Vytlačiť túto stránku
utorok, 16 jún 2015 17:08

Víťazstvo z okresnej vlastivednej súťaže Pramene putuje do Tisovca

Napísal(a) Elena Lindisová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

rs pramene2015 1aV Centre voľného času Relax v Rimavskej Sobote sa uskutočnila 11. júna 2015 okresná vlastivedná súťaž Pramene, ktorú organizuje Gemersko-malohontské múzeum už od roku 1983. Jej cieľom je doplniť vedomosti žiakov o regionálny rozmer, nakoľko regionálna výchova v obsahu vyučovacieho procesu absentuje. Je určená žiakom 7. ročníkov ZŠ (prihlasujú sa 5-členné družstvá) a druhotným cieľom je vzbudenie záujmu o regionálnu históriu. Súťaž každoročne prebieha v jednom kole. V roku 2015 sa do súťaže prihlásilo spolu 15 družstiev so siedmych základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Poltár a Revúca. 

Od svojho začiatku je súťaž orientovaná hlavne na stálu expozíciu GMM. Príprava na súťaž je aj motiváciou k návšteve múzea a k systému samostatnej prípravy. Predchádza jej rozsiahly lektorský výklad zameraný na obsah súťaže.
Súťaž má päť častí. Súťažiace družstvá prezentovali svoje vedomosti z piatich odborov, ktoré odrážajú skladbu zbierkových fondov múzea. V dvoch odboroch sa odpovedalo ústne (žiaci si ťahali otázky, každé družstvo jednu) a v troch odboroch písomne (súťažiace družstvá písali test).

Odpovede jednotlivých družstiev hodnotila odborná porota (odborní pracovníci, kurátori fondov GMM). V odbornej porote je prítomný aj hosť z MsÚ Rimavská Sobota (z odboru školstva a kultúry), v roku 2015 to bola PaedDr. Mária Chovanová, ktorá bola zároveň pre XXXII. ročník súťaže predsedkyňou odbornej poroty.
Víťazné družstvá získali okrem diplomov i zaujímavé vecné ceny. Tou najhlavnejšou je však to, čo sa nad rámec povinností v škole naučili o regióne, v ktorom žijú. Potešujúce je, že v posledných ročníkoch súťaže sa do nej hlásia aj školy nielen z mesta Rimavská Sobota, ale aj zo vzdialenejších lokalít okresov Rimavská Sobota, Poltár a Revúca. Tento rok to boli školy z Revúcej, Tisovca, Tornale a z Oždian.
Do súťaže sa v roku 2015 zapojili 3 základné školy z Rimavskej Soboty a 4 základné školy z iných miest regiónu Gemer-Malohont. Školy spolu prihlásili 15 družstiev. Jedna zo ZŠ z Rimavskej Soboty sa súťaže nezúčastnila. Z dvoch ďalších škôl sa odhlásili spolu ešte dve družstvá. Nakoniec súťažilo 12 družstiev, s nasledovným umiestnením:

I. miesto ZŠ Dr. Vladimír Clementisa Tisovec I
II. miesto ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa Tisovec
III. miesto ZŠ Petra Kelnera Hostinského Rimavská Sobota III.
IV. miesto ZŠ Ferencza Kazincyho Tornaľa
V. miesto ZŠ Petra Kelnera Hostinského Rimavská Sobota II.
VI. miesto ZŠ Petra Kelnera Hostinského Rimavská Sobota I.
 
VII. miesto ZŠ Petra Kelnera Hostinského Rimavská Sobota
VIII. miesto ZŠ Pavla Dobšinského Rimavská Sobota
IX. miesto ZŠ s MŠ Ožďany
X. miesto ZŠ Jana A. Komenského Revúca III.
XI. miesto ZŠ Jana A. Komenského Revúca II.
XII. miesto ZŠ Jana A. Komenského Revúca I.
 


Tlačovú správu pripravila:
Elena Lindisová

 [cincopa AwLArqMpoBq4]

 

Čítať 1387 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 11:03