná alebo iné časti bytu.

Výjazdovou tvorivou dielňou ukončili Živé múzeum VI.

Počas októbrových dní sme v rámci projektu Živé múzeum VI. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave usporiadali odborno-vzdelávacie semináre pre pedagógov a zástupcov školských, kultúrno-vzdelávacích a sociálnych inštitúcií. Témou seminárov bolo tradičné valchárstvo a súkenníctvo na Gemeri – plstenie a splsťovanie.

Múzejná písanka patrí k výstave Naj... zo zbierok  Gemersko-malohontského múzea

Do 30 novembra 2017 si môžu v Rimavskej Sobote návštevníci v priestoroch múzea pozrieť výstavu „Naj...zo zbierok Gemersko-malohontského múzea“, ktorá je venovaná 135. výročiu vzniku múzea. K výstave sme pripravili aj sprievodnú aktivitu pre deti (i dospelých), pre žiakov aj študentov pod názvom „Múzejná písanka“. Prostredníctvom tejto aktivity sa návštevník môže zabaviť a kreatívnym spôsobom hlbšie preniknúť do histórie inštitúcie cez vystavené zbierkové predmety.

Gemersko - malohontské múzeum je opäť pre verejnosť otvorené

Od 17. októbra 2017 bolo Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote z technických príčin dočasne zatvorené. Dôvodom bola výmena starých drevených okien za nové na vnútornej strane budovy múzea. 9. októbra sa začalo so stavaním lešenia a 12. októbra s výmenou prvých okien. Okná boli vymenené na chodbách na prízemí a 1. poschodí, a to hlavne z dôvodu úspory na energiách a počas horúcich letných dní by mali nové okná uchrániť priestor od nadmerného prístupu svetla a tepla. 1. poschodie je dlhé roky využívané

Barnabás Holló (1865 – 1917), sochár z Gemera-Malohontu

Vo štvrtok 9. novembra 2017 o 15.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční vernisáž výstavy „Barnabás Holló (1865 – 1917). Sochár z Gemera-Malohontu“. Výstava je poctou sochárskej tvorby tohto významného rodáka regiónu a vzniká pri príležitosti 100. výročia úmrtia sochára.

Obraz troch významných politikov bývalého Československa s optickou ilúziou

Od 2. do 30. novembra 2017 bude v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote vystavený obraz s optickou ilúziou, ktorý patrí k novším prírastkom múzea v historickom zbierkovom fonde. Na obraze s optickou ilúziou, nadobudnutom darom v roku 2016, môžeme vidieť fotografie troch významných politikov bývalého Československa – Eduarda Beneša, Tomáša Garriguea Masaryka a Miroslava Rastislava Štefánika. Obraz vlastnila rodina Alojza Škočovského, ktorá sa z moravsko-slovenského pohraničia v roku 1922 prisťahovala do Rimavskej Soboty

Interaktívny seminár v Rožňave zamerali na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri

Dňa 2. októbra 2017 sa konala v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave odborno-vzdelávacia aktivita – interaktívny seminár zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a splsťovanie. Účastníkmi seminára boli pedagógovia materských a základných škôl, záujemcovia z kultúrnych inštitúcií a remeselníckych združení. Jeho cieľom bolo vzdelávať pedagógov a vedúcich remeselníckych dielní v oblasti histórie týchto remesiel ako aj praktického využitia ich odkazu a zručnosti v súčasnosti.

NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017)

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote si aj tento rok pripomenulo "Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD)" zaujímavými podujatiami. Pre návštevníkov sme pripravili novú výstavu pod názvom "Naj... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea", ktorá je venovaná 135. výročiu založenia múzea. Výstavu sme sprístupnili slávnostnou vernisážou. Dôstojnú atmosféru dotvorilo vystúpenie harfistky symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Adriany Antalovej.

Strana 1 z 15