Múzeá

Múzeá (251)

Príďte si s nami pripomenúť Československo

Banícke múzeum v Rožňave, zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vás v utorok 13. novembra 2018 srdečne pozýva na podujatie Československý deň. Sprievodné podujatie k aktuálnej výstave múzea Gemer v období 1. ČSR sa uskutoční zároveň ako súčasť série podujatí Košického samosprávneho kraja, Osmičkovej jesene. Program určený pre širokú verejnosť sa začína o 15.30 hod. v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave. Na úvod si záujemcovia budú môcť vypočuť zaujímavé prednášky zo strany autorov výstavy. Pavol Lackanič ich zoznámi bližšie s významnými priemyselnými podnikmi na Gemeri v období 1. ČSR a Pavol Horváth načrtne tému úlohy Československej armády pri začleňovaní Gemera do novovznikajúceho štátu v strednej Európe.

Unikátny bronzový závesok typu Včelince – Nagyhángos predmetom mesiaca november

Počas mesiaca november bude v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote vystavený unikátny zbierkový predmet – bronzový závesok, označovaný ako bronzový závesok typu Včelince – Nagyhángos. Závesok bol súčasťou veľkého depotu (pokladu) bronzových predmetov, ktorý pozostával až 177 kusov. Depot bol objavený v roku 1907 vo Včelinciach, na pozemku Bélu Szilárdyho, v polohe Lászlófala a pre Gemersko-malohontské múzeum ho zachránil včelinský notár Rafael Osváth. Depot pochádza zo začiatku strednej doby bronzovej (1500 – 1450 pred Kristom), patrí do horizontu tzv. kosziderských depotov. Je predstaviteľom vyspelého severokarpatského bronziarstva. V priestoroch múzea bude vystavený do 30. novembra 2018.

Osmičkové roky ako Predmet mesiaca október v GMM

Bohatosť zbierkových fondov Gemersko-malohontského múzea dotvára aktivita nazývaná „predmet mesiaca“. Po dobu jedného mesiaca sa z viac ako 101 000 zbierkových predmetov selektuje jeden, ktorý je spätý s regiónom, mestom Rimavská Sobota, s múzeom alebo je zaujímavý svojím vzhľadom, využitím, či je spájaný s historickými udalosťami a dodnes nebol prezentovaný verejnosti. Počas októbra 2018 si môžu návštevníci Gemersko-malohontského múzea pozrieť predmet mesiaca, ktorý je spájaný s „osmičkovými rokmi“. Ide o dva kovové odznaky a striebornú mincu, ktoré budú vystavené v priestoroch stálej expozície do 31. októbra 2018.

Svetový deň cestovného ruchu  v Gemersko-malohontskom múzeu

Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, 27. septembra 2018, pripravilo Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote komentované prehliadky výstav. Vstup na komentované prehliadky sa uskutoční každú hodinu - o 9:00, 10:00, 11:00, 13:00 a 14:00. Návštevník si môže vybrať z dvoch výstav. Prehliadka každej výstavy trvá 60 minút a vstup je zdarma. Prvou je nová výstava „Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte“. Výstava predstaví prostredníctvom fotografií a zbierkových predmetov bohatú tradíciu baníctva a železiarstva v Gemeri-Malohonte od čias mladšej doby bronzovej až po súčasnosť. Zameria sa nielen na hlbinnú ťažbu, ale aj na spracovanie rudy a povrchovú ťažbu v miestnych existujúcich i zaniknutých kameňolomoch.

Banícke múzeum v Rožňave nás vráti do obdobia medzivojnového Československa

Banícke múzeum v Rožňave si v októbri vlastnou výstavou pripomenie okrúhle 100. výročie vzniku Československa.
V roku 2018 si v Českej republike a na Slovensku pripomíname významné výročie v dejinách Slovenska – 100. výročie vzniku Československa. Banícke múzeum v Rožňave sa zároveň pripája k aktivitám ostatných múzeí a ostatných kultúrnych inštitúcií v rámci tzv. Osmičkových rokoch (1918, 1938, 1948 a 1968) výstavou Gemer v období 1. ČSR.
Vznik nového štátu v strednej Európe na výrazne demokratických základoch spojil úsilie dvoch nových štátotvorných národov a samotná značka Československo pretrvala s menšou prestávkou až do roku 1992. 

Banícke múzeum v Rožňave zreštaurovalo väčší počet historických hodín

Náročný projekt múzea Čas nám neuškodí prebiehal v rokoch 2017-2018 a zahŕňa celkovo 27 ks historických hodín rôzneho typu a použitia, pričom sa u 10 z nich podarilo dosiahnuť aj ich celkové mechanické spojazdnenie, čiže tieto hodiny môžu slúžiť k hlavému účelu a to ukazovať správny čas. Medzi zreštaurovanými exponátmi tak možno nájsť ako hodiny vidiecke, tak aj mestské; ďalej hodiny tzv. americké, francúzske, či dokonca s baníckymi motívmi. Podľa materiálu ide o hodiny drevené, plechové, kovové či keramické; podľa spôsobu pohonu a umiestnenia kyvadlové či nástenné. Najstaršie hodiny s baníckym motívom je možné datovať už do 20.-30. rokov 19. storočia. Stav exponátov pred reštaurátorským zásahom bol pomerne zlý.

September je mesiacom Dní európskeho kultúrneho dedičstva

September je mesiacom Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré oslávi aj Gemersko-malohontské múzeum, ako piate najstaršie múzeum na Slovensku, bohatou programovou ponukou. Počas septembra ponúkame návštevníkom Gemersko-malohontského múzea prehliadku výstav „ZOO – preťažená Noemova archa“ (do 15. septembra) a „Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu“ (do 16. septembra). 11. septembra odštartujeme vlnu nových výstav z oblasti mineralógie, náboženstva, archeológie i baníctva. 27. septembra, už po tretíkrát, oslávime Svetový deň cestovného ruchu. Počas celého septembra môžu návštevníci múzea vidieť fotografie zachytávajúce udalosti z augusta 1968 v Rimavskej Sobote a Tornali. Rovnako si môžu prečítať príbeh Márie Očovanovej (1925 – 1968), ktorá sa stala obeťou udalostí augusta 1968.

Podujatie "August 1968" v Baníckom múzeu v Rožňave

V utorok 21. augusta 2018 si Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, podujatím “August 1968“ pripomenulo okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Podujatie sa začalo projekciou krátkeho videodokumentu “Rožňava 21. augusta 1968“, ktorý zachytáva prechod vojsk mestom Rožňava presne pred päťdesiatimi rokmi. Prítomní mali možnosť pozrieť si tento videodokument v novej zdigitalizovanej podobe. Neskôr nasledovala prednáška Mgr. Pavla Horvátha, v rámci ktorej prítomných informoval aj o udalostiach, ktoré predchádzali samotnej okupácií. Po prednáške sa do diskusie zapojili viacerí účastníci, ktorí sa podelili so svojimi spomienkami, alebo so spomienkami svojich príbuzných. Následne absolvovali krátku 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote opäť otvára svoje brány pre verejnosť

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote OPÄŤ OTVÁRA svoje brány pre verejnosť, a to už tento piatok 17. augusta 2018 od 8.00 do 16.00 hod. Múzeum bude otvorené aj počas víkendov od 9.00 do 17.00 hod. Dôvodom dočasného zatvorenia múzea bola rekonštrukcia okien v expozičných a výstavných priestoroch. Išlo o III. etapu výmeny okien, ktorú finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj. I. etapa prebehla na jeseň 2016 v administratívnej budove múzea a II. etapa na jeseň 2017 na chodbách výstavných a expozičných priestorov. Výmenu okien zabezpečovala firma Ján Parobek – INŠTAL, s.r.o. z Klenovca. Celkovo bolo vymenených 59 okien.

Prvý ročník denného múzejného tábora v Rožňave sa vydaril

Banícke múzeum v Rožňave, zariadenie Košického samosprávneho kraja, v tomto roku (2018) po prvýkrát zorganizovalo v rámci jedného týždňa denný tábor pre deti pod názvom Prázdninoví bádatelia. Múzejníci sa snažili ukázať, že múzeum je miestom, kde deti môžu leto stráviť aktívne, kde sa môžu niečo nové naučiť, ale zároveň si aj nájsť nových kamarátov a priniesť si odtiaľ množstvo zážitkov. Deti od 30. júla do 3. augusta toho stihli neúrekom. Boli sa pozrieť na slávnu Meterciu v Katedrále Nanebovstúpenie panny Márie a neobišli ani miesto v Čučme, ktoré maľba zobrazuje. Pán starosta im trpezlivo objasnil banské tradície, ukázal im banský gápel i kresanicu, aby sa z nich aspoň na chvíľu mohli stať baníci. Deti sa vybrali aj do Krásnohorskej Dlhej Lúky, kde na nich už čakali ochranárky z NP Slovenský kras.

Strana 1 z 18