Spravodajstvo z horného a stredného Gemera

Máte doma staré pohľadnice alebo fotografie Revúcej? Nenechajte svoje poklady zapadnúť prachom a darujte ich, alebo zdarma zapožičajte Mestu Revúca pre pripravovaný nástenný kalendár. Privítame akékoľvek staré pohľadnice alebo fotografie mesta Revúca, kultúrnych pamiatok, zábery námestia, ulíc, uličiek a pod. Uvedené môžete priniesť osobne v pracovných dňoch na Mestský úrad v Revúcej, Námestie slobody 13/17, 1. poschodie, kancelária č. 48 počas úradných hodín alebo nás môžete kontaktovať na: tel.: 058/28 515 55, 058/28 515 22, mobil: 0908 996 636, e-mail: ,  . Vopred veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na Vaše príspevky!

BJ

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravuje pre širokú verejnosť vo svojich priestoroch v stredu 11.10. 2017 o 17:00 hod. stretnutie so spisovateľom Antonom Hykischom. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Tajomstvá v literatúre, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.

Zvolení zástupcovia tried Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej do Školského parlamentu sa stretli 27. 9. 2017 na prvom slávnostnom zasadnutí, na ktorom zložili sľub a zvolili si členov vedenia parlamentu.
Žiacky parlament je inštitucionalizovaná reprezentatívno-demokratická forma spoločného rozhodovania a súčinnosti pri plánovaní a realizácií školského života a vyučovania.

Náš spolupracovník Ing. Š. Tomášik poslal svoj príspevok o 2. triede vo futbale v okrese Rožňava za posledných 6 rokov. Na začiatku uvádza komentár, ďalšie informácie zhrnul a spracoval do téz, nasledujú informácie o postupujúcich, vrátane ich kádrov, uvedení sú aj najlepší kanonieri druhej triedy. Text doplnil fotografiami mužstiev, ktoré vyhrali súťaž alebo postúpili z druhého miesta.

Slávnostne pripravená sála Kultúrneho domu v Revúckej Lehote čakala dňa 27.9.2017 na svojich hostí. Tentoraz to boli členovia ZO JDS v obci, hostia z OO JDS z Revúcej, tiež ďalší hostia, ktorí boli mimoriadne nápomocní pri zdarnom priebehu 17. turistického zrazu seniorov v juni t. r. 

Strana 9 z 1064

Pridané videá

Playlist: 0
Watching: Veľkonočné (60 videos)
Loading Player...
Top