Výstavy

Výstavy (217)

Výstava s názvom Žiť, ktorá je inštalovaná v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave a potrvá do 19. 7. 2017, predstavuje diela súčasných regionálnych výtvarníkov: Veroniky Trnečkovej, Viktórii Zatrochovej a Alexandry Selmeciovej. Je mimoriadne dôležité, aby ich tvorbu spoznali i naši stredoškoláci, keďže sú si s autormi blízki ako vekom, tak aj videním sveta. Po našich pozitívnych skúsenostiach z niektorých bývalých výstav sme sa rozhodli pokračovať v interaktívnej výstavnej pedagogike pre miestnych študentov s cieľom prehĺbiť ich umelecko-estetický rozhľad a získať tak nových potenciálnych obdivovateľov výtvarnej kultúry.

Vernisáž výstavy „500 rokov reformácie (1517-2017)“ sa uskutoční 15. júna 2017 (štvrtok) o 15.00 hodine v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Výstava vznikla v spolupráci s Bélom Pohóczkym mladším, kňazom reformovanej cirkvi zo Širkoviec, ktorý so svojím otcom zozbieral veľký počet historických kníh, predmetov a dokumentov súvisiacich s reformáciou. Návštevníci si výstavu budú môcť pozrieť do 31. augusta 2017.

Som žiakom Strednej odbornej školy technickej v Košiciach na Kukučínovej 23. Nám študentom a našej škole sa naskytla možnosť zúčastniť sa medzinárodnej výstavy určenej predovšetkým pre odborníkov z oblasti požiarnej ochrany, činnosti integrovaného záchranného systému, ochrany zdravia, života a majetku. Zo školy boli vybraní 8 študenti, ktorí sme cestovali s majstrom odborného výcviku, pánom Jozefom Baffym, do Brna na tento veľtrh. Pre nás to bola skvelá akcia, a príležitosť hlavne náučná.

V Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave je sprístupnená výstava fotografií z projektu Oplecko, kamža a čepec. „Vzhľadom na množstvo fotografií, ktoré boli spracované a nebol priestor ich všetky vystaviť, Gemerské osvetové stredisko ich postupne priblíži verejnosti prostredníctvom tematických výstav,“ uviedla Mária Ferenczová, manažérka kultúry z Gemerského osvetového strediska v Rožňave. Teraz ponúka priaznivcom tradičnej ľudovej kultúry možnosť bližšie sa oboznámiť so spôsobom česania vlasov malých dievčat,

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií (18. máj) sa konala dňa 16. mája 2017 o 16.30 hod. v Obrazárni grófa Dionýza Andrássyho v Krásnohorskom Podhradí vernisáž sezónnej výstavy Teodor Jozef Mousson (1887-1946). T. J. Mousson pôsobil v rokoch 1911-1944 v Michalovciach ako učiteľ kreslenia. Bol jeden z prvých maliarov, ktorý sa systematicky venoval Zemplínu, ktorý sa stal primárnym motívom jeho tvorby a celoživotného diela. 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, špecializujúce sa na dokumentáciu rómskej kultúry (od roku 1996), opäť pripravuje výstavu detských výtvarných prác pod názvom „ROMANO DŽIVIPEN - RÓMSKY ŽIVOT“, XI. ročník. Výstava je zároveň aj súťažnou prehliadkou, do ktorej sa zapojilo 14 škôl v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. Vernisáž výstavy a vyhodnotenie detských prác sa uskutoční v stredu 17. mája 2017 o 13.00 hod. Výstava potrvá do 25. júna 2017.

V sobotu, 20. mája 2017 o 18.00 hod. bude v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sprístupnená výstava „Krásavice zahalené v dyme. Historické fajky a fajčiarske potreby zo zbierok Gemersko-malohontského múzea.“ Výstava predstaví historické fajky zo zbierok Gemersko-malohontského múzea, z obdobia 17. až 20. storočia. Výstava bude sprístupnená v rámci programu Noci múzeí a galérií 2017 a potrvá do 31. júla 2017.

Teodor Jozef Mousson bol jeden z prvých maliarov, ktorý sa systematicky venoval Zemplínu. Bol zanieteným obdivovateľom a stvárňovateľom tunajšieho kraja a ľudu. Banícke múzeum v Rožňave a Zemplínske múzeum v Michalovciach, kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja, pripravili v dňoch 16. mája až 30. septembra 2017 o tomto umelcovi v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí výstavu. Vernisáž sa uskutoční v spomínanom zariadení 16. mája 2017 o 16.30 hod.

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa za účasti autoriek 4. mája 2017 uskutočnila vernisáž výstavy Žiť. Podujatie otvorila Gabriella Badin. Následne jedna z vystavujúcich autoriek, Veronika Trnečková, prítomným odprezentovala samotný obsah výstavy. ŽIŤ je výstava troch mladých talentovaných výtvarníčok z nášho regiónu – Alexandry Selmeciovej, Veroniky Trnečkovej a Viktórii Zatrochovej, ktoré sa rozhodli žiť umeleckým životom, žiť tvorivo v neustálej inšpirácii.

Vo štvrtok 4. mája 2017 sa vo výstavných priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch uskutočnila vernisáž putovnej výstavy Baníckeho múzea v Rožňave Poézia kameniny.
Výstava mala premiéru v roku 2015 v Rožňave. V Nových Zámkoch, kde bude inštalovaná do 5. augusta 2017, má piatu reprízu. Prinášame niekoľko fotozáberov z výstavy i z atmosféry vernisáže. 

Strana 1 z 16
Top