Cirkev

Cirkev (18)

piatok, 05 apríl 2019 13:37

Seniorálna prehliadka cirkevných spevokolov v Revúcej

Napísal(a)
Seniorálna prehliadka cirkevných spevokolov v Revúcej

V evanjelickom kostole v Revúcej sa uskutočnila 31. marca 2019 seniorálna prehliadka 12 spevokolov cirkevných zborov, v ktorých sa predstavilo ich 121 členov. Na prehliadke vystúpili CZ z Vlachova, Gočova, Slavošoviec, Rožňavy, Rochoviec, Revúcej, Rejdovej, Ochtinej, Muránskej Dlhej Lúky, Chyžného, Dobšinej i spevácka skupina G4.
Prítomné bolo tiež predsedníctvo seniorátu, dirigenti, duchovní a domáci veriaci, aby čo najhlbšie prežili i prostredníctvom hudby vnútornú prípravu na najdôležitejšie sviatky v cirkevnom roku – sviatky Kristovho utrpenia i slávneho zmŕtvychvstania.
Stretnutie otvorila zástupkyňa dozorcu – Mgr. Martina Mikušová.

Zamyslenie sa nad mojím pôsobením na Gemeri

Milí čitatelia! Dovoľte mi ešte naposledy sa k Vám prihovoriť aj touto cestou a v krátkom reporte zhrnúť svoje pôsobenie v duchovenskej službe na Gemeri.
Rozhodnutím zboru biskupov som v auguste 2015 bola po ordinácii v Krupine ustanovená do tejto oblasti za seniorálnu kaplánku. Po svojom príchode som bola ubytovaná na evanjelickej fare v Rožňavskom Bystrom, kde som od vtedajšieho administrátora seniora ThDr. Jerguša Olejára, PhD., dostala poverenie podieľať sa na starostlivosti o duchovný život v tomto cirkevnom zbore. Zbor bol v tom čase administrovaný z Betliara bratom farárom Mgr. Jánom Gdovinom, a to až do októbra roku 2017, kedy som zložila farársku skúšku. Bolo mi veľkou cťou, že som mala tú možnosť slúžiť na mieste,

Adventný koncert v Rožňavskom Bystrom navodil nielen sviatočnú atmosféru

Podvečer tretej adventnej nedele patril v Evanjelickom cirkevnom zbore Rožňavské Bystré realizácii adventného koncertu – na podporu prebiehajúcich rekonštrukčných prác v interiéri evanjelického kostola. V sále Kultúrneho domu po prezentácii o histórii ev. kostola, s programom vystúpili: talentované Bystränšätá – ktoré svojím spevom umocnili sviatočnú atmosféru, speváčky: Eva Dovcová a Dominika Ďurská a hrou na klávesové nástroje sa predstavili: Šimon Majerník a Zuzana Poláková. V Rožňavskom Bystrom vďaka nim zazneli skladby rôznych hudobných štýlov - od svetoznámych árií až po nezabudnuteľné filmové piesne a koledy. Programom rozdeleným do štyroch tematických častí pod názvami: Rozprávka, Láska, Modlitba a Vianoce prítomných hovoreným slovom sprevádzala Miroslava Macková.

Betlehemské svetlo lásky svieti už aj v našom Gemeri

Jedenásťročný Niklas Lehner z Vorchdorfu v okrese Gmunden je tohtoročným Dieťaťom svetla. Už 32 rokov Betlehemské svetlo pripomína posolstvo vianočného pokoja. Skauti tento rok rozdávajú Betlehemské svetlo už po 30-tykrát (na Slovensku po 29-tykrát). Preto ich rakúska stanica ORF teraz oslovila, aby práve oni nominovali Dieťa svetla. Voľba padla na Niklasa Lehnera, ktorý sa na rozdávaní svetla podieľa už roky a čo sa týka lásky k blížnemu, je pre mnohých vzorom. „Dôležitosť pokoja vnímam už od ranej mladosti,“ povedal. V roku 2018 prišlo na Slovensko Betlehemské svetlo 15. decembra, kedy ho po 14-tej hodine na slávnostnej ekumenickej ceremónii v Linzi odpália zástupcovia Slovenského skautingu.

sobota, 22 december 2018 10:29

O stretnutí s Ježišom Kristom

Napísal(a)
O stretnutí s Ježišom Kristom

Milí čitatelia!
Opäť sú pred nami Vianoce, čas, na ktorý sa väčšina z nás teší po celý rok, akoby sa práve tu ponúkal jedinečný priestor pre stíšenie, kľud a nefalšovanú radosť v kruhu blízkych, aspoň na krátku chvíľu. S tými, ktorých milujeme a ktorí milujú nás, chceme počas týchto dní zažívať atmosféru harmónie, pokoja, lásky a radosti. Chceme prežívať teplo rodinného krbu. Zvykli sme si akosi tradične spájať Vianoce s takouto rodinnou pohodou. Avšak Vianoce by nemali byť len o týchto emóciách, pocitoch napriek tomu, že z rozličných médií sa nám každoročne podsúva akosi jednosmerne práve tento aspekt, možno aj kvôli každodennému zhonu a stresu počas roka.

Zlatá konfirmácia troch konfirmačných ročníkov v cirkevnom zbore Gemerská Poloma

Dvadsiataprvá nedeľa po Svätej Trojici (21.10.2018) patrila v cirkevnom zbore Gemerská Poloma pamiatke posvätenia chrámu. Túto krásnu príležitosť sme zároveň spojili so zlatou konfirmáciou, a tak si konfirmačné ročníky 1966,1967 a 1968 mali možnosť pripomenúť, čo pred 50 rokmi prijali vo svojej konfirmácii. Celé stretnutie sa nieslo v slávnostnom duchu, a to nielen pre samotných 27 prítomných jubilantov, ale aj pre ich príbuzných a ostatných členov zboru. Niektorí z nich sa do domáceho cirkevného zboru vrátili po rokoch, keďže ich životné cesty zaviedli do rôznych kútov zeme. Spoločenstvo pri stole Pánovom tak bolo veľmi požehnanou chvíľou pre všetkých zúčastnených.

V cirkevnom zbore Gemerská Poloma uskutočnili zborové dni pri príležitosti začiatku nového školského roka

V dňoch 1. a 2. septembra 2018 sa v cirkevnom zbore Gemerská Poloma uskutočnili zborové dni pri príležitosti začiatku nového školského roka. Program sa oficiálne začal v sobotu večer letným kinom vo farskej záhrade, premietaním rodinného filmu „Nebo nie je výmysel“. V nedeľu sa veriaci stretli na slávnostných službách Božích, v rámci ktorých bolo deťom a mládeži udelené požehnanie. Po kázni slova Božieho, ktorou domáca sestra farárka ThDr. Zuzana Poláková povzbudila deti ku chápaniu nového školského roka ako jedného veľkého dobrodružstva, ktoré sa pred nimi otvára, odznela pieseň spevokolu „Vzácna to a veľká radosť“.
Poobedňajší program už patril rôznym hrám a aktivitám pre deti. Tie si okrem súťaží na stanovištiach mali možnosť vyskúšať i starodávne rytierske umenie, či stať sa na malú

V Gemerskej Polome spomínali na Petra Kellnera Hostinského

Sobota 8. septembra 2018 sa v Gemerskej Polome niesla v duchu osláv 60. výročia zlúčenia Veľkej a Malej Polomy, za účasti vzácnych hostí: zástupcov obcí Pustá Polom a Polomka. Program slávností otvorili služby Božie v evanjelickom kostole v Gemerskej Polome, ktoré boli spojené so spomienkou na významnú osobnosť našich národných dejín – Petra Kellnera Záboja Hostinského. V úvode sestra zborová farárka ThDr. Zuzana Poláková privítala okrem domácich viery i členov obecného zastupiteľstva, zástupcov odboru Matice slovenskej z Rožňavy, ako i hostí z družobných obcí. Služby Božie sa niesli v slávnostnej atmosfére, ku ktorej nepochybne prispel spievaným Otčenášom ev. spevokol, ako i organ, ktorý rozozvučali tóny Bachových skladieb v podaní žiaka základnej školy v Rožňave Šimona Majerníka.

Zlatá a diamantová konfirmácia v Rakovnici

Na podnet zborovej dozorkyne Marty Lajčákovej sa v cirkevnom zbore Rožňavské Bystré od roku 2014 každoročne stretávame s jubilujúcimi konfirmandmi, aby sme si spoločne s nimi pripomenuli výročie zlatej a diamantovej konfirmácie. Už tradične sa tieto stretnutia nesú v slávnostnom duchu, a to nielen pre samotných jubilantov, ale aj pre prítomných príbuzných a ostatných členov zboru. Ani tento rok sme teda túto tradíciu neporušili. Dňa 10. júna 2018, v 2. nedeľu po Svätej Trojici, sme sa na slávnostných službách Božích vo filiálke Rakovnica stretli za prítomnosti 14-tich konfirmandov, konfirmačných ročníkov 1958 a 1968 z Rožňavského Bystrého a Rakovnice. Pripomenuli sme si aj mená všetkých tých, ktorí sa slávnosti nemohli zúčastniť, či už zo zdravotných, alebo osobných

Fénix priletel na oltár do roštárskeho evanjelického kostola

Tí, ktorí ste si zapli televízny prijímač a naladili na ňom kanál RTVS v pondelok 27. novembra 2017 a pozerali reláciu Správy RTVS o 20.00 hod. mohli ste si vypočuť od hlásateľa správ i takúto informáciu: "Poznáme víťazov Ceny Fénix za obnovu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok za rok 2016. Získava ich Obec Nitrianska Blatnica za obnovu kaplnky, rotundy sv. Juraja, Evanjelická cirkev za reštaurovanie oltára v kostole v Roštári,

Strana 1 z 2