utorok, 03 január 2023 16:21

Výtvarná súťaž - Banícke múzeum očami detí - výsledky Doporučený

Napísal(a) G. Badin
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vyhlásilo vlani (2022), pri príležitosti 120. výročia založenia múzea výtvarnú súťaž pod názvom Banícke múzeum očami detí. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ. Súťažili v štyroch kategóriách, v rámci ktorých mohli poslať svoje výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte až do veľkosti A2. Vítané boli aj priestorové kompozície. Témou súťaže bolo výtvarné znázornenie budov, expozícií, zbierkových predmetov, zážitkových podujatí a aktivít súvisiacich s Baníckym múzeom v Rožňave. 
Do súťaže bolo zapojených vyše 130 výtvarných prác od jednotlivcov a 2 kolektívne práce z okolitých základných škôl, základných umeleckých škôl a osemročného gymnázia. Porota nemala ľahkú úlohu, pretože všetky maľby, kresby, koláže, a iné, boli starostlivo vypracované, kompozične premyslené a farebne doladené. 
Súťaž prebehla od 20. septembra do 15. novembra 2022. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 7. decembra 2022 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave za účasti riaditeľa múzea Mgr. Pavla Lackaniča, poroty PaedDr. Gabriely Görgeyovej, Anny Lachovej, Mgr. Gabrielly Badin, súťažiacich detí a ich vyučujúcich. Na autorky a autorov víťazných prác čakali okrem diplomov aj pekné darčeky. 
 
Víťazné práce spolu s ostatnými zaslanými výtvarnými prácami sú aktuálne prezentované vo výstavnej miestnosti Galérie Baníckeho múzea. Výstava potrvá do 28. februára 2023.
Poradie víťazných prác:
 
Cena poroty
 
 • Johanna Tóthová
Škola - Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 
Meno vyučujúceho: Mgr. Bohuslava Jungová
 
 • Eva Maková
Škola - Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého, Rožňava
Meno vyučujúceho: Mgr. Karolína Róth Bodnárová
I. kategória –  0. – 4. ročník ZŠ
 
1. miesto 
 
 • Attila Munkáči

Škola - ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským - Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája

Meno vyučujúceho: Mgr. Csilla Kláriková

 
2. miesto
 
 • Gabriela Kornhauserová
Škola - Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
Meno vyučujúceho: Mgr. Silvia Jochman
 
 • Antónia Beniková

Škola - ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským - Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája

Meno vyučujúceho: Mgr. Alíz Farkas

 
 • Zoya Pogányová
Škola - ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským - Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája
Meno vyučujúceho: Mgr. Alíz Farkas
3. miesto
 
 • Vivien Szendi
Škola - ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským - Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája
Meno vyučujúceho: Mgr. Alíz Farkas
 
 • Alexandra Örvös
Škola - ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským - Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája 
Meno vyučujúceho: PaedDr. Irén Ambrus
 
 • Alexandra Pertlová
Škola - Základná škola, Malinovského ul. 1160/31, Partizánske
Meno vyučujúceho: Mgr. Eva Gašparová
 
II. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ, 1. – 4. ročník osemročného gymnázia
 
1. miesto
 
 • Tamás Keszi
Škola - ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským - Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája
Meno vyučujúceho: PaedDr. Irén Ambrus
 
 • Romana Szitaiová
Škola - Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava
Meno vyučujúceho: Mgr. Monika Domiková
 
2. miesto
 
 • Sára Kuchtová 
Škola - Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
Meno vyučujúceho: PaedDr. Gabriela Görgeyová
 
 • Patrícia Gáborová
Škola - Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava
Meno vyučujúceho: Mgr. Monika Domiková
 
 • Kiara Harhovská
Škola - Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 
Meno vyučujúceho: Mgr. Bohuslava Jungová
3. miesto
 
 • Michaela Pilátová
Škola - Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého, Rožňava
Meno vyučujúceho: Mgr. Karolína Róth Bodnárová
 
 • Kristína Grulyóová
Škola - Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava
Meno vyučujúceho: Mgr. Monika Domiková
 
 • Rastislav Stehlo
Škola - Základná škola akademika Jura Hronca, Rožňava 
Meno vyučujúceho: Mgr. Beatrix Trojanová
 
 
 
III. kategória – základné umelecké školy – 0. - 4. ročník ZŠ
 
1. miesto
 
 • Emese Zajdóová
Škola - Súkromná základná umelecká škola JAS, Rožňava
Meno vyučujúceho: Mgr. Alíz Farkas
 
IV. kategória – základné umelecké školy – 5. - 9. ročník ZŠ
 
1. miesto
 
 • Sofia Lászlóová
Škola - Základná umelecká škola, Dobšiná 
Meno vyučujúceho: Mgr. art. Anna Hutníková
2. miesto
 
 • Zuzana Šimková
Škola - Základná umelecká škola, Rožňava
Meno vyučujúceho: Lea Kún Mosná
3. miesto
 
 • Lara Kiššová
Škola - Základná umelecká škola, Rožňava
Meno vyučujúceho: Lea Kún Mosná
 
Ocenenie kolektívu
 
 • Školský klub detí – III. oddelenie
Škola - ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským - Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája
Meno vyučujúceho: PaedDr. Irén Ambrus
 
 • Školský klub detí 
Škola - ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským - Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája
Mená vyučujúcich: PaedDr. Irén Ambrus, Žofia Gazdíková
Pamätný list       
 
 • Základná škola s materskou školou Brzotín     
Meno vyučujúceho: Mgr. Dagmar Sasáková
Ďakujeme všetkým deťom a ich pedagógom za krásne výtvarné práce, čím zveľadili náš jubilejný rok a prajeme im naďalej veľa pracovných úspechov.
 
 
Gabriella Badin, Banícke múzeum v Rožňave

 

Čítať 162 krát Naposledy zmenené utorok, 03 január 2023 16:49

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!