Múzeá

Múzeá (433)

Predmetom mesiaca máj je úlomok keltského skleneného náramku zo Včeliniec

V rámci prezentačnej aktivity „predmet mesiaca“ predstavíme verejnosti fragment skleneného náramku zo Včeliniec – najstarší sklenený predmet vo viac ako stotísicovom zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea. Nakoľko je múzeum od 9. marca 2020 až do odvolania zatvorené, prezentujeme zbierkové predmety prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram a tiež na internetovej stránke múzea.
V roku 1982 počas archeologického výskumu na polykultúrnej lokalite Včelince – Feketesár bola PhDr. Istvánom B. Kovácsom preskúmaná časť sídliska (osady) z mladšej doby železnej (doby laténskej), ktorá bola obývaná Keltmi.

Pestrá činnosť Mestského múzea v Jelšave v minulom roku

Mestské múzeum v Jelšave v predchádzajúcich dňoch vyhodnotilo svoju činnosť za rok 2019. Vo svojom príspevku, ktorý nám poslala jeho riaditeľka Mgr. Tatiana Strelková sa uvádza: "Vychádzajúc zo základných dokumentov múzea sa dlhodobo venujeme zhromažďovaniu predmetov hmotnej kultúry podľa možnosti kúpou alebo darmi, dlhodobo sme sa venovali zhromažďovaniu hrnčiarskej tradície Jelšavy a okolia. Dokumentujeme spomienky občanov na minulosť mesta, udalosti, ktoré prežili osobne alebo poznajú z rozprávania. Tiež sme zintenzívnili získavanie predmetov súvisiacich so spracovaním kovov a baníctvom.
Sprístupňujeme zbierkové predmety formou stálej expozície, ktorú priebežne dopĺňame. Spolupracujeme s inými vedeckými, kultúrnymi a historickými inštitúciami – Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota,

On-line prezentácia Gemersko-malohontského múzea

Pandémia ochorenie COVID-19 zasiahla aj činnosť Gemersko-malohontského múzea. Na základe rozhodnutia krízového štábu pri Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja je múzeum od 9. marca 2020 až do odvolania zatvorené, ako preventívne opatrenie proti šíreniu ochorenia COVID-19. Aj napriek zatvoreniu brán piateho najstaršieho múzea na Slovensku ostalo Gemersko-malohontské múzeum v spojení s verejnosťou, a to prostredníctvom sociálnej siete Facebook. „Každý deň prinášame zaujímavosti z nášho múzea – zbierkové predmety, výsledky terénnych výskumov, aktivity múzejnej pedagogiky a mnoho iného,“ oznamuje Martina Oštrom Mareková.

Banícke múzeum v Rožňave drží trend so svetovými múzeami

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo pre všetkých priaznivcov nevšedný projekt. Na svojej webovej stránke www.banmuz.sk sprístupnili virtuálnu prehliadku Zážitkového centra SENTINEL a Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí. 
Preventívne opatrenia, ktoré Košický samosprávny kraj v posledných dňoch prijal v súvislosti so šírením nového koronavírusu, obmedzili aj činnosť župných kultúrnych zariadení.

OZNAM O ZATVORENÍ PREVÁDZOK BANÍCKEHO MÚZEA

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v zmysle pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 7/2020 zo dňa 9.3. 2020 za účelom ochrany verejného zdravia oznamuje, že s účinnosťou od 10.3.2020 až do odvolania RUŠÍ PLÁNOVANÉ VEREJNÉ PODUJATIA a ZATVÁRA PRE VEREJNOSŤ VŠETKY SVOJE PREVÁDZKY: Historická expozícia Baníckeho múzea v Rožňave, Zážitkové centrum SENTINEL, Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, Galéria Baníckeho múzea v Rožňave.

Května Slovenska Gustáva Reussa z roku 1853 ako predmet mesiaca marec

V rámci prezentačnej aktivity „predmet mesiaca“ je v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote vystavené botanické dielo Dr. Gustáva Reussa: Května Slovenska čili opis všech jevnosnubných na Slovensku divorastaucích a mnohých zahradních zrostlin... z roku 1853 z historickej knižnice Gemersko-malohontského múzea. Dielo je vystavené v priestoroch stálej expozície múzea od 2. do 31. marca 2020.
Května Slovenska čili opis všech jevnosnubných na Slovensku divorastaucích a mnohých zahradních zrostlin podlé saustavy De Candolle-ovy. S připojeným Zrostlinářským Názvoslovím, Slovníkem a Návodem k určitbě zrostlin podlé saustavy Linné-ovy vypracoval a vydal Dr. Gustáv Reuss.

pondelok, 02 marec 2020 17:37

Veľkonočné tradície ožijú aj v Baníckom múzeu

Napísal(a)
Veľkonočné tradície ožijú aj v Baníckom múzeu

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, už tradične pripravilo obľúbené múzejno-pedagogické podujatie pre žiakov základných škôl s názvom Veľkonočné tvorivé dielne. Podujatie bude prebiehať v termíne od 12. marca, až do 8. apríla 2020, v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. „Každoročne máme pripravených niekoľko zaujímavých tvorivých dielní pre školákov, v rámci ktorých budeme vyrábať rôzne veľkonočné ozdoby, kraslice a dekorácie využitím kombinovaných techník a porozprávame sa o veľkonočných a jarných zvykoch,“ uviedla Gabriella Badin z Baníckeho múzea v Rožňave. 

Sprístupnili výstavu „Nieto majstra nad kováča...“, ktorá je prierezom vývoja kováčskeho remesla v Gemeri-Malohonte

V Gemersko-malohontskom múzeu je od 14.2.2020 sprístupnená výstava „Nieto majstra nad kováča...“, ktorá prezentuje vývoj kováčskeho remesla v Gemeri-Malohonte prostredníctvom fotografií, trojrozmerných artefaktov a sprievodných textov, rovnako aj tradíciu tohto kovospracujúceho remesla, ako jedného z najstarších odvetví ľudskej činnosti. Časť výstavy je venovaná aj práci rómskych kováčov. K výstave má múzeum pripravenú aj zaujímavú sprievodnú aktivitu pod názvom „Krehká krása zrodená v ohni a tvoja kreativita – mladý dizajnér a návrhár... navrhni motív...“. Prostredníctvom štyroch úloh sa návštevník prenesie do sveta tvrdej práce kováčskych majstrov. Ťažiskom aktivity je štvrtá úloha, ktorá dá možnosť stať sa pomyselným návrhárom, ktorý vytvorí motív pre kováčske dielo.

Dary lásky, význam a etiketa obdarovania v tradičnej ľudovej kultúre

Podujatie Dary lásky, venované prejavom lásky v tradičnej ľudovej kultúre sa uskutoční 19. – 20. februára 2020 v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Podujatie je určené školám v čase od 9.00 do 14.00 hod. a verejnosti o 16.00 hod. V stredu 19. februára o 16.00 hod. sa uskutoční prednáška s názvom Dary lásky. Prednáška bude zameraná na význam a etiketu obdarovania v ľudovej kultúre, akými darmi a pri akej príležitosti sa ľudia obdarovávali. Nakoľko sa vo februári slávi Deň zaľúbených, ktorý v súčasnosti naberá na komerčnosti, predstavíme verejnosti tradíciu tohto starovekého sviatku.

Rožňavské deti si užijú jarné prázdniny aj v Baníckom múzeu

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zriadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo pre prázdninujúcich žiakov materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl podujatie s názvom „Jarné prázdniny v Baníckom múzeu“. Podujatie sa uskutoční v dvoch termínoch, a to v utorok 3. marca a vo štvrtok 5. marca 2020, so začiatkami o 10:00 a 15:00 hod. v priestoroch Zážitkového centra SENTINEL na Šafárikovej ulici č. 43 v Rožňave.
Múzejníci, ako už tradične, aj tento rok pripravili pre malých bádateľov naozaj bohatý program, v ktorom nebude chýbať ani prehliadka Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, spojená s prehliadkou novootvorenej Exteriérovej geologickej bádateľne.

Strana 6 z 31