konferencia

konferencia (16)

Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie - interdisciplinárna konferencia v Jelšave

Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie je názov interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. - 16. novembra 2018 v priestoroch Osvetového centra vyšehradskej kultúry v Jelšave. Konferenciu organizuje Ústav hudobnej vedy, Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied a Slovenská botanická spoločnosť pri SAV v spolupráci s Osvetovým centrom vyšehradskej kultúry Jelšava, Creative Europe Desk Slovakia, Katedrou zoológie UPJŠ Košice, Mestom Jelšava a Quirirtinus, o. z. Program konferencie začína vo štvrtok 15. novembra o 11. hodine otvorením odbornej aj vedeckej časti.
V ďalšej časti textu uvádzame podrobnejší program spomínanej konferencie aj s prednášajúcimi a ich témami:

Konferencia bola výstižným ukončením Roka Kálmána Tichyho

Banícke múzeum v Rožňave, zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestom Rožňava, OZ Pre partnerské mestá Rožňavy, Gemerským osvetovým strediskom a OZ Drázus, medzinárodnou odbornou konferenciou zavŕšilo Rok Kálmána Tichyho 2018. Konferencia s názvom Kálmán Tichy – významná osobnosť Rožňavy sa konala 24. októbra 2018 so začiatkom o 9,00 hod. v priestoroch Gemerského osvetového strediska. V jej úvode riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave, Mgr. Pavol Lackanič, privítal takmer šesťdesiatku zúčastnených a predstavil oficiálny program podujatia. Následne sa už slova ujalo postupne osem prednášajúcich vrátane maďarských hostí. Sled prednášok bol plynulý aj vďaka zabezpečenému simultánnemu prekladu.

Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou Kálmán Tichy – významná osobnosť Rožňavy

V rámci série kultúrnych podujatí Roka Kálmána Tichyho 2018 sa uskutoční odborná konferencia s medzinárodnou účasťou Kálmán Tichy – významná osobnosť Rožňavy. Podujatie sa uskutoční dňa 24.10.2018 od 9.00 hod. v Gemerskom osvetovom stredisku a pripravilo ho prostredníctvom projektu Banícke múzeum v Rožňave a ostatní partneri: Mesto Rožňava, OZ Pre partnerské mestá Rožňavy, Gemerské osvetové stredisko a OZ Drázus. Konferencia je venovaná širokému okruhu ako odborníkov, tak aj laikov, ktorí sa zaujímajú o život a dielo významného rožňavského rodáka. Aktívne sa na nej formou vlastnej prednášky zúčastní 9 odborníkov, vrátane 4 zahraničných (Maďarsko). Pre návštevníkov podujatia bude zabezpečené simultánne tlmočenie

Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku

Mesto Revúca bolo dejiskom konferencie, ktorú zorganizovalo v dňoch 14. a 15. februára 2018 Metodicko-pedagogické centrum pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR a Ministerstva kultúry (MK) SR. Zúčastnilo sa jej takmer 170 účastníkov z celého Slovenska. Slovenský jazyk rezonoval v rôznych historických obdobiach. "Prostredníctvom slovenského jazyka sa dorozumievame, je naším komunikačným jazykom aj vyučovacím predmetom," povedala generálna riaditeľka Metodicko-pedagogického centra Kamila Jandzíková v úvode odbornej konferencie pod názvom Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku.

V Jelšave sa uskutoční ďalšia interdisciplinárna konferencia Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie

Vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku v aktualitách na svojom portáli csr.sk uverejnil informáciu o tom, že v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2017 sa uskutoční  v Jelšave ďalšia interdisciplinárna konferencia Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie V. Konferencia je zameraná na prezentáciu výsledkov výskumu kultúrnej pamäte regiónu z hľadiska rôznych vedných disciplín. Organizátori vkladajú do nej nádej, že sa im touto cestou podarí stimulovať súčasný výskum regionálnej kultúry Gemera a Malohontu

Odborníci z oblasti baníctva a jeho prezentácie sa stretnú na vedeckej konferencii v Rožňave

Zväz múzeí Slovenska v spolupráci s Baníckym múzeum v Rožňave, Etnologickou komisiou Zväzu múzeí Slovenska a Mestom Rožňava organizujú v priestoroch Historickej radnice, na Námestí baníkov 32 v Rožňave, odbornú konferenciu pre odborných pracovníkov múzeí, vedeckých pracovísk, univerzít, vysokých škôl a ostatných záujemcov. V dňoch 19.09.- 20.09.2017 tu v rámci XXI. ročníka konferencie „Etnológ a múzeum. Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia“ vystúpi s odborným príspevkom viac ako 20 účastníkov.

Vedecká konferencia k 155. výročiu vzniku Prvého slovenského gymnázia

Mám dojem, akoby ešte ani neuschli posledné lístky spomienok na oslavy 150. výročia vzniku prvej slovenskej strednej školy, ktorú si ľud privlastnil a nazval Prvé slovenské gymnázium. Napriek tomu prešlo päť rokov a my si pripomíname 155. výročie vzniku tejto jedinečnej vzdelávacej ustanovizne.
Ako ho osláviť? A tak vznikla plodná spolupráca Múzea Prvého slovenského gymnázia s Prvým slovenským literárnym gymnáziom s láskavým prispením Mesta Revúca a Matice slovenskej v Martine.

K 155. výročiu založenia Slovenského evanjelického a. v. gymnázia v Revúcej pripravili vedeckú konferenciu

Múzeum Prvého slovenského gymnázia v spolupráci s Mestom Revúca a Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej v spolupráci s Maticou slovenskou organizujú tento rok dňa 11. septembra vedeckú konferenciu konanú pri príležitosti 155. výročia založenia Slovenského evanjelického a. v. gymnázia v Revúcej, známeho aj ako Prvé slovenské gymnázium. Cieľom konferencie je získať vedecky hodnotný materiál, prispieť k lepšiemu poznaniu našej minulosti a formovaniu národného povedomia.

Vedecká konferencia venovaná kultúrnemu dedičstvu Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovaniu bola v Jelšave

Vedecká konferencia venovaná kultúrnemu dedičstvu Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovaniu, o ktorej sme Vás v uplynulých dňoch informovali, sa uskutočnila 2. decembru 2016 v Osvetovom centre vyšehradskej kultúry v Jelšave. Konferencie sa zúčastnili odborníci z rôznych vedeckých oblastí, majúce regionálny, ale i celoslovenský význam. Konferencia mala tri tematické okruhy:

Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie, téma vedeckej konferencie v Jelšave

Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie je názov pravidelne sa konajúcej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoční už po štvrtýkrát, a to dňa 2. decembra 2016 v Osvetovom centre vyšehradskej kultúry v Jelšave. Konferenciu na strednom Gemeri organizuje pravidelne Ústav hudobnej vedy, Ústav slovenskej literatúry SAV v spolupráci

Strana 1 z 2
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x