Cirkev

Cirkev (13)

Zlatá konfirmácia troch konfirmačných ročníkov v cirkevnom zbore Gemerská Poloma

Dvadsiataprvá nedeľa po Svätej Trojici (21.10.2018) patrila v cirkevnom zbore Gemerská Poloma pamiatke posvätenia chrámu. Túto krásnu príležitosť sme zároveň spojili so zlatou konfirmáciou, a tak si konfirmačné ročníky 1966,1967 a 1968 mali možnosť pripomenúť, čo pred 50 rokmi prijali vo svojej konfirmácii. Celé stretnutie sa nieslo v slávnostnom duchu, a to nielen pre samotných 27 prítomných jubilantov, ale aj pre ich príbuzných a ostatných členov zboru. Niektorí z nich sa do domáceho cirkevného zboru vrátili po rokoch, keďže ich životné cesty zaviedli do rôznych kútov zeme. Spoločenstvo pri stole Pánovom tak bolo veľmi požehnanou chvíľou pre všetkých zúčastnených.

V cirkevnom zbore Gemerská Poloma uskutočnili zborové dni pri príležitosti začiatku nového školského roka

V dňoch 1. a 2. septembra 2018 sa v cirkevnom zbore Gemerská Poloma uskutočnili zborové dni pri príležitosti začiatku nového školského roka. Program sa oficiálne začal v sobotu večer letným kinom vo farskej záhrade, premietaním rodinného filmu „Nebo nie je výmysel“. V nedeľu sa veriaci stretli na slávnostných službách Božích, v rámci ktorých bolo deťom a mládeži udelené požehnanie. Po kázni slova Božieho, ktorou domáca sestra farárka ThDr. Zuzana Poláková povzbudila deti ku chápaniu nového školského roka ako jedného veľkého dobrodružstva, ktoré sa pred nimi otvára, odznela pieseň spevokolu „Vzácna to a veľká radosť“.
Poobedňajší program už patril rôznym hrám a aktivitám pre deti. Tie si okrem súťaží na stanovištiach mali možnosť vyskúšať i starodávne rytierske umenie, či stať sa na malú

V Gemerskej Polome spomínali na Petra Kellnera Hostinského

Sobota 8. septembra 2018 sa v Gemerskej Polome niesla v duchu osláv 60. výročia zlúčenia Veľkej a Malej Polomy, za účasti vzácnych hostí: zástupcov obcí Pustá Polom a Polomka. Program slávností otvorili služby Božie v evanjelickom kostole v Gemerskej Polome, ktoré boli spojené so spomienkou na významnú osobnosť našich národných dejín – Petra Kellnera Záboja Hostinského. V úvode sestra zborová farárka ThDr. Zuzana Poláková privítala okrem domácich viery i členov obecného zastupiteľstva, zástupcov odboru Matice slovenskej z Rožňavy, ako i hostí z družobných obcí. Služby Božie sa niesli v slávnostnej atmosfére, ku ktorej nepochybne prispel spievaným Otčenášom ev. spevokol, ako i organ, ktorý rozozvučali tóny Bachových skladieb v podaní žiaka základnej školy v Rožňave Šimona Majerníka.

Zlatá a diamantová konfirmácia v Rakovnici

Na podnet zborovej dozorkyne Marty Lajčákovej sa v cirkevnom zbore Rožňavské Bystré od roku 2014 každoročne stretávame s jubilujúcimi konfirmandmi, aby sme si spoločne s nimi pripomenuli výročie zlatej a diamantovej konfirmácie. Už tradične sa tieto stretnutia nesú v slávnostnom duchu, a to nielen pre samotných jubilantov, ale aj pre prítomných príbuzných a ostatných členov zboru. Ani tento rok sme teda túto tradíciu neporušili. Dňa 10. júna 2018, v 2. nedeľu po Svätej Trojici, sme sa na slávnostných službách Božích vo filiálke Rakovnica stretli za prítomnosti 14-tich konfirmandov, konfirmačných ročníkov 1958 a 1968 z Rožňavského Bystrého a Rakovnice. Pripomenuli sme si aj mená všetkých tých, ktorí sa slávnosti nemohli zúčastniť, či už zo zdravotných, alebo osobných

Fénix priletel na oltár do roštárskeho evanjelického kostola

Tí, ktorí ste si zapli televízny prijímač a naladili na ňom kanál RTVS v pondelok 27. novembra 2017 a pozerali reláciu Správy RTVS o 20.00 hod. mohli ste si vypočuť od hlásateľa správ i takúto informáciu: "Poznáme víťazov Ceny Fénix za obnovu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok za rok 2016. Získava ich Obec Nitrianska Blatnica za obnovu kaplnky, rotundy sv. Juraja, Evanjelická cirkev za reštaurovanie oltára v kostole v Roštári,

Tohto roku prinesie Betlehemské svetlo mieru z Jaskyne narodenia dvanásťročný Tobias Flachner

Tohtoročné Dieťa svetla pochádza z rakúskej dediny Hochburg-Ach, v ktorej sa narodil aj autor koledy Tichá noc. Dvanásťročný mladý dobrovoľný hasič Tobias Flachner odpálil 24. novembra 2017 v Jaskyni Narodenia Betlehemské svetlo mieru. Odpaľovanie Betlehemského svetla je už 30-ročnou tradíciou, vďaka ktorej sa v celej Európe šíri posolstvo mieru.

Reformačné podujatie SOLUS DEUS v Rožňavskom Bystrom

„Boh, náš Otec, urobil všetko závislé od našej viery. Ten, kto má vieru, má všetko; kto nemá vieru, nemá nič.“ (M. Luther.)
V nedeľu 29.10.2017 sme si v cirkevnom zbore Rožňavské Bystré pripomenuli blížiace sa 500. výročie reformácie kultúrnym podujatím „Solus Deus“ (Jedine Boh). Sála Kultúrneho domu sa podvečer i napriek nepriazni počasia zaplnila do posledného miesta nielen domácimi viery, ale i hosťami z okolitých miest a cirkevných zborov a svojou účasťou nás poctilo aj vedenie Gemerského seniorátu, ako i zástupcovia odboru Matice slovenskej z Rožňavy.

Prednáška pani Dariny Dudášovej prispela k 500. výročiu Reformácie na Gemeri

Významné výročie evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku si už od konca minulého roka pripomínajú veriaci aj v gemerských kostoloch. 16. decembra 2016 to bola slávnostná bohoslužba spojená s tematickými prednáškami a výstavou v Rožňave, 24. septembra a 6. októbra t. r. sa konali slávnostné bohoslužby v Rochovciach a Jelšave, 21. októbra v kostolíku v Brdárke sa bude pri tejto príležitosti konať organový koncert, 22. októbra to bude opäť slávnostná bohoslužba v Ochtinej a 28. októbra 2017 si 500. výročie reformácie pripomenú vo svojom kultúrnom dome občania obce Betliar.

pondelok, 16 október 2017 16:54

K 500. výročiu reformácie na Gemeri

Napísal(a)
K 500. výročiu reformácie na Gemeri

Významné výročie evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku si už od konca minulého roka pripomínajú veriaci aj v gemerských kostoloch. 16. decembra 2016 to bola slávnostná bohoslužba spojená s tematickými prednáškami a výstavou v Rožňave, 24. septembra a 6. októbra t. r. sa konali slávnostné bohoslužby v Rochovciach a Jelšave, 21. októbra v kostolíku v Brdárke sa bude pri tejto príležitosti konať organový koncert, 22. októbra to bude opäť slávnostná bohoslužba v Ochtinej a 28. októbra 2017 si 500. výročie reformácie pripomenú vo svojom kultúrnom dome občania obce Betliar.

V Rožňave sa uskutočnila slávnosť Zasvätenia Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Z histórie: V roku 1915 zažili tri deti v portugalskej Fatime mimoriadnu udalosť. Keď pásli svoje ovečky, zjavil sa im anjel. Deti si nevedeli vysvetliť čo to je, ale anjel sa im prihovoril a zjavil sa im ešte niekoľkokrát. Deti sa s ním vždy rozprávali, on im prikazoval, aby sa stále modlili ruženec a na poslednom stretnutí im povedal, že ich pripravuje na stretnutie s Pannou Máriou. Tak sa aj stalo. V nedeľu 13.5.1917 sa deťom zjavila Panna Mária, ktorá sa im následne zjavovala vždy 13. deň v mesiaci a prinášala im rôzne posolstvá.