Súťaže

Súťaže (97)

Pred nami vernisáž výstavy a vyhodnotenie regionálnych súťaží v Dome tradičnej kultúry Gemera

Každoročne organizované súťaže tvorivosti neprofesionálnych autorov v oblastiach umeleckej fotografie a výtvarnej tvorby vyhlásené na jar tohto roka budú uzavreté vernisážou výstavy úspešných prác pre verejnosť a zároveň vyhodnotením snaženia autorov. Gemerské osvetové stredisko (GOS) pozýva v stredu 26. apríla 2017 o 16.30 do Domu tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave.

Rožňavské GOSKARY sú rozdané do Košíc, Popradu a Spišskej Novej Vsi

Gemerské osvetové stredisko v spolupráci s filmovým klubom Gemerfilm zorganizovalo už 21. ročník krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Košického kraja. Ten sa konal v sobotu 8. apríla 2017 v kine Apollo v priestoroch Domu tradičnej kultúry Gemera.
Do Rožňavy sa výberom z regionálnych kôl dostalo 31 snímok z Košíc, Spišskej Novej Vsi a Popradu. Najvýraznejšie boli zastúpení autori do 16 a do 21 rokov,

Sošku Goskara na krajskej súťažnej prehliadke CINEAMA 2017 v Rožňave má záujem získať 31 amatérskych snímok

Gemerské osvetové stredisko (GOS) spolu s filmovým klubom Gemerfilm organizuje už 21. ročník krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama 2017. Uskutoční sa v Dome tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8, Rožňava) v sobotu 8. apríla 2017 od 10.00. História súťaže vyhlásenej Národným osvetovým centrom však trvá 25 rokov. Súťaž pozostáva z časti prezentačnej a vzdelávacej. Prezentačnú časť tvoria projekcie súťažných aj nesúťažných filmov

Regionálne kolá celoštátnych súťaží Cineama, AMFO a Výtvarné spektrum aj v Rožňave

Gemerské osvetové stredisko aj v roku 2017 vyhlasuje a organizuje tradične v jarnom období súťaže umeleckej tvorivosti pre neprofesionálnych výtvarníkov, fotografov a filmárov.
„Našim cieľom je podporiť nezávislých tvorcov umenia vo všetkých žánroch. Keďže sú súťaže bez tematického vymedzenia, vytvárajú priestor na umelecké stvárnenie skutočnosti, na vyjadrenie vlastných názorov, skúseností a videnia sveta autorov prostredníctvom fotografií, krátkych filmov, či výtvarných diel,"

Terézia Vansová

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) - Okresná organizácia Únie žien Slovenska Rožňava v spolupráci s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja a Mesto Rožňava organizujú 10. marca 2017 v priestoroch knižnice okresné kolo umeleckého prednesu poézie, prózy a vlastnej tvorby žien - 50. ročník Vansovej Lomnička.

Revúcky tanečný parket 2016

V nedeľu 6.11.2016 sa premenila telocvičňa Strednej odbornej školy v Revúcej na tanečný parket pre „malých i veľkých“ tanečníkov v štandardných a latinsko-amerických tancoch. Súťaž sa niesla pod názvom Revúcky tanečný parket o pohár viceprimátora mesta Revúca, ktorú uskutočnilo TŠ HAPPY DANCE Revúca v spolupráci s TŠ SCHWARTZ TANZ Rožňava. Podujatie otvoril viceprimátor Július Buchta, ktorý privítal súťažiacich i divákov.

Hnúšťa cestovala po stopách príbehov staršej generácie a má svojich víťazov

Múzeum socialistických kuriozít v Hnúšti je takmer na konci svojho originálneho projektu „STOPY“, ktoré realizuje Agentúra pre rozvoj Gemera. Nie je náhodou, že názov projektu je totožný práve s jednou z najpopulárnejších knižných edícií socializmu. Vydali sme sa totiž po stopách príbehov staršej generácie, ktoré sú zaznamenané a uchovávané v digitálnej forme.

Drienčany dejiskom celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Obec Drienčany, OZ VALGATA, ECAV Drienčany, Dom Matice Slovenskej v Rimavskej Sobote Vás srdečne pozývajú na XIII. ročník regionálnej súťaže a XI. ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky, na počesť Pavla Emanuela Dobšinského. Súťaž sa uskutoční 18. - 19. októbra 2016 v obci Drienčany.

Opäť slnečná Hubertova jazda pod Muráňom

V sobotu 24. septembra sa uskutočnil 17. ročník Jazdy sv. Huberta a 4. ročník jesenných slávností poľovníkov, rybárov a včelárov, ktoré zorganizovalo Mesto Revúca, MsKS v Revúcej, Lesy SR štátny podnik Banská Bystrica, Mestské lesy Revúca, Občianske združenie Príroda – láska moja a Obvodná poľovnícka komora v Revúcej.

Stará Radnica v Rožňave bola miestom prehliadky kultúrnych aktivít seniorov horného Gemera

V priestoroch Starej Radnice v Rožňave 20. septembra 2016 dopoludnia sa uskutočnil 5. ročník prehliadky kultúrnych aktivít seniorov ZO JDS rožňavského okresu v roku 2016. Prehliadky sa zúčastnilo 11 kolektívov a to: Úsmev z KD Rožňava, GOČOVAN z Gočova, BUČINA z Pače, spevácka skupina z Hrhova,

Strana 3 z 7