pondelok, 13 júl 2020 18:35

Banícke múzeum sa rozhodlo preskúmať divadelníctvo v Rožňave

Napísal(a) Róbert Šimko
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, sa v tomto roku rozhodlo preskúmať a prezentovať verejnosti súčasnosť rožňavského divadelníctva. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja, Rastislava Trnku. V tomto roku si pripomíname dvojité jubileum slovenského divadla, a to 100. výročie založenia Slovenského národného divadla (1. marec 1920) a 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území, v Liptovskom Mikuláši (22. august 1830). Okrem toho Rožňava má z ochotníckeho aj profesionálneho hľadiska rovnako bohatú divadelnú minulosť, ako aj súčasnosť. Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia začalo župné múzeum od mája riešiť projekt s názvom Divadelná Rožňava – múzejno-pedagogické bádanie, workshop a prezentácia. Pri implementácii projektu sleduje predovšetkým výchovno-vzdelávací charakter, a z tohto dôvodu pristúpilo múzeum k téme z múzejno-pedagogického hľadiska.

„Keďže vo fonde múzea sa nachádza pomerne málo materiálu k tejto téme, rozhodli sme sa aplikovať výskum za využitia oral history, čiže živých rozhovorov so žijúcimi pamätníkmi, hercami a divadelníkmi z rôznych oblastí divadelníctva. Aby bolo naše snaženie presvedčivé, vytvorili sme spoluprácu s Gymnáziom Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava. Spoločné plány a zámery sme zapečatili začiatkom mája podpísaním zmluvy medzi spomínanými inštitúciami. Zo strany gymnázia zmluvu podpísala riaditeľka inštitúcie PaedDr. Katarína Adamková a za Banícke múzeum v Rožňave riaditeľ múzea Mgr. Pavol Lackanič,“ informovala Mgr. Gabriela Badin, zodpovedná za realizáciu projektu Divadelná Rožňava.

V rámci spolupráce boli ešte v máji vytvorené pracovné skupiny študentov z ročníkov I. A, I. D, II. A, II. B, II. D, kvinta a sexta, ktoré odborne zaškolila, viedla a pre túto formu bádania pripravila profesorka PaedDr. Gabriela Görgeyová. Práca so študentmi, ako aj samotná práca študentov však nebola jednoduchá. Žiaľ, „korona kríza“ nedovoľovala pôvodne plánované osobné stretnutia a priame kontakty. Celá príprava a priebeh výskumu prebiehal on-line formou. Profesorka Görgeyová zvolila pre študentov nový spôsob získavania informácií. Skupiny študentov kontaktovali divadelných predstaviteľov prostredníctvom e-mailov, video rozhovorov a telefonických rozhovorov. Získané informácie spracovali v elektronickej forme do PP prezentácií. Študenti okrem výskumu ešte pripravujú aj kostým a sériu fotografií z druhotných materiálov, ktoré budú prezentované na výstave k projektu Divadelná Rožňava. Spomínanými činnosťami bola úspešne ukončená prvá fáza projektu Divadelná Rožňava.

Spolupráca Baníckeho múzea v Rožňave s Gymnáziom Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava trvá naďalej a do druhej fázy realizácie projektu vstupuje múzeum aj s ďalšími inštitúciami, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, a to Bábkové divadlo v Košiciach a Divadlo Thália – Thália Színház. Ďalšími zapojenými organizáciami je Divadlo Actores, Divadlo rozprávok Rožňava – Meseszínház Rozsnyó, Divadlo Theátrum Rožňava, Mesto Rožňava a OZ Pre partnerské mestá Rožňavy. Výsledkom tejto spolupráce budú výstavy, divadelné a bábkové workshopy, metodický deň pre pedagógov a odborných zamestnancov kultúrnych a sociálnych zariadení, ako aj živé besedy s hercami a pamätníkmi. Viac informácií nájdete na webovej stránke múzea, www.banmuz.sk.

Projekt z finančných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Róbert Šimko

 

 

Čítať 318 krát Naposledy zmenené pondelok, 13 júl 2020 19:40

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.