Knižnice

Knižnice (117)

Významné medzníky Slovenska v 20. storočí s PhDr. Dušanom Kováčom, DrSc. v rožňavskej knižnici

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravila pre stredoškolskú mládež a širokú verejnosť v rámci projektu Tajomstvá v literatúre II. podujatie s významnou osobnosťou dejín Slovenskej republiky – s PhDr. Dušanom Kováčom, DrSc., slovenským historikom, spisovateľom. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.
Dušan Kováč, popredný slovenský historik, vyštudoval históriu. Pracoval ako stredoškolský učiteľ a od roku 1968 nepretržite pôsobí v Slovenskej akadémii vied. Venuje sa slovenským a stredoeurópskym dejinám 19. a 20. storočia.

Ilustračné foto

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, pobočka Juh, Jovická 66, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravila pre deti a mládež do 15 rokov v mesiaci október súťaž o najlepšiu babku a dedka pod názvom „Hľadá sa BABKA a DEDKO pre rok 2018“. Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Láska, múdrosť, úsmev, skúsenosti, pomoc, rozprávanie príbehov zo života, čítanie rozprávok, rady pri varení, spoločné športovanie... V dnešnom uponáhľanom svete si ani nestíhame uvedomiť, čo všetko pre nás vedia urobiť babka, dedko, starká, starký. A vôbec nemusia mať šediny. V mnohých prípadoch ich pomoc berieme ako samozrejmosť.

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave privíta členov Spišského literárneho klubu

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravuje v stredu 17.10.2018 v dopoludňajších hodinách v priestoroch knižnice na Lipovej ul. č. 3 stretnutie s Jánom Petríkom, vedúcim Spišského literárneho klubu a jeho členmi. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Tajomstvá v literatúre II., ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.
Spišský literárny klub je voľné združenie autorov všetkých literárnych žánrov.

utorok, 09 október 2018 11:34

Objavme text v pesničkách

Napísal(a)
Objavme text v pesničkách

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a Divadlo Theátrum Rožňava pripravuje pre deti základných škôl podujatie pod názvom „Spievané písmenká.“ Stretnutie sa bude konať vo štvrtok 11.10. 2018 o 9:00 hod. v priestoroch knižnice na ul. Lipová č. 3 v rámci projektu Tajomstvá v literatúre II., ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu. Theátrum je malé autorské divadlo. Vychádza z potreby samostatnej tvorby a zúročuje viac ako dvadsať rokov skúseností na profesionálnych divadelných scénach.

Denisa Ogino - jej netradičný životný príbeh a splnený sen o veľkej rodine

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravuje pre širokú verejnosť besedu so slovenskou autorkou a spoluautorkou kníh Denisou Ogino, ktorá takmer desať rokov spoznávala netradičnú japonskú kultúru a život v Japonsku. Stretnutie sa bude konať v utorok 9. októbra 2018 o 17:00 hod. v priestoroch knižnice na ul. Lipová č. 3. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Tajomstvá v literatúre II., ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.
„Zamilovať sa do exotickej krajiny dnes nie je žiaden problém,“ spomenula na úvod Denisa Ogino a pokračovala: „Množstvo informácií, ktoré nájdeme o tej ktorej krajine

pondelok, 11 jún 2018 10:13

Svet ženskými očami - Katarína Gillerová

Napísal(a)
Svet ženskými očami - Katarína Gillerová

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravuje pre širokú verejnosť besedu so slovenskou spisovateľkou Katarínou Gillerovou, ktorá sa bude konať v stredu 21.5.2018 o 17:00 hod. v priestoroch knižnice na Lipovej ul. č. 3. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Tajomstvá v literatúre II, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu. Katarína Gillerová patrí medzi známe a úspešné slovenské autorky na našom knižnom trhu. Knižne debutovala roku 2002. Písaniu sa začala venovať od svojich ôsmich rokov. Zo svojich začiatkov má odložené zošity, kde ceruzkou písala rozprávky.

Keď nás rozprávky obohacujú aj čítaním na námestí

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Pod záštitou primátora mesta Rožňava Pavla Burdigu, MÚ – Odboru školstva, kultúry, mládeže, športu a Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja sa štvrtok 31. mája 2018 v čase od 9:30 do 13:00 hod. uskutoční na Námestí baníkov v Rožňave na malom pódiu hlasné čítanie rozprávkových kníh pre deti pod názvom „Nerušte ma, čítam!“. Rozprávky budú čítať nielen deti, ale aj predstavitelia kultúrneho a spoločenského života mesta.Čítanie kníh je jednou z foriem, ako rozvíjať osobnosť dieťaťa. Pamäť u detí v predškolskom veku má schopnosť si zapamätať množstvo informácií. Čítaním sa rozvíja predstavivosť, obohacuje sa slovná zásoba, dotvárajú sa morálne hodnoty

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského pripravuje projekt „Nádhera pod zemou i nad zemou“

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravuje pre stredoškolskú mládež projekt pod názvom „Nádhera pod zemou i nad zemou“. Séria prezentácií bude rozdelená do troch skupín a realizovať sa budú v termíne od mája 2018 do novembra 2018. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.
Rok 2018 Európska únia vyhlásila za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Kultúrne dedičstvo zahŕňa zdroje z minulosti v rôznych formách a aspektoch. Patria sem pamiatky, lokality, tradície,

Veštba, ktorá zmenila život. Tajomstvá v literatúre II.

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravuje pre staršie deti základných škôl besedy so slovenskou spisovateľkou Marjou Holécyovou, ktoré sa budú konať v pondelok 21.5.2018 v dopoludňajších hodinách. Podujatia sa uskutočnia v rámci projektu Tajomstvá v literatúre II, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu. Mladá slovenská spisovateľka Marja Holécyová vyštudovala ekonomickú a finančnú matematiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a na tej istej fakulte si urobila  doktorandské štúdium aplikovanej matematiky. „Písať som začala v šestnástich rokoch. Počas prázdnin som si z knižnice požičiavala každý týždeň novú sadu fantasy knižiek

Polomské ženy z Matice slovenskej medzi knižnými novinkami

Nové knihy v Obecnej knižnici v Gemerskej Polome a naše čítaniachtivé MATIČIARKY opäť ako prvé pri hŕbe nových kníh. Popri svojich mnohých aktivitách si nájdu priestor i na  knihu, o ktorej potom zaujímavo rozprávajú, až nakazia čítaním aj iných. Dokonca až tak, že do knižnice a ku knihám sa aj po rokoch vrátili ženy, ktoré si mysleli, že na knihy si už nenájdu priestor. Teraz sa pravidelne vracajú a sú vzornými čitateľkami. Momentálne sú v obľube naši slovenskí autori. Historicko-romantické romány z prostredia slovenských hradov od slovenskej spisovateľky Jany Pronskej sú u nás v knižnici vždy vypožičané, dokonca si ich čitatelia rezervujú

Strana 1 z 9