Výstavy

Výstavy (252)

Vernisáž výstavy fotografií Ing. Dušana Sekerku „Z piatich kontinentov“ v Mestskom múzeu v Jelšave

Na jar všetci intenzívnejšie vnímame okolitý svet - prebúdzajúcu sa prírodu.  Apríl je mesiac lesov, v apríli je Svetový deň Zeme. Preto sme  v tomto čase zaradili do kalendára  našich podujatí výstavu ,,Z piatich  svetadielov“, ktorá očami fotografa priblíži vzácne prírodné zákutia našej zemegule a kultúrne skvosty našich predkov.  Mestské múzeum Jelšava Vás pozýva na vernisáž výstavy Ing. Dušana Sekerku „Z piatich kontinentov“, ktorá sa bude konať vo štvrtok 26. apríla 2018 so začiatkom o 16.30 hod. v priestoroch mestského múzea. Výstava následne potrvá od 27. apríla 2018 až do odvolania.  

Ing. Dušan Sekerka

Autor výstavy, rodák z Ratkovského Bystrého, prežil väčšinu svojho života v Revúcej. Navštevoval gymnázium v Revúcej a vyštudoval Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene,

MALIAR LUČENCA na výstave v Krásnohorskom Podhradí

Františka Gyurkovitsa právom nazývajú maliarom Lučenca, resp. Novohradu, keďže jeho život a dielo sa neoddeliteľne spájajú s týmto mestom a okolím. Narodil sa v roku 1876 v Budapešti, prevažnú časť svojho života však prežil v Lučenci. V čase, keď sa tu natrvalo usadil (1913), mal už za sebou roky štúdia v Budapešti, Paríži (Akadémia Julian) a na akadémii v Mníchove. Status akademického maliara a jeho obľúbená povaha ho predurčili stať sa významnou osobnosťou. V období Rakúsko-uhorskej monarchie bol uznávaným a vyhľadávaným umelcom, neskôr, v období prvej Československej republiky ako príslušník národnostnej menšiny sa stal maliarom tvoriacim na periférii umeleckého života. Až v druhej polovici 20. storočia, keď už bol v pokročilom veku,

Vzácne kameninové výrobky z Muráňa prezentuje výstava nainštalovaná v Hradnom múzeu vo Fiľakove

V Hradnom múzeu vo Fiľakove je v týchto dňoch inštalovaná výstava Baníckeho múzea v Rožňave Spomienka muránskej kameniny. Výstava prezentuje vzácne výrobky z Muráňa z ranného obdobia výroby – výrobky s rodovým erbom Koháry, výrobky s modrým viedenským motívom, taniere s  prelamovaným okrajom, ako aj s obľúbeným motívom viničových listov v zelenom a modrom prevedení. Pozornosť si určite zaslúži pestrá škála výrobkov s motívom vtáčika a kohútika. V neposlednom rade svojou krásou a rozmanitosťou určite zaujmú výrobky zdobené kvetinovým motívom, maľované voľnou rukou i cez šablónu. Výstava Spomienka muránskej kameniny mala premiéru v septembri 2017 v Rožňave. Vo Fiľakove, kde výstavou otvorili turistickú sezónu na Fiľakovskom hrade, bude inštalovaná do 11. mája 2018 a odtiaľ poputuje do Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.

„Obaly a knihy“ - výstava prác študentov Školy úžitkového výtvarníctva Košice po prvýkrát v Rožňave

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) - Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a Škola úžitkového výtvarníctva Košice pozývajú širokú verejnosť do priestorov knižnice v Rožňave, ul. Lipová 3 na výstavu pod názvom „Obaly a knihy“, ktorá potrvá do 5.5.2018. Výstava prác študentov Školy úžitkového výtvarníctva Košice, odborov Propagačná grafika a Propagačné výtvarníctvo je v priestoroch knižnice po prvýkrát. Pre širokú verejnosť je to v knižnici opäť niečo nové. Prezentujú sa tu ročníkové projekty. „Témy prác týchto dvoch odborov sú iné, ale spája ich funkčnosť, praktickosť a estetika,“ prezradila Mgr. art. Katarína Fazekasová, ktorá vyučuje na škole rôzne predmety a vedie aj krúžok Experimentálne grafické techniky. „Spoločnou témou žiakov propagačné výtvarníctvo bol obal. Žiaci navrhli farebné a výtvarné riešenia obalov na 

Z vernisáže výstavy Rožňava do toho!

(Rožňava – 5.4.2018) Niekoľkomesačná práca sa pretavila do nádhernej výstavy Rožňava do toho. Najprv boli len úvahy ako na to, a potom to začalo, začali sa zbierať fotografie, rôzne trofeje, proste čo kto zohnal. Hlavným tvorcom bol Juraj Králik, ktorý sa už aj v mladosti venoval histórii športu. Našťastie nezostal sám, partia nadšencov priložila ruku k dielu a veru pri otvorení výstavy v mnohých očiach sa ligotala slzička. Podarilo sa nám zostaviť až 22 športových odvetví, a to z rokov 1913 až 1989. Na otvorení výstavy samozrejme že nechýbal ani primátor mesta, však aj jeho fotografie z basketbalu sa tu objavili. Poďakovanie patrí Olympijskému klubu Gemer, mestu Rožňava a samozrejme Baníckemu múzeum, hlavne pracovníkom,  ktorí posledné dni spoločne s nami pracovali ako včeličky, aby sme v Galérii otvorili spomienky na rôzne generácie.

Historická výpočtová technika zo zbierok spoločnosti RSNET, s. r. o. na výstave

Vernisáž výstavy „Kremíkové nebo“ v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sa uskutoční 10. apríla 2018 (utorok) o 15.00 hod. Verejnosti predstaví historickú výpočtovú techniku zo zbierok spoločnosti RSNET, s. r. o. Rimavská Sobota. Výstava potrvá do 30. júna 2018. Sprístupnená výstava predstavuje historickú výpočtovú techniku zo zbierok spoločnosti RSNET, s. r. o. V súčasnosti sa stali počítače, notebooky, tablety a smartfóny každodennou a neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Pripravovaná výstava má ambíciu predovšetkým mladšej generácií predstaviť historickú výpočtovú techniku,  ktorá svojimi technickými parametrami, výkonmi, rozmermi vyvoláva úsmev na tvári a zároveň aj počudovanie.

Ôsma repríza výstavy Rožňavské cechy potešila aj Nové Zámky

Vo výstavnej sieni Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch sa dňa 22. 3. 2018 uskutočnila za prítomnosti podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Tibora Csengera  vernisáž výstavy Rožňavské cechy. Rožňava, známa predovšetkým ako banícke mesto, patrila už v 17. storočí medzi najvýznamnejšie remeselnícke strediská v Uhorsku. V meste pulzoval čulý remeselnícky život s početnými cechmi. Výstava prostredníctvom zaujímavého, mimoriadne vzácneho cechového materiálu, prezentuje niekdajší bohatý cechový život v Rožňave. Vystavené insígnie rožňavských cechov  - zvolávacie tabuľky, pečatidlá, truhlice, vývesný štít, cechové nádoby i písomný materiál sú evidované v zbierkovom fonde Baníckeho múzea v Rožňave.

Od chmeľu k pivu. Výstava, ktorá návštevníkom približuje proces výroby piva

V priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave sa uskutočnila 15. marca 2018 vernisáž výstavy Od chmeľu k pivu. Výstavu, ktorá návštevníkom približuje proces výroby piva, pripravilo Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Autormi výstavy sú Ing. Oľga Kostolná a Mgr. Ondrej Godál. S pivovarníctvom je úzko späté aj naše mesto Rožňava. Varenie piva priniesli do oblasti Gemera v 13. storočí nemeckí kolonisti, ktorí pochádzali z vyspelejších hospodárskych a spoločenských pomerov. Spočiatku sa pivo varilo v domácnostiach, neskôr v mestách. Každé mesto malo svojho sládka, ktorý podliehal priamo mestskej samospráve.

Výtvarné spektrum a AMFO 2018 - Vernisáž výstavy a vyhodnotenie regionálnych súťaží

Každoročne organizované súťaže tvorivosti neprofesionálnych autorov v oblastiach umeleckej fotografie a výtvarnej tvorby, vyhlásené začiatkom tohto roka, budú uzavreté vernisážou výstavy úspešných prác pre verejnosť a zároveň vyhodnotením snaženia autorov. Gemerské osvetové stredisko (GOS) pozýva v utorok 20. marca 2018 o 16.30 do Domu tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave. „Zostaveniu výstavy a vyhodnoteniu predchádzali zasadnutia odborných porôt v oboch súťažiach," informuje za organizátora Anežka Kleinová (GOS) a dodáva: „pre autorov sa uskutočnili odborné rozborové semináre, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť súťaží.

Výstavu „Od chmeľu k pivu“ otvoria v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave

Pivo je nápojom ktorý sprevádza kroky človeka po tisícročia. Od doby, keď v čase neolitu prišlo k objaveniu piva, jeho chuti a účinkov, už uplynulo mnoho rokov, ale pivo je tu s nami stále. To svedčí nielen o obrovskej popularite tohto nápoja naprieč kultúrami, ale aj o jeho univerzálnosti a jednoduchosti prípravy – bol to nápoj, ktorý mohol chutiť skoro každému a jeho príprava nebola zložitá. Pripravená výstava „Od chmeľu k pivu“, ktorá bude otvorená v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave 15. marca t. r., má za cieľ návštevníkom priblížiť proces výroby piva, počnúc výberom a pestovaním surovín a končiac pri finálnom produkte. Zároveň si kladie za cieľ prostredníctvom výkladu i pripravených informačných panelov oboznámiť verejnosť so stručnou históriou piva a pivovarníctva, krčiem,

Strana 1 z 18