Múzeá

Múzeá (201)

Do 30 novembra 2017 si môžu v Rimavskej Sobote návštevníci v priestoroch múzea pozrieť výstavu „Naj...zo zbierok Gemersko-malohontského múzea“, ktorá je venovaná 135. výročiu vzniku múzea. K výstave sme pripravili aj sprievodnú aktivitu pre deti (i dospelých), pre žiakov aj študentov pod názvom „Múzejná písanka“. Prostredníctvom tejto aktivity sa návštevník môže zabaviť a kreatívnym spôsobom hlbšie preniknúť do histórie inštitúcie cez vystavené zbierkové predmety.

Od 17. októbra 2017 bolo Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote z technických príčin dočasne zatvorené. Dôvodom bola výmena starých drevených okien za nové na vnútornej strane budovy múzea. 9. októbra sa začalo so stavaním lešenia a 12. októbra s výmenou prvých okien. Okná boli vymenené na chodbách na prízemí a 1. poschodí, a to hlavne z dôvodu úspory na energiách a počas horúcich letných dní by mali nové okná uchrániť priestor od nadmerného prístupu svetla a tepla. 1. poschodie je dlhé roky využívané

Vo štvrtok 9. novembra 2017 o 15.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční vernisáž výstavy „Barnabás Holló (1865 – 1917). Sochár z Gemera-Malohontu“. Výstava je poctou sochárskej tvorby tohto významného rodáka regiónu a vzniká pri príležitosti 100. výročia úmrtia sochára.

Od 2. do 30. novembra 2017 bude v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote vystavený obraz s optickou ilúziou, ktorý patrí k novším prírastkom múzea v historickom zbierkovom fonde. Na obraze s optickou ilúziou, nadobudnutom darom v roku 2016, môžeme vidieť fotografie troch významných politikov bývalého Československa – Eduarda Beneša, Tomáša Garriguea Masaryka a Miroslava Rastislava Štefánika. Obraz vlastnila rodina Alojza Škočovského, ktorá sa z moravsko-slovenského pohraničia v roku 1922 prisťahovala do Rimavskej Soboty

Dňa 2. októbra 2017 sa konala v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave odborno-vzdelávacia aktivita – interaktívny seminár zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a splsťovanie. Účastníkmi seminára boli pedagógovia materských a základných škôl, záujemcovia z kultúrnych inštitúcií a remeselníckych združení. Jeho cieľom bolo vzdelávať pedagógov a vedúcich remeselníckych dielní v oblasti histórie týchto remesiel ako aj praktického využitia ich odkazu a zručnosti v súčasnosti.

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote si aj tento rok pripomenulo "Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD)" zaujímavými podujatiami. Pre návštevníkov sme pripravili novú výstavu pod názvom "Naj... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea", ktorá je venovaná 135. výročiu založenia múzea. Výstavu sme sprístupnili slávnostnou vernisážou. Dôstojnú atmosféru dotvorilo vystúpenie harfistky symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Adriany Antalovej.

Múzeum Prvého slovenského gymnázia v Revúcej vyhlasuje súťaž o najkrajší dušičkový veniec. Súťaž je určená pre všetky školy a škôlky v meste Revúca. Vyhodnotenie súťaže bude v Múzeu Prvého slovenského gymnázia. Na žiadneho národovca nemôžeme zabudnúť, a preto najkrajšími dušičkovými vencami a ikebanami si uctíme ich pamiatku na mestskom cintoríne v Revúcej.

V piatok 13. októbra 2017 o 16.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční prezentácia s tvorivou dielňou zameraná na belujské hrnčiarstvo. Podujatie vzniká v spolupráci s manželmi Drímajovcami z Beluje (okres Banská Štiavnica), ktorí sa venujú výskumu pomerne neznámeho, no pozoruhodného typu hrnčiarstva. Podujatie podporila Nadácia Poštovej banky.

V mesiaci október priblížime verejnosti predmety, ktoré sú spojené s obuvníckym remeslom (šidlá, nože, zrezávače kože, kladivká, hladidlá...). V etnografickom fonde múzea sa nachádzajú od roku 1995. Obuvníctvo je remeselná a domáca výroba a oprava obuvi. Vyvinulo sa zo ševcovstva, zaoberajúceho sa spracovaním kože a výrobou jednoduchej obuvi, v 19. storočí. Obuvnícke náradie obuvníkov z Rimavskej Soboty, Tomášoviec, Bakty či Kyjatíc si môžete v priestoroch múzea pozrieť od 1. do 31. októbra 2017.

V Rožňave budú múzejníci počas najbližších 16 mesiacov skúmať každodenný život v bývalej priemyselnej časti Rožňavy – Rožňava Baňa. Občianske združenie MEDZA, ktoré pôsobí pri Baníckom múzeu v Rožňave, v rámci schváleného projektu „Spolupráca a budovanie siete pre zachovanie spoločného priemyselného dedičstva“ cezhraničnej spolupráce Interreg SK-HU Budovanie partnerstva, bude realizovať výskum každodenného života na Rožňava Bani v období 2. polovice 20. storočia.

Strana 1 z 15

Rok na Gemeri 2017

ROK NA GEMERI 2017 * 21. novembra o 17.00 hod. v Dome tradičnej kultúry v Rožňave - TRADIČNÁ VÝROBA MODROTLAČE - workshop s Petrom Trnkom *
Top