* Príďte nás podporiť aj s deťmi! * Seniori R-4ky (ZO JDS Rožňavské Bystré, Rakovnica, Rudná, Honce) v spolupráci s HM Tesco Rožňava organizujú dňa 13.12.2017 - streda - od 15.00 - 17.00 hodiny v HM Tesco RV veľkú vianočnú charitatívnu nealkoholickú PUNČ PARTY - s programom. A možno príde aj Lucia. V programe vystúpia folkloristi z Rožňavského Bystrého a Modré fialky z Rudnej. Info: 0903 655 925. *

Jelšava

K životnému jubileu jelšavského rodáka Prof. MUDr. Júliusa Mazucha, DrSc.

Radi zaznamenávame, že dňa 24. apríla 2016 sa v plnom zdraví a stále v plnom pracovnom nasadení dožil životného jubilea - 80 rokov Čestný občan mesta Jelšava, prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc., špičkový odborník v cievnej chirurgii na Slovensku. V súčasnosti pracuje ako vysokoškolský profesor Jeseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a v Univerzitnej nemocnici v Martine.

Na veľkolepej oslave nášho jubilanta v Martine sa zišli poprední odborníci z lekárskych spoločností zo Slovenska, Čiech a Maďarska, ktorí vo svojich srdečných gratuláciách, či vystúpeniach, vysoko ocenili doterajšiu vynikajúcu prácu i spoluprácu v oblasti chirurgie, ako i spoločenského života.
Úprimné blahoželanie predniesol aj MVDr. Milan Kolesár, primátor nášho mesta, ktorý ho pozdravil v mene svojom ako aj v mene občanov jeho rodného mesta. Prof. Mazuch je nositeľom ocenení nášho mesta: Ceny primátora mesta a udelením Čestného občianstva Mesta Jelšava (2006).
Jubilant pôsobil dlhé roky v nemocnici v Lučenci, kde sa zaslúžil o výstavbu nového chirurgického pavilónu. Od r. 2000 až do súčasnosti pôsobí v Martine. Je prvým a jediným profesorom v oblasti cievnej chirurgie na Slovensku. Zúčastnuje sa a sám organizuje mnohé kongresy a vedecké konferencie k tejto problematike nielen na Slovensku, ale i v zahraničí (Paríž, Budapešť, Montreal, Dijon, Hamburg, Acapulco, New York, Rím a ďalšie). Bohatá je aj jeho doterajšia publikačná činnost vo svetových odborných časopisoch ako aj autorstvo, resp. spoluautorstvo vysokoškolských učebníc a odbornej literatúry. Aj v súčasnosti pracuje na vydaní ďalšej odbornej knižnej publikácie.
Na svoj rodný kraj nezabuda, a vždy ked mohol, ochotne vykonával operácie pacientom z nášho regiónu.
Jubilantovi úprimne ďakujeme za šírenie dobrého mena nášho mesta Jelšava a do ďalších rokov mu prajeme veľa tvorivých síl, pevné zdravie, rodinnú pohodu a všetko len to najlepšie.
Mgr. Ondrej Mladší

 

Čítať 1629 krát Naposledy zmenené piatok, 10 jún 2016 14:02
Zdieľať tento článok

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Pridané videá

Playlist: 0
Watching: Pribudlo nové video (76 videos)
Loading Player...
Top