Spravodajstvo z horného a stredného Gemera

Kto žije v Revúcej či na okolí, alebo je viazaný svojou regionálnou náklonnosťou k tomuto mestu Prvého slovenského gymnázia, zaiste vie, že každoročne v polovici júna na námestí pred Kohútom bývajú tradičné Dni mesta Revúca. Túto očakávanú udalosť, ktorá býva spojená tiež s oceňovaním osobností mesta, prehliadkou vystúpení detských a základných škôl i záujmových útvarov, ako je Lykovček, ZUŠ-ka mesta, či Tanečná škola Happy Dance, otvorila už v piatok ráno 16. júna 2017 primátorka mesta Revúca pani Eva Cireňová.

Folklórne večery majú stále miesto v bohatej palete aktivít Gemerského osvetového strediska v Rožňave. Dramaturgia tohto cyklického podujatia je zameraná na prezentáciu zvykov a obyčajov horného Gemera, ale aj zaujímavých osobností a kolektívov, ktoré sa venujú zachovávaniu ľudových piesní, tancov, tradícií a remesiel. V stredu 21. júna 2017 v Dome tradičnej kultúry Gemera bude opäť znieť hudba a spev. „Tento letný folklórny večer bude zameraný na slovensko-maďarský folklór.

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Rožňave zorganizovala na futbalovom ihrisku vo Vyšnej Slanej 16. júna 2017 Ôsmy ročník športových hier pod heslom "Život, radosť, nádej, krása i slasť". Na podujatí sme mohli vidieť seniorov športovať v 20 družstvách a hostí: predsedu KO JDS Košice p. Jána Matúška, riaditeľku ÚPSVaR v Rožňave p. Mgr. Moniku Šeďovú, primátora Rožňavy pána Pavla Burdigu a zástupcu primátora Dionýza Keménya, starostku obce Rejdová p. Mgr. Slávku Krišťákovú, zástupcov

Sobota 17.6.2017 a znova súťaž dobrovoľných hasičov okresu Rožňava. Krásne ráno nás privítalo v Štítniku na športovom ihrisku, kde už od rána prebiehali prípravy ihriska, terénu na športovú hasičskú súťaž a odbehnutie štafety. Do 9-tej hodiny prišli hasičské družstvá, ktoré sa zaregistrovali, potom bolo privítanie starostom obce Ladislavom Belányim a predsedom ÚzO DPO SR Rožňava Mariánom Kapustom. Po príhovoroch sa začalo s pretekom štafety. Museli sme to zrealizovať, aby sme mali výsledky územného kola, 

Územná organizácia DPO SR (ÚzO DPO SR) v Revúcej v spolupráci s obcou Ratkovské Bystré zorganizovali v sobotu 17. júna 2017 previerky pripravenosti Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ). Úvod patril slávnostnému nástupu, kde si starosta obce Ratkovské Bystré Mgr. Dušan Bodnár pripomenul 90. výročie založenia DHZ v obci. Pri tejto príležitosti boli odovzdané pamätné listy Mgr. Dušanovi Bodnárovi, DHZ Ratkovské Bystré, Emilovi Pašiakovi, Štefanovi Mičkimu, Jánovi Vredíkovi, Ondrejovi Javorovi st.,

Strana 3 z 1017

Veľkonočné

Playlist: 0
Watching: Veľkonočné (38 videos)
Loading Player...
Top