Múzeá

Múzeá (324)

Programová ponuka GMM na marec 2018 s množstvom výstav

Počas marca 2018 si návštevníci Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote môžu pozrieť výstavu „Dieťa a jeho svet“, súčasťou ktorej sú rôzne sprievodné hravé aktivity. Novinkou bude výstava výtvarníka Rolanda Neupauera „Nesúvislosti“ a výstava „Vesmír očami detí“. Predmetom mesiaca marec bude preparát vtáka chochláča severského. V rámci Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční beseda s archeológom múzea – PhDr. Alexandrom Botošom, autorom knihy „Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov“.
Prvá výstava v roku 2018 bude patriť tvorbe súčasného maliara Mgr. art. Rolanda Neupauera (*1980), pôsobiaceho v Krásnohorskom Podhradí. Vernisáž výstavy s názvom

PhDr. Alexander Botoš predstaví svoju knihu Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov

V utorok 6. marca 2018 o 9.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční beseda s archeológom Alexandrom Botošom, autorom knihy „Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov“. V prípade zvýšeného záujmu sa beseda zopakuje o 11.00 hod. Vstup na besedu je bezplatný. Účasť je potrebné nahlásiť vopred. Kontaktná osoba – Mgr. Iveta Krnáčová (, 047/5632741 alebo 0910925955).

Počas jarných prázdnin Gemersko-malohontské múzeum ponúka bohatý a hravý program

Počas jarných prázdnin, 19. – 23. 2. 2018, Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote ponúka bohatý a hravý program pre deti, ich rodičov a starých rodičov. Pripravená je prehliadka troch výstav, v rámci ktorých môžu návštevníci využiť najrôznejšie aktivity plné zábavy i poučenia. Život dieťaťa v minulosti bol diametrálne odlišný od života dnešných detí. Ovplyvňovali ho vtedajšie rodinné a spoločenské podmienky, sociálna situácia a v neposlednom rade sled praktizovaných poverových predstáv. Ako detský svet fungoval v minulosti spoznáte na výstave „Dieťa a jeho svet“, kde okrem iného uvidíte najrôznejšie detské hračky, odev a i detský nábytok. A niektoré hračky si deti môžu aj vyskúšať.

Metodický deň v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa uskutočnil metodický deň regionálnej výchovy pre učiteľov prvého stupňa ZŠ Ul. pionierov 1 v Rožňave. Výuka regionálnej výchovy sa na školách stáva čoraz väčšou prioritou, a preto medzi múzeom a školami, resp. pedagógmi, rastie aj záujem o tento typ spolupráce. Tentokrát sme pripravili pre pedagógov špeciálny program, ktorý sa viazal jednak na banícke tradície mesta, ako aj na tradície gemerského vidieckeho života. Tieto dva segmenty sú totiž vo výchove regionálneho povedomia viac než určujúce. Metodický deň pozostával z teoretickej a praktickej časti, ktoré pripravila a viedla múzejná pedagogička Gabriella Badin.

štvrtok, 08 február 2018 14:43

Rok 2017 v Gemersko-malohontskom múzeu

Napísal(a)
Rok 2017 v Gemersko-malohontskom múzeu

Gemersko-malohontské múzeum navštívilo v roku 2017 spolu 13 835 návštevníkov. Oproti roku 2016 je to mierny pokles. Najviac návštevníkov evidujeme už tradične v mesiaci máj – 3 883, k čomu výrazne prispieva každoročne pripravované podujatie „Noc múzeí a galérií“. Vysokú návštevnosť, ktorá presiahla počet 1 000, sme zaznamenali aj v iných bežných mesiacoch (marec, august, september), v júni to bolo až 1 930 návštevníkov. V mesiaci október bolo múzeum dva týždne pre verejnosť zatvorené z dôvodu výmeny okien vo výstavných priestoroch.
Pre návštevníkov boli počas roka otvorené dve stále expozície. Okrem toho v roku 2017 múzeum usporiadalo až 13 výstav. Verejnosti boli prostredníctvom výstav priblížené rôznorodé témy ako napríklad potápačská technika, vtáky gemerskej pahorkatiny, fajky a fajčiarske potreby, život ľudí odvlečených do lágrov po druhej svetovej vojne,

Čo si môžu vo februári 2018 návštevníci Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote pozrieť

Počas februára 2018 si návštevníci Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote môžu pozrieť výstavy – „Barnabás Holló (1865 – 1917). Sochár z Gemera-Malohontu“, „Žijem na strome a je mi dobre“, „Dieťa a jeho svet“, v rámci ktorých sú pripravené rôzne sprievodné hravé aktivity. Predmetom mesiaca február bude potápačský oblek československej produkcie z roku 1952, ktorý je súčasťou bohatej a unikátnej zbierky potápačskej techniky a výstroje. Dnešné deti si len ťažko vedia predstaviť ako sa v minulosti vychovávali deti, čo nosili oblečené a s akými hračkami sa hrali. Obdobie narodenia, krstu, predškolský a školský vek, detský odev, nábytok a v neposlednom rade aj hračky a hry

Predmet mesiaca február: Unikátny potápačský oblek MICHELIN – FATRA

Predmetom mesiaca február v GMM v Rimavskej Sobote je suchý potápačský oblek československej produkcie od výrobcu FATRA Napajedla (dnes Česká republika), pochádzajúci z roku 1952. Jeho súčasťou je tiež kukla. Farba obleku je maskáčovej štvorkombinácie: zelená, svetlokávová, sivá a hnedá. Vo viacerých smeroch ide o unikátny zbierkový predmet. Je to jeden z dvoch zachovalých oblekov tohto typu používaných už v roku 1954 pri speleopotápačskom prieskume Ing. Viliamom Rozložníkom v Slovenskom krase. Tieto vodotesné obleky, s označením MICHELIN, boli začiatkom 50. rokov 20. storočia pre potreby ženistov Československej ľudovej armády vyrobené z materiálu získaného priamo od významnej francúzskej gumárenskej firmy MICHELIN.

Programová ponuka Gemersko-malohontského múzea na január 2018

Počas januára 2018 si návštevníci Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote môžu pozrieť výstavy: „Malenkij robot“ (1945 – 1949). V zajatí sovietskych lágrov., Barnabás Holló (1865 – 1917). Sochár z Gemera-Malohontu, Žijem na strome a je mi dobre, Dieťa a jeho svet.

Drumble z hradov Širkovce – Kapla a Hodejov ako predmet mesiaca január 2018

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote v rámci „Predmetu mesiaca január“ predstaví drumble z obdobia 15. – 16. storočia, objavené počas archeologických výskumov na hrade Širkovce - Kapla a Hodejov. Vystavené budú v priestoroch Gemersko-malohontského múzea od 2. do 31. januára 2018. 

Vianočné tvorivé dielne v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave

V mesiaci december sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnili tvorivé dielne s tematikou prípravy na najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Deti pod vedením múzejného pedagóga Gabrielly Badin a lektorky Ingrid Liptákovej si mohli pripraviť svoje vianočné ozdoby, ktoré si samé navrhli a vyrobili. Pri výrobe vianočných ozdôb sme sa s nimi pozhovárali o význame Vianoc, o rôznorodosti ozdôb, ktoré sa dostávajú nielen na vianočný stromček, ale s ktorými vyzdobíme aj vianočný stôl, okná alebo iné časti bytu.

Strana 9 z 24