sobota, 18 marec 2017 14:20

Slavošovský nestor PaedDr. Milan Sajenko oslávil 84. narodeniny

Napísal(a) JUDr. Jozef Pupala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Po krásnej zime február predal žezlo marcu. A práve v zime, aká má byť, sa 1. marca 1933 v Slanom narodil Milan Sajenko. Osud jeho otecka zavial do lona Slovenského rudohoria, do Slavošoviec, kde bol vyslaný ako odborník do Slavošovských papierní. Mladý Milan ostal až dosiaľ verný svojmu novému domovu. Vo formovaní jeho osobnosti zohrávali rozhodujúcu úlohu rodičia, v osobnom živote boli dôležité roky 1938-1945. Jeho rodičia sa otvorene postavili proti maďarskej okupácii,

proti zapojenia Slovenska vo vojne po boku Nemecka proti ZSSR. V rodičovskom dome v Slavošovciach našli pochopenie a útočisko velitelia, ale aj radoví partizáni počas SNP. Pre mladého 11-ročného chlapca bola najväčšia česť, keď mohol uviazať koňa partizána a o „poťaškaňja“ samopalu ani nehovoriac.
Postoj rodičov v dobe boja proti fašizmu sa stal pre Milanka vodítkom v jeho životnej púti. Okrem založenia siene „bojových tradicíí“ v Slavošovciach (ktorej expozícia po prevrate po roku 1989 skončila v „odpade“), má osobnú zásluhu na zriadení jediného múzea Pavla Dobšinského, o ktorom majú vedomosť aj v Číne, kde preložili jeho rozprávky, ale na Slovensku sa to „nenosí“ a o jeho existencii nevedia nielen žiaci v blízkom okolí, ale ani učitelia slovenčiny a možno ani minister školstva.
PaedDr. Milan Sajenko má osobnú zásluhu na sprístupnení Slavošovského tunela, ktorý je turistickou raritou a počas SNP zohral významnú úlohu. Napriek krásnemu veku s erudovaným výkladom nezištne sprevádza návštevníkov múzea P. E. Dobšínského, ako aj turistov spomínaným tunelom.
Pre nás odbojárov je vzorom vo svojej aktivite pri dokumentácii obdobia SNP. Vydal niekoľko publikácii o odboji v oblasti Čiernej Lehoty, Slavošoviec. Dosiaľ je aktívnym poslancom obecného zastupiteľstva. Stále vykonáva prednášky na školách a medzi vojakmi o odkaze SNP a protifašistického odboja.
Vo svoje aktivite v šírení odkazu SNP a protifašistického odboja by mal byť vzorom aj pre funkcionárov SZPB, ktorí za svojich niekoľko desiatok rokov funkcionárskej činnost neustále zdôrazňujú propagáciu odkazu protifašistického odboja a najmä SNP medzi mládežou, ale za svojho funkcionárského pôsobenia neboli schopní absolvovať ani jednu besedu, prednášku, ale sú stále v čele cieľov SZPB. O to vzácnejší sú odbojári ako PaedDr. Milan Sajenko, ktorí napriek veku nerečnia, ale aktívne pracujú.
Preto aj touto cestou prajeme oslávencovi pevné sibírské zdravie a kaukazskú dlhovekosť a mnoho síl pri šírení odkazu SNP a protifašistického odboja.
JUDr. Jozef Pupala
V Čiernom Potoku 16.3.2017

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura
 

 

PaedDr. Milan Sajenko svoj profesionálny život prežil ako pedagóg, neskôr ako riaditeľ Základnej školy v Slavošovciach a vychoval niekoľko generácií Slavošovčanov. Na požiadanie predsedu Miestneho národného výboru sa stal fotodokumentaristom v Zbore pre občianske záležitosti. Neskôr pracoval ako predseda školskej a kultúrnej komisie, poslanec MNV a zakrátko podpredseda MNV. Prešiel skoro všetkými obecnými funkciami, bol predseda ZPOZ, obradný rečník aj sobášiaci. Vďaka záľube fotografovať, takmer celé obdobie poslaneckej činnosti zaznamenal na fotografiách a diafilmoch. Takto je kultúrne a spoločenské dianie v obci zachytené a zdokumentované na mnohých fotografiách. Ako dlhoročný kniha sajenka 1apredseda historicko-dokumentačnej komisie pri Oblastnom výbore Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave zásadným spôsobom prispel k dokumentácii SNP a protifašistického odboja na Gemeri. Celý život sa zapájal do spoločenskej a kultúrnej práce v obci, dosiaľ je poslancom v Obecnom zastupiteľstve v Slavošovciach. 
Jeho celoživotnou láskou sa stalo uchovávanie odkazu najväčšieho slavošovského rodáka Pavla Emanuela Dobšinského. Už na prelome 60. - 70. rokov jeho zásluhou prišlo k rekonštrukcii rodného domu P. E. Dobšinského, v ktorom postupne vybudoval muzeálnu expozíciu. Udržiaval kontakty s 
    

sajenko milan 1aDobšinského potomkami a zdokumentoval tak Dobšinského život. Pamätná izba sa nachádza v rodnom dome, v ktorom sa v roku 1828 P. E. Dobšinský narodil. Bol jedným z autorov myšlienky oživiť unikátnu technickú pamiatku zo štyridsiatych rokov 20. storočia, takmer 3-kilometrový železničný tunel pri Slavošovciach, ktorý však nebol dokončený, nie sú v ňom uložené koľajnice a nikdy tadiaľ vlak neprešiel. Napriek tomu, že Slavošovský tunel pod Homôlkou nebol nikdy uvedený do prevádzky, dnes je z neho aj zásluhou pána Sajenka známa turistická atrakcia a rekreačná oblasť. 

Jeho vzťah k histórii a k spoločenskému dianiu sa prejavil aj v publikovaní mnohých článkov v časopisoch Verejná správa, Obzor Gemera, Zora Gemera, Slavošovské obecné noviny, Bojovník, Obecné noviny, mnohokrát aj na webovej stránke Maj Gemer.Je autorom celého radu publikácií, v ktorých dokumentoval dejiny Slavošoviec a jej okolia: Historický prameň a jeho výchovné využitie vo vyučovaní dejepisu v 9. ročníku ZDŠ (Bratislava, SPN 1976), Slavošovce /zostavil, text a fotografie spracoval Milan Sajenko/ (Slavošovce 1995), 680 rokov Slavošovce : 1318 – 1998 (Slavošovce 1998), Kapitoly z histórie (Slavošovce 1998), Slavošovce naše (Rožňava 2006), Slavošovce naše jubilujúce /zostavovateľ/ (Slavošovce 2008).            Doplnil MG

 

Čítať 1745 krát Naposledy zmenené sobota, 18 marec 2017 15:57

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.