Výstavy

Výstavy (324)

Spomienka muránskej kameniny – prezentácia kameninových výrobkov z Muráňa

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva a Dní mesta Rožňava bude dňa 14. 9. 2017 o 17.00 hod. v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave slávnostne otvorená výstava Spomienka muránskej kameniny. Na území Gemera pôsobili v minulosti dve manufaktúry na výrobu kameniny. Po úspešnej výstave Poézia kameniny, venovanej výrobkom kameninovej manufaktúry v Rožňave, pripravilo Banícke múzeum v Rožňave výstavu, ktorá prezentuje výrobky o niečo významnejšej a známejšej manufaktúry na výrobu kameniny v Muráni,

Komentovaná prehliadka k výstave Rurálna epopej v rámci cyklu Rožňavské radiály

Dňa 30. augusta 2017 sa konala v Galérii Baníckeho múzea Komentovaná prehliadka v rámci finisáže výstavy Andrej Dúbravský & Ryosuke Kurosaka – Rurálna epopej. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo vďaka podpore projektu z verejných zdrojov Fondom pre podporu umenia, zastrešovalo OZ Medza, pôsobiace pri Baníckom múzeu v Rožňave. Prehliadku viedli kurátori výstavy Silvia L. Čúzyová a Noro Lacko. Poukázali predovšetkým na výtvarný fenomén autorov: ich vzájomný umelecký vzťah a podobnosti, resp. kontrasty v ich dielach.

V Rimavskej Sobote pripravujú výstavu rozsiahlej zbierky relikvií Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu zo 127 štátov sveta

Dňa 10. augusta 2017 o 15.00 hodine sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční vernisáž výstavy „Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu“. Výstava vznikla v spolupráci s Lászlóm Szilasom z Ostrihomu, z Maďarska, ktorý je zberateľom policajných uniforiem, dôstojníckych čiapok, odznakov a nášiviek na rukávy. Návštevníci si výstavu budú môcť pozrieť do 31. októbra 2017. 

Rožňavské radiály 5 – Rurálna epopej s Andrejom Dúbravským

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa 27. 7. 2017 uskutočnila vernisáž výstavy Rurálna epopej. Výstava je inštalovaná v rámci piateho ročníka cyklu výstav súčasného umenia pre mesto Rožňava, s názvom Rožňavské radiály. Výstavu otvorila Gabriella Badin, ktorá okrem prítomných hostí privítala vystavujúceho umelca, Andreja Dúbravského, ktorý popri vlastných diel na výstave predstavil aj práce svojho japonského kolegu, žijúceho v New Yorku, Ryosuke Kumakuru. Obidvaja umelci sú predstaviteľmi novej vlny talentovaných výtvarníkov súčasného svetového umenia.

Výstavu „Neznáme farby svetových osobností" sprístupnia v GMM

V priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 2. augusta 2017 bude sprístupnená výstava „Neznáme farby svetových osobností", ktorá predstaví 13 svetových osobností, ktoré majú rómske korene, v podobe portrétov zhotovených technikami pop art, street art, stencil art. Výstava potrvá do 3. septembra 2017.Výstava vznikla v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove. Je výsledkom projektu „Živé knihy (slovo – obraz – zvuk)“, v rámci ktorého mladý  amatérsky výtvarník Jozef Fečo vytvoril

Detail z plagátu Rožňavské Radiály 5 - Rurálna epopej, ktorý pozýva na vernisáž výstavy Andrej Dúbravský Ryosuke Kumakura.

Aktuálny piaty ročník cyklu výstav súčasného umenia pre mesto Rožňava s názvom ROŽŇAVSKÉ RADIÁLY, v rámci ktorého kurátorská dvojica Noro Lacko a Silvia L. Čúzyová pripravila pre rožňavskú verejnosť viac ako 20 výstav, prednášok a ďalších sprievodných podujatí a predstavili tvorbu nemenej než 50 súčasných umelcov a kurátorov, ide do svojho veľkého finále.

Očarujúca cesta okolo „Obkresleného sveta“ Gézu Dámosyho v Rožňave

V Baníckom múzeu v Rožňave môžu počas slnečných prázdninových dní návštevníci na výstave precestovať takmer celý svet. V týchto dňoch vo výstavných priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, prezentujú zaujímavú výstavu grafika a svetobežníka Gézu Dámosyho – Obkreslený svet. Géza Dámosy sa narodil v roku 1936 v Budapešti. Študoval architektúru v Maďarsku a Nemecku, kde sa neskôr začal venovať umeniu a jeho štúdiu.

Z vernisáže výstavy revúckych výtvarníkov, členov Klubu Plánka, ktorú zorganizovali ku Dňu mesta Revúca 15. júna 2017. Sprístupnená je MsKS do 31. júla 2017.

Súčasťou  programu 21. ročníka „Dni mesta Revúca“ 16. - 18. júna 2017 je aj Revúcky Salón - výstava výtvarníkov „Klubu Plánka“ v MsKS. Salón je stretnutie aktívnych výtvarníkov z Revúcej a blízkeho okolia, ktorí sa výtvarnou tvorbou zaoberajú profesionálne, poloprofesionálne aj zo záľuby. Na výstave sa prezentovalo 14 výtvarníkov od najmladšieho až po seniorov 84 rokov. Súčasťou  programu 21. ročníka „Dni mesta Revúca“ 16. - 18. júna 2017 je aj Revúcky Salón - výstava výtvarníkov „Klubu Plánka“ v MsKS.

Z vernisáže výstavy výtvarných prác absolventov Základnej umeleckej školy v Rožňave

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa uskutočnila 15. júna 2017 vernisáž výstavy výtvarných prác absolventov Základnej umeleckej školy v Rožňave: Sarah Gembickej, Andrei Gibasovej, Nicol Garajovej, Viktórii Valkovej, Anabele Vaszilovej, Kataríne Stohrovej a Daniele Majorčíkovej. Výstavu otvorili riaditelia zúčastnených inštitúcií Mgr. Pavol Lackanič a Mgr. Monika Kerekešová, DiS. art. a následne odovzdali slovo učiteľkám, ktoré s absolventmi pracovali počas štúdií: Mgr. Jane Kušnierovej a Mgr. Astride Kiss.

Galerijno-pedagogické hodiny k výstave ŽIŤ v GBM

Výstava s názvom Žiť, ktorá je inštalovaná v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave a potrvá do 19. 7. 2017, predstavuje diela súčasných regionálnych výtvarníkov: Veroniky Trnečkovej, Viktórii Zatrochovej a Alexandry Selmeciovej. Je mimoriadne dôležité, aby ich tvorbu spoznali i naši stredoškoláci, keďže sú si s autormi blízki ako vekom, tak aj videním sveta. Po našich pozitívnych skúsenostiach z niektorých bývalých výstav sme sa rozhodli pokračovať v interaktívnej výstavnej pedagogike pre miestnych študentov s cieľom prehĺbiť ich umelecko-estetický rozhľad a získať tak nových potenciálnych obdivovateľov výtvarnej kultúry.

Strana 8 z 24