štvrtok, 21 apríl 2022 13:31

Dvojka v histórii rožňavského Baníckeho múzea Doporučený

Napísal(a) S. Holečková
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Z krátkeho pohľadu do histórie Baníckeho múzea v Rožňave je zrejmé, že v dejinách rožňavského múzejníctva sa množstvo zaujímavých faktov viaže k číslu  2. S týmto číslom, teda dvojkou, je spätých niekoľko skutočností, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou 120-ročnej histórie múzea.

 

Budova b múzea 1902a

 

Založenie Bansko-hutníckeho múzea v Rožňave.

 

Budova b múzea 1912a

 

Otvorená bola prvá expozícia Bansko-hutníckeho múzea v Rožňave s tematikou baníctva a hutníctva a množstvom mineralogických zbierok.

 

Budova b múzea 1912a

 

Pod názvom Mestské múzeum vzniklo v Rožňave múzeum mestského charakteru.

 

Budova b múzea 1912a

 

V priestoroch prízemia Mestského domu bola otvorená prvá expozícia Mestského múzea, prezentujúca písomnosti a predmety súvisiace s dejinami mesta a jej obyvateľov. 

Budova b múzea 1932a

 Mestské múzeum otvorilo de facto pre verejnosť v rádovom dome premonštrátov expozíciu sprístupnenú v roku 1931. Inštalované boli predmety predovšetkým historického a národopisného charakteru. 

 

Budova b múzea 1982a

 

Po prestavaní pivničných priestorov objektu Františkinho chudobinca bola otvorená Expozícia banských pracovísk.

 

Budova múzea č 2002Pri príležitosti 100. výročia vzniku múzea bol založený Múzejný panteón venovaný významným osobnostiam rožňavského múzejníctva. 

Budova b múzea 2002a

 

Počas Dňa a noci múzeí mala v máji premiéru banská koľajová železnička - súčasť zážitkového centra v  areáli bansko-hutníckej expozície.

 

Budova b múzea 2012a

 

Banícke múzeum v Rožňave získalo pri príležitosti 110. výročia svojho založenia Cenu mesta Rožňava.

 

Budova b múzea 2022a

 

V apríli bol v areáli bansko-hutníckej expozícii otvorený okruh Banská doprava.

 

 

Ďalšie zaujímavé „dvojkové“ informácie

 

 • Začiatkom 20. storočia pôsobili v Rožňave 2 múzeá – Bansko-hutnícke múzeum a Mestské múzeum.
 • Počas fungovania Mestského múzea sa v úlohe riaditelia vystriedali 2 významné osobnosti – Dr. Rudolf Hazslinszky a Kálmán Tichy.
 • Mestské múzeum v Rožňave otvorilo pre verejnosť počas obdobia  svojho samostatného pôsobenie 2 stále expozície, v 2 rôznych budovách – v Mestskom dome a v rádovom dome premonštrátov.
 • V roku 1940 sa dve spomínané rožňavské múzeá zlúčili, názov múzea bol stanovený na Rožňavské bansko-hutnícke a mestské múzeum
 • 1. augusta 1943 bola otvorená prvá stála expozícia zjednoteného múzea. Delila sa na 2 časti: bansko-hutnícku a všeobecne historickú.
 • V budove niekdajšieho Františkinho chudobinca sa dnes nachádzajú 2 expozície – Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí a Expozícia banských pracovísk.
 • V expozícii Čas pary sú  vystavené 2 unikáty zo zbierkového fondu múzea – parný nákladný automobil Škoda Sentinel a parný cestný valec Aveling & Porter z roku 1883.
 • Bývalý meštiansky dom v radovej zástavbe severnej časti historického námestia, ktorý múzeum získalo  v roku 1984,  mal od spomínaného roku 2 názvy – Expozícia výtvarného umenia a Galéria Baníckeho múzea v Rožňave.
 • Vo svojom bohatom zbierkovom fonde eviduje múzeum 2 vzácne obrazy - technickú kópiu stredovekej tabuľovej maľby Metercia z roku 1513 a veľkorozmernú olejomaľbu Attilova smrť z roku 1883 od Ferenca Paczku.
 • V správe Baníckeho múzea  sú 2 účelové budovy - prvá účelová budova v strednej Európe postavená pre potreby banského a hutníckeho múzejníctva a účelová secesná stavba Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí.
 • A na záver ...
 • Riaditeľstvo Baníckeho múzea v Rožňave sídli v niekdajšej administratívnej budove Markovej manufaktúry na spracovanie kože z roku 1782. V prezenčných priestoroch objektu, ktoré  získalo múzeum v roku 1977, boli inštalované 2 stále expozície – Expozícia robotníckeho a komunistického hnutia v Rožňavskom okrese a súčasná Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár.
 • V roku 2022 si pripomíname 2 výročia 2 rožňavských múzeí – 120. výročie založenia Baníckeho múzea v Rožňave, k vzniku ktorého finančnými darmi prispeli aj 2 osobnosti – Františka a Dionýz Andrássyovci, a v rámci neho 110. výročie založenia Mestského múzea v Rožňave.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

Foto: Archív Baníckeho múzea v Rožňave

Čítať 161 krát Naposledy zmenené piatok, 22 apríl 2022 16:45

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.