Zástupcovia ZŠ J. A. Komenského  v poľskom partnerskom meste a v partnerskej škole v Ledzinách

„Vlastenectvo je láska k vlastnému národu, nie nenávisť k iným.“
Týmto výrokom sme otvorili náš príhovor na konferencii s názvom „Patriotizmus", ktorá sa uskutočnila dňa 7. júna 2018 v poľskom meste Ledziny. Naše partnerské mesto si počas celého roka 2018 pripomína významné míľniky národa, historické epochy, život a prínos patriotov politického i kultúrneho života. Cieľom je pripomenúť mladej generácii význam historických počinov, z ktorých dnes zbierajú plody národnej hrdosti, národného povedomia a oddanosti k vlasti. Počas konferencie sa k nám prihovorili vo svojich príspevkoch zástupcovia kultúrnych inštitúcii mesta, študenti vysokých škôl, pedagógovia gymnázií a základných škôl. Ich cieľom bolo poukázať a predstaviť rôzne študijné programy, projekty, aktivity a spoluprácu s rôznymi neziskovými organizáciami, ktorými rozvíjajú v

Zlatá a diamantová konfirmácia v Rakovnici

Na podnet zborovej dozorkyne Marty Lajčákovej sa v cirkevnom zbore Rožňavské Bystré od roku 2014 každoročne stretávame s jubilujúcimi konfirmandmi, aby sme si spoločne s nimi pripomenuli výročie zlatej a diamantovej konfirmácie. Už tradične sa tieto stretnutia nesú v slávnostnom duchu, a to nielen pre samotných jubilantov, ale aj pre prítomných príbuzných a ostatných členov zboru. Ani tento rok sme teda túto tradíciu neporušili. Dňa 10. júna 2018, v 2. nedeľu po Svätej Trojici, sme sa na slávnostných službách Božích vo filiálke Rakovnica stretli za prítomnosti 14-tich konfirmandov, konfirmačných ročníkov 1958 a 1968 z Rožňavského Bystrého a Rakovnice. Pripomenuli sme si aj mená všetkých tých, ktorí sa slávnosti nemohli zúčastniť, či už zo zdravotných, alebo osobných

Banícke múzeum v Rožňave získalo peniaze z dotačného systému FPU na záchranu starých hodín

Banícke múzeum v Rožňave opäť získalo peniaze z dotačného systému FPU na záchranu zbierkových predmetov. Tentokrát sa jedná o staré hodiny v zbierkach múzea. Väčšina z nich pochádza z druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia. Sú medzi nimi však aj také vzácnosti, ako francúzske hodiny z druhej polovice 18. storočia, alebo stojaté hodiny zo začiatku 19. storočia. Do projektu bolo zapísaných 27 ks zbierkových predmetov, t. j. 27 rôznych hodín. Od vzácnejších hodín typu Biedermeier až po jednoduchšie, ale veľmi vkusné vidiecke hodiny. Zhodou okolností sa nám pre tieto zbierkové predmety podarilo získať asi toho najlepšieho človeka na Slovensku, Tomáša Herczega z hodinárstva

Zábavno – vedecký park VIDA Brno plný  žiakov zo ZŠ Komenského

Najväčším zážitkom pre žiakov Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej, ktorí sa zúčastnili potuliek po Bratislave a Morave, bola asi návšteva super zábavno – vedeckého parku VIDA BRNO, jedného z najväčších v strednej Európe, sídliaceho v priestoroch ohromného brnianskeho výstaviska. Oveľa väčšieho, ako je Aurélium v Bratislave, ktoré bolo naším cieľom v minulom roku. Na ploche skoro 5000 m2 čakalo na nás 170 interaktívnych exponátov. Unikátna stála expozícia je rozdelená do štyroch tematických celkov – Planéta, Civilizácia, Človek a Mikrosvet. V priľahlom Divadle vedy, ktoré je súčasťou parku, sme si mohli užiť živú interaktívnu chemickú šou a tiež pozrieť unikátny 3D film – Predátori. Počas našej návštevy nás sprevádzali „vedátori", ktorí odpovedali na zvedavé otázky našich

Sviatky folklóru po štyridsiatykrát otvárajú svoju bránu maľovanú

Gemersko – malohontské folklórne slávnosti, pod názvom Klenovská Rontouka, opäť po roku pozývajú všetkých milovníkov tradičnej ľudovej kultúry na svoj 40. ročník. Organizátori Obec Klenovec, Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Občianske združenie RODON Klenovec, Matica slovenská a celý autorský tím Vám ponúkajú jedinečnú skladbu scénických, ale aj sprievodných podujatí. Nadregionálne folklórne slávnosti s medzinárodnou účasťou sa uskutočnia 21. - 24. júna 2018. Už 21. júna 2018 (štvrtok) od 19:00 začneme v Kultúrnom dome v Tornali s programom belgického FS Drieske Nijpers, spolu s DFS Šafáriček z Tornale a FS Vepor z Klenovca. V piatok 22. júna 2018, od 10:00 sa predstavia zahraniční hostia Drieske Nijpers z Belgicka,

Strana 5 z 1167
Playlist: 0
Watching: Pribudlo nové video (128 videos)
Loading Player...