Prednášky

Prednášky (24)

Albert Einstein bol nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie.

V pondelok 13. februára 2017 o 17.00 hodine sa v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave uskutoční astronomické multimediálne podujatie pri príležitosti prezentácie nového astronomického ďalekohľadu zakúpeného pre rožňavskú hvezdáreň. V prvej časti je pre záujemcov o astronómiu, ale aj pre širokú verejnosť, pripravená pútavá prednáška s názvom Einstein a relativita a po jej skončení bude odprezentovaný nový prenosný astronomický ďalekohľad,

streda, 30 november 2016 11:14

Sedemročný príbeh Gábora vo svete

Napísal(a)
Sedemročný príbeh Gábora vo svete

Koncom septembra 2016 zavítal do Galérie Baníckeho múzea v Rožňave mladý človek - Gábor, ktorý sa vrátil domov po siedmich rokoch cestovania po svete. Cieľom jeho návštevy bolo priblížiť verejnosti svoj životný príbeh prostredníctvom prednášky a prezentácie fotografií – život, na ktorý sa odhodlal po úspešne zahájenej kariéry architekta v Prahe.

Aktivity Popradského múzea v roku 140. výročia vzniku začínajú prednáškou k nálezu neandertálskeho človeka v Gánovciach

Podtatranské múzeum v Poprade  otvára  pre svojich  návštevníkov Letnú čitáreň, v priestoroch pobočky múzea  na Sobotskom námestí 33 v Poprade-Spišskej Sobote. Letná čitáreň bude otvorená v mesiacoch júl - august každú druhú stredu od 17:00 – 20:00 hod. (13.7.2016, 27.7.2016, 10.8.2016, 24.8.2016).

Výstavu pod názvom „40 rokov architektúry manželov Maníkovcov" sprevádzali aj ich prednášky

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa uskutočnili prednášky k výstave pod názvom „40 rokov architektúry manželov Maníkovcov“, ktoré viedol jeden z autorov výstavy Ing. arch. Mikuláš Maník. Úvodom priblížil myšlienky jednej z najpozoruhodnejších osobností slovenskej architektúry 20. storočia, Eugena Kramára:
„ Architektúra je trvalou scénou všetkých nás i veľa budúcich generácii“
„My architekti sme zodpovedne povolaní hodnotne modelovať prostredie života, a tak užitočnosťou a krásou pôsobiť výchovne na najlepšie stránky psychiky človeka.“

Pred očakávaným májovým tranzitom planéty Merkúr využime ešte prednášku o tomto astronomickom jave

Prechody planét či iných nebeských telies popred disk Slnka sú v prípade dobrého počasia ľahko dostupným a vďačným cieľom laických aj odborných astronomických pozorovaní. Ak je aktérom prechodu Mesiac, hovoríme o zatmení Slnka, ak vzdialenejšia planéta, či umelá družica, potom sa jedná o tranzit. Očakávaný májový tranzit planéty Merkúr bude kľúčovou, ale nie jedinou témou prednášky pre verejnosť pripravovanej na rožňavskej hvezdárni.

Strana 2 z 2