Vytlačiť túto stránku
sobota, 02 marec 2013 14:08

Príležitosti pre amatérskych filmárov, výtvarníkov a fotografov horného Gemera zapojiť sa do postupových súťaží Doporučený

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Rožňavskí filmoví amatéri si každoročne prinášajú z rôznych súťaží niekoľko ocenení. Vlani na 20. ročníku celoslovenskej súťaže amatérskych filmov CINEAMA 2012, ktorú zorganizovalo Národné osvetové centrum spoločne s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre, jedným z takých bol Vladimír Kóňa z Rakovnice, ktorý v skupine D autorov nad 25 rokov získal s dokumentárnym filmom Silická ľadnica tretie miesto. Na prehliadke filmov sa súťažným filmom STRES

predstavil aj Alexander Borzy z Rožňavy.
Gemerské osvetové stredisko v Rožňave vydalo propozície regionálnej súťaže CINEAMA 2013 pre tento ročník. Termín uzatvorenia prihlášok je 12. apríl 2013. Šancu takto dostávajú aj tí amatéri, ktorí sa do spomínanej súťaže doteraz neprihlásili.
Gemerské osvetové stredisko v Rožňave vydalo aj propozície okresnej súťaže a výstavy neprofersionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2013. Pre súťaž je vypísaných 5 kategórií. Odporúčaný  počet prác pre účasť v súťaži je maximálne 6 prác od jedného autora. Súťažiaci autori musia doručiť práce s prihláškou najneskôr do 25.marca 2013.
Treťou vypísanou súťažou regionálneho kola GOS v Rožňave je súťaž amatérskej fotografie AMFO. Podľa propozícií AMFO je celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografie určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách a v troch kategóriách bez tematického a žánrového vymedzenia.
Špeciálnymi kategóriami sú:
1. v rámci Európskeho roka občanov s cieľom zvyšovať informovanosť o právach, ktoré z občianstva EÚ vyplývajú vyhlasuje NOC pre rok 2013 samostatnú súťažnú kategóriu pre fotografie zobrazujúce túto problematiku.
2. pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy vyhlasuje NOC pre rok 2013 samostatnú súťažnú kategóriu pre fotografie zobrazujúce túto problematiku.
Pre obidve tematické kategórie platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa ich môžu autori všetkých vekových skupín. Hodnotené budú bez rozlíšenia veku. Správne označené práce spolu s vyplnenou prihláškou je potrebné doručiť na adresu: Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava do 25. marca 2013.
Bližšie informácie o všetkých troch spomínaných regionálnych súťažiach nájdete v prílohách nižšie:

P r í l o h y :
Propozície a prihlášky:

Propozície súťaže CINEAMA 2013

Prihláška do súťaže CINEAMA 2013
Propozície a prihláška do súťaže Výtvarné spektrum 2013

Propozície súťaže AMFO 2013

Prihláška do súťaže AMFO 2013


{jcomments on}

Čítať 1818 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:41