utorok, 21 apríl 2020 16:14

Pestrá činnosť Mestského múzea v Jelšave v minulom roku Doporučený

Napísal(a) Mgr. T. Strelková
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Mestské múzeum v Jelšave v predchádzajúcich dňoch vyhodnotilo svoju činnosť za rok 2019. Vo svojom príspevku, ktorý nám poslala jeho riaditeľka Mgr. Tatiana Strelková sa uvádza: "Vychádzajúc zo základných dokumentov múzea sa dlhodobo venujeme zhromažďovaniu predmetov hmotnej kultúry podľa možnosti kúpou alebo darmi, dlhodobo sme sa venovali zhromažďovaniu hrnčiarskej tradície Jelšavy a okolia. Dokumentujeme spomienky občanov na minulosť mesta, udalosti, ktoré prežili osobne alebo poznajú z rozprávania. Tiež sme zintenzívnili získavanie predmetov súvisiacich so spracovaním kovov a baníctvom.
Sprístupňujeme zbierkové predmety formou stálej expozície, ktorú priebežne dopĺňame. Spolupracujeme s inými vedeckými, kultúrnymi a historickými inštitúciami – Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota,

Slovenské národné múzeum – Betliar, Banícke múzeum Rožňava, Pamiatkový úrad Rožňava, Štátny archív Rožňava, Múzeum prvého slovenského gymnázia Revúca. Predovšetkým spolupracujeme s Baníckym múzeom v Rožňave a OZ Rákošská cȁcha.

Pre návštevníkov múzea zabezpečujeme sprievodné slovo, na požiadanie pedagógov vyučovanie regionálnych dejín, po dohode s rím. kat. farárom aj sprievodné slovo v rím. kat. kostole, podľa požiadavky aj sprievodné slovo po budovách mesta.

Vychádzajúc zo štatútu organizácie Mestského múzea Jelšava spolupracujeme so spoločenskými organizáciami mesta Jelšava pri organizovaní spoločných akcií, predovšetkým s OZ Živena Jelšavanka.

Z vopred oznámených návštev so sprievodným slovom sme mali v múzeu členov Veterán klubu Rožňava a skupinu turistov z Budmeríc, pre ktorých sme zabezpečili aj sprievodné slovo v rímskokatolíckom kostole.

Okrem typických a už tradičných podujatí podľa ponuky a našich možností organizujeme aj vzdelávacie podujatia. O vyučovanie v múzeu je záujem nielen z nášho mesta, ale už niekoľko rokov pravidelne zabezpečujeme regionálne vzdelávanie pre žiakov ZŠ I. B. Zocha z Revúcej – 6. ročník má v učebnom pláne históriu a tradičné remeslá Jelšavy. Na základe požiadavky pedagógov sme pripravili regionálnu výchovu v roku 2019 pre triedy III. A, III. B, IV. B. Dopoludnie v múzeu pre 0-tú A a 0-tú B. Tvorivých dielní v rámci podujatia Veľkonočné tradície, ktoré sa uskutočnili v priebehu troch dní, sa zúčastnili deti z MŠ a žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ Jelšava a žiaci katolíckej ZŠ z Rožňavy. Na prehliadku nášho múzea prišli aj žiaci SOŠ gen. Viesta z Revúcej - II. A. Tri roky trvá spolupráca so záujmovým útvarom zo ZŠ z Jelšavy – Podnikanie v cestovnom ruchu CK Better Times, v tomto roku nás navštívili v rámci prípravy na súťaž, pripravili sme popoludnie venované Ferdinandovi Coburgovi.

Zabezpečili sme organizačne školenie Profesionálna komunikácia s klientom v cestovnom ruchu (ukončené certifikátom), nielen pre účastníkov z okresu, ale aj širšieho okolia.

Najdôležitejším podujatím, ktoré organizujeme v múzeu je Deň otvorených dverí, každoročne s iným originálnym scenárom. V roku 2019 sme ,,kráčali“ Po baníckych stopách Gemera k baníckym chodníčkom do Jelšavy. V priestoroch sme predstavili tematiku baníctva oživenú postavičkami permoníkov (deti zo ZŠ) a pracovníci zo SMZ, a. s. Jelšava prispeli k odbornosti a zaujímavosti podujatia.

Advent v múzeu nám dáva tiež priestor na zaujímavé podujatia, v tomto roku to bola ,,Lucia“. Stridží deň s jeho tradíciami dopĺňali tvorivé dielne a živá hudba.

Každý rok pripravíme aspoň dve výstavy so slávnostným otvorením (vernisážou). V roku 2019 to boli Moravský rytec Ignác Zeidler – v spolupráci s partnerským mestom Uničov (ČSR) a Magická príroda od Evy Wilson.

V rámci odbornej činnosti v spolupráci s odbornými inštitúciami – Štátny archív Rožňava, Banícke múzeum Rožňava, Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota sme spracovali materiály:
Panel o histórii mesta Jelšava pre Turistický chodník Hrádok, roll up pre Ženský spolok v Jelšave (materiály aj z archívu ECAV v Jelšave), prezentácia – leták pre 190. výročie požiaru Jelšavy, panel Jelšavské naj, v spolupráci spracovanie príspevku o archeologickom výskume v záhrade múzea, materiály pre Galériu výtvarného umenia Hodonín o učiteľovi v Ústave pre hluchonemých, materiál pre kalendár 2020 Starými jelšavskými uličkami.

Na základe požiadavky redaktorky RTVS o príspevok do českého národnostného vysielania sme pripravili materiál pre reportáž o výstave partnerského mesta Uničov Moravský rytec Ignác Zeidler.

Naša činnosť zahŕňa rôzne typy podujatí a poskytujeme priestory múzea a záhrady aj na činnosť, ktorá nesúvisí s našou prácou. Pravidelne, v tomto roku štyrikrát, pracovala optika Anpek z Banskej Bystrice pre občanov mesta. Záhrada múzea je schválená MsZ v Jelšave ako sobášiaci priestor v letnej sezóne. Tohto roku sa uskutočnili dva sobáše. Tiež MsZ schválilo našu žiadosť poskytnúť vyhradené priestory múzea na fotografovanie svadieb a rodinných slávností."

Mgr. Tatiana Strelková

Fotografie: P. Kováčová

 

Čítať 573 krát Naposledy zmenené sobota, 25 apríl 2020 09:08

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.