Spravodajstvo z horného a stredného Gemera

Muráň

Muráň (31)

Nič sa nedá robiť, obecné Muránske noviny ma svojím výzorom, obsahom i vľúdnosťou vždy vedia osloviť a už niekoľko rokov máme spoločné záujmy. Medzi ne patrí zaujímavé oslovenie čitateľov, ktorí pochádzajú z obce, ale aj širokého okolia. Verných čitateľov majú aj v okresnom sídle v Revúcej, ale i ďalej na východ od Jelšavy. 

Medzi moje pravidelné zdroje, ktorými obohacujem stránku Maj Gemer rôznymi zaujímavými príspevkami patria aj Muránske noviny. Teraz som ich využil na uverejnenie článku pani Ruženy Svoreňovej, ktorá už niekoľko rokov, nielen ako autorka, patrí týmto novinám celým telom i dušou. Úpútal ma v nich titulok Najlepšie klobásky z Pastovníka od Lacka.

Občiansky sobáš Marty (rod. Sklenárikovej) a Ing. Jána Hrbáľa. Recitátorka R. Hajdúková.O tom, že Zbory pre občianske záležitosti (ďalej len ZPOZ) v našich obciach i mestách pretrvávajú ešte od čias minulého režimu, niet pochýb.  Zbory sú tu a aj po zásadnej politickej a hospodárskej zmene v našom štáte existujú, fungujú, napomáhajú atmosfére úprimného ľudského spolunažívania v podobe množstva občianskych obradov a slávností. Venujú osobitnú pozornosť starostlivosti o občanov pri ich významných životných momentoch, podieľajú sa na rôznych akciách spojených s pracovnými a životnými jubileami občanov, pripravujú dôstojné prostredie pre občianske sobáše, stretnutia rodákov obce, pre prijatie významných hostí,

mu snp 1 amu snp foto4Dňa 29. 8. 2015 v dopoludňajších hodinách sa v Muráni uskutočnili oslavy 71. výročia SNP. Osláv, ktoré organizovala ZO SZPB v Muráni sa zúčastnili, predseda ZO SZPB v Muráni Jozef Kubaško, členovia výboru, členovia ZO, za Obec Muráň bol prítomný starosta obce Ing. Roman Goldschmidt, poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Svetoslav Albíni a niektorí obyvatelia obce. Program osláv dopĺňala svojim vystúpením spevácka skupina Levenda z Muráňa vedená Mgr. Evou Struhárovou. Práve táto naša spevácka skupina už dlhoročne sprevádza každé oslavy, oslobodenia obce, výročia ukončenia druhej svetovej vojny a neodmysliteľne aj oslavy výročia SNP. Jej vhodný repertoár, správna choreografia, prítomnosť mužskej aj mu snp 1ženskej časti skupiny na týchto podujatiach bola hlavným dôvodom toho, že takýto aktívny prístup bol dôvodom pre navrhnutie udelenia Ďakovného listu od oblastného výboru SZPB v Rožňave, ktorý bol v priebehu osláv SNP v tento deň vedúcej speváckej skupiny Levenda aj odovzdaný. Nás prítomných by potešila väčšia účasť obyvateľov obce, pretože takýto akt ocenenia by malo vidieť oveľa viac ľudí a tiež si pripomínať si časy, ktoré nám zabezpečili mierový život do

muran SAM 1784 aDňa 14. februára 2015 sa uskutočnil už 37. ročník Prechodu Muránskou planinou. Toto významné turisticko — športové podujatie dopadlo nad očakávania, pretože sa ho zúčastnilo približne 700 účastníkov nielen z Muráňa, ale aj z celého širokého okolia. Keďže to bol v poradí už 37. ročník, organizátori podujatia Obecný úrad Muráň v spolupráci s Telovýchovnou jednotou ho organizačne perfektne zvládli a pripravili skvelý program v podobe turistickej cesty pre peších turistov a pre milovníkov turistiky na bežkách to bol skvelý zážitok v podobe vyznačených bežkárskych stôp a trás. Celému  podajatiu prialo aj veľmi dobré počasie - bol krásny zimný slnečný deň s modrou oblohou. Súčasťou podujatia bol aj pietny akt pri pamätníku hrdinov 2. svetovej vojny na Veľkej Lúke. 
muran SAM 1784muran SAM 1797muran SAM 1806Členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na čele s predsedom Základnej organizácie pánom Jozefom Kubaškom spolu s priateľmi z družobného moravského Fryštáku si pripomenuli výročie oslobodenia obce Muráň a uctili si pamiatku obetí položením venca k pamätníku. Veľké poďakovanie patrí aj organizátorom, ktorí zabezpečovali občerstvenie na chate Maretkiná, ale určite najlepšou odmenou pre každého

V Muráni slávnostne otvorili obecné múzeum

Muran-RK fara-muzeum1aMedzi obce na Gemeri, ktoré sa budú môcť pýšiť zriadením svojho obecného múzea, patrí od 30. mája 2014 aj stredogemerská obec Muráň. Múzeum slávnostne otvorili v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky Rímsko-katolíckej fary v rámci dvojdňových Muránskych hradných hier. Súčasťou bola aj vernisáž fotografických obrazov muránskeho rodáka Ing. Maroša Detka vo vynovených priestoroch múzea.

Fara je barokovo-klasicistickou budovou z roku 1801 a nachádza sa na námestí v strede obce. Podľa informácií starostu obce Ing. Romana Goldschmita staré dejiny cirkvi pre nedostatok archívneho materiálu poznáme od roku 1759, keď bol Muráň až do roku 1792 filiálkou Muránskej Dlhej Lúky, a teda nemal dovtedy vlastného farára. Cirkevné dejiny Muráňa sú úzko spojené s dramatickými historickými udalosťami, ktoré súviseli predovšetkým s významom hradu. K významným osobnostiam, ktoré pôsobili na miestnej fare ako správcovia, patrí Anton Macák, salezián (pseudonym Bystrík Muránsky). V Muráni pôsobil od roku 1951 do roku 1972. Bol zberateľom ľudovej slovesnosti, básnik, označovaný ako „pevec Muráňa“. Jeho „Kytku piesní spod Muráňa“ zhudobnil prof.

Práca učiteľa na vyučovaní je náročná a zodpovedá, ale každý pedagóg musí venovať veľkú pozornosť deťom aj mimo vyučovania: cez prestávky, na krúžkoch, na výletoch či exkurziách a pod. Stále má na pamäti ich bezpečnosť najmä preto, že učitelia na školských akciách už školákov nevodia za ručičky a u nich práve vtedy, keď nesedia v laviciach, výrazne prevládajú pocity slobody, uvoľnenosti a hravosti. Učiteľ sa musí často správať a prejavovať aj ako rodič, ktorý je schopný predvídať udalosti, súvisiace s nepozornosťou detí: nešťastné náhody, nehody, úrazy...
Bývalý riaditeľ ZŠ v Muráni Mgr. Pavel Sklenárik (8.7.1939

Margita Kubašková z Muráňa zomrela 18. mája 2013 vo veku 91 rokov. Foto: J. KubaškoDňa 18. mája 2013 dotĺklo srdce statočnej pani Margity Kubaškovej z Muráňa, obce na strednom Gemeri. Ešte v posledných mesiacoch, keď oslavovala svoje krásne 91. narodeniny, sme sa s ňou podelili o jej spomienky v časoch SNP. Nikdy predtým sa s týmito udalosťami nezverila, ale nám členom SZPB v Muráni porozprávala pri návšteve o jej pomoci slovenským vojakom zapojeným do SNP. Pani Margitka hovorila o tom, ako poskytovala stravu vojakom, ktorí strážili strategické

Obľúbené Muránske noviny vo svojom štvrtom tohtoročnom čísle pripomenuli svojim čitateľom o.i. aj to, že súčasní muránski 65-níci absolvovali v roku 1962 Základnú deväťročnú školu. Pýši sa ním aj článok, ktorý je uverejnený v novinách pod titulom Ubehlo už polstoročie... Prečítajte si ho aj na našej stránke.
"Už prešlo 50 rokov odvtedy, keď bola dokončená a  otvorená nová budova ZŠ v  Muráni. Zároveň ubehlo aj polstoročie absolventom bývalej ZDŠ, ktorí sa s ňou definitívne rozlúčili v júni 1962, a teda novú školu už nenavštevovali. Zásluhou štyroch dobrovoľníkov – organizátorov zo svojich radov (Mgr. V. Fabová, M. Sklenáriková,

ph Simeon-IIaNiet sa teda čo diviť, že Muránsku planinu milovala Muránska Venuša alias Mária Séči, ktorá bola hradnou paňou na Muráni a najmä Ferdinand I. Coburg, bulharský cár, ktorý si tu dal postaviť zámok (dnes tam sídli OLÚP) a loveckú chatu na Prednej Hore. O Muránskej Venuši si môžete prečítať napr. knihu rodeného Muránčana Ing. Pavla Hlodáka (Šľachtický rod Séčiovcov), ktorý v rámci prezentácie histórie Muránskeho hradu pri príležitosti otvárania múzea v Muráni o nej dosť veľa povedal, a tiež o Coburgovcoch vysoko cenenú knihu prof. Romana Holeca (Coburgovci a Slovensko). No a „last but not least“ Muránsku planinu milujem aj ja a naučil som ju milovať aj dvoch najlepších z mojich priateľov, s ktorými máme s pánom Hlodákom spoločné aj chemické inžinierstvo. 

O Ferdinandovi Coburgovi som až do roku 2011 vedel len čriepky – od môjho otca. Horehronci ho zbožňovali a keďže jeho bohatstvo bolo mimo rozsah ich mierky a nad ich pochop, tak sa ním zvykli pýšiť slovami: „Pán Boh má čo má, ale náš pán Herceg majú viacej ...“ Bol filantrop, vedel oceniť prácu iných i prostých ľudí. Loveckú chatu uvidel na poľovníckej výstave vo Viedni,  zapáčila sa mu, a tak sa ocitla na Prednej hore. Dnes

Strana 1 z 3

Pridané videá

Playlist: 0
Watching: Pribudlo nové video (77 videos)
Loading Player...
Top