Spravodajstvo z horného a stredného Gemera

Dňa 5. 10. 2017 sa v priestoroch Základnej školy v Jelšave uskutočnilo otvorenie Záhrady, ktorá učí. Cieľom tohto projektu je naučiť pedagógov aj žiakov využívať školské pozemky iným, inovatívnym spôsobom. Pre nás to v praxi znamenalo, vytvoriť prírodnú školskú záhradu s učebnými prvkami, ktoré budú slúžiť na vyučovanie bežných školských predmetov.  Otvorenie záhrady sa konalo za prítomnosti prednostky mesta Jelšava, Ing. Miroslavy Repákovej. Pani prednostka spolu s pani riaditeľkou, Mgr. Vierou Bardoňovou, a za prítomnosti viacerých hostí,

Zo zasadnutia ŠTK dňa 12.10.2017

Dňa 2. októbra 2017 sa konala v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave odborno-vzdelávacia aktivita – interaktívny seminár zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a splsťovanie. Účastníkmi seminára boli pedagógovia materských a základných škôl, záujemcovia z kultúrnych inštitúcií a remeselníckych združení. Jeho cieľom bolo vzdelávať pedagógov a vedúcich remeselníckych dielní v oblasti histórie týchto remesiel ako aj praktického využitia ich odkazu a zručnosti v súčasnosti.

Čo nové vo futbale na hornom Gemeri

Náš spolupracovník Ing. Š. Tomášik pripravil príspevok, v ktorom uvádza aktuality z futbalu v okrese Rožňava, obsahuje hodnotenie zápasov Krh. Podhradia a Lipovníka, strelcov 6. a 7. ligy, prestupy a nového rozhodcu. Text doplnil jednou fotografiou.

Základná škola Jana Amosa Komenského v Revúcej dňa  5.10.2017 v aule Technickej univerzity vo Zvolene na slávnostnom akte za prítomnosti prezidenta SR Andreja Kisku získala oficiálny medzinárodný certifikát a vlajku programu  ZELENÁ ŠKOLA. Po niekoľkoročnom úsilí sa nám to podarilo. Certifikát a vlajku si prevzali zástupcovia školy počas slávnostného programu.

Strana 5 z 1064

Pridané videá

Playlist: 0
Watching: Veľkonočné (60 videos)
Loading Player...
Top