Múzeá

Múzeá (324)

Gemersko-malohontské múzeum z technických príčin dočasne zatvoria

Od 30. júla 2018 (pondelok) bude Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote z technických príčin dočasne zatvorené. Dôvodom je výmena starých drevených okien za nové. Výmena okien bude prebiehať v stálej vlastivednej expozícii a vo výstavných priestoroch múzea.
Táto výmena okien je III. etapou rekonštrukcie okien, ktorú finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj. I. etapa prebehla na jeseň 2016 v administratívnej budove múzea a II. etapa na jeseň 2017 na chodbách.

Najmenší si vyskúšali svoju šikovnosť a tvorivosť v obľúbených tvorivých dielňach.

Banícke múzeum v Rožňave sa aj v tomto roku zapojilo do úspešnej nedeľnej série aktivít Rožňavského kultúrneho leta 2018, ktorú organizuje Mesto Rožňava. Pod vedením pracovníkov múzea sa záujemcovia oboznámili na Námestí baníkov s fotokópiami keramických emblémov - alegorickými znázorneniami poľnohospodárstva, baníctva, strojárenstva, priemyslu, vedy, hudby, tanca, literatúry, písomníctva, obchodu a dopravy, a troch cností – viery, nádeje a lásky - ktoré boli vyhotovené podľa návrhu Kálmána Tichyho. Najmenší si vyskúšali svoju šikovnosť a tvorivosť v obľúbených tvorivých dielňach. Pre verejnosť boli sprístupnené aj aktuálne výstavy v Galérii Baníckeho múzea, ako LUX et TENEBRIS, Gombasecké momentky, Od ihly po šijací stroj a Absolventská výstava

Július Sándy - Pohľad od Muránskeho hradu smerom k bralu Cigánka (1860-1880)

V roku 2017 získalo Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote z Fondu na podporu umenia finančnú dotáciu na projekt „Akvizícia diel z pozostalosti maliara Júliusa Sándyho (1827 – 1894) – II. etapa“, v rámci ktorého sa podarilo zo súkromného vlastníctva zakúpiť dve krajinomaľby s motívom hradu Muráň.
Maliar Július Sándy sa narodil v roku 1827 v obci Tállya (Maďarsko). Už ako mladý začal študovať u viedenského maliara Hammerleina a v rokoch 1847 - 1848 pokračoval na Akadémii výtvarných umení v Mníchove. Bol účastníkom uhorskej revolúcie 1848/49. Po jej porážke ho degradovali z postu delostreleckého poručíka a rakúska vláda ho poslala na tri roky do Lombardie. Tu sa zaoberal predovšetkým maliarstvom. Neskôr sa usadil vo Viedni, ale často sa zdržiaval aj v Uhorsku.

Gombasecké momentky v Galérii Baníckeho múzea

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa 30. júna 2018 uskutočnila vernisáž výstavy Gombasecké momentky. Výstavu otvoril svojím slávnostným príhovorom pri príležitosti 60. výročia Gombaseckých kultúrnych slávností Csemadoku Jenő Görföl, celoštátny tajomník Csemadoku. Obsah výstavy záujemcom priblížila Katalin Bedi, zamestnankyňa Múzejného centra Ferenczy zo Szentendre.
Výstava je fotografickým dokumentom uplynulých šesťdesiat rokov: prináša súčasne objektívny a subjektívny prierez; zachytáva zaujímavé, jedinečné okamihy; umožní návštevníkovi znovu prežiť neopakovateľné festivalové momenty. Vystavené fotografie pochádzajú z archívu Inštitútu pre výskum menšín Fórum,

Z vernisáže výstavy LUX et TENEBRIS v Rožňave

Vernisáž výstavy Lux et tenebris sa uskutočnila vo štvrtok, 28. júna 2018 o 16.00 hodine. Návštevníkov výstavy ako prvý privítalriaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave Mgr. Pavol Lackanič. Následne Mgr. Eva Lázárová - odborná pracovníčka Baníckeho múzea v Rožňave prečítala úvodný text, ktorý predstavil autorky a ich prístup k tvorbe. Po príhovore zahrali Marieta Roxerová DiS. art. a Peter Henriczy. Výstava sa vyhlásila za otvorenú. Autorky divákom predstavujú diela tvorené rôznymi technikami, od lineárnej kresby cez grafické techniky po fotku až animáciu. Mgr. Astrida Kissová vo svojich dielach podáva reflexiu na spoločenské konvencie, podnetom diel sa stáva introspekcia, skúmanie vlastnej identity. Interpretuje osobné spomienky, podáva autorskú výpoveď, predstavuje svoje osobné JA.

Zreštaurované olejomaľby  z pozostalosti maliara Júliusa Sándyho (1827 - 1894)

V roku 2017 získalo Gemersko-malohontské múzeum finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia na projekt „Reštaurovanie troch olejomalieb Júliusa Sándyho (1827 – 1894)“, ktoré sa do múzea dostali darom v roku 2016. Všetky tri zreštaurované obrazy spolu s reštaurátorskými dokumentáciami si budú môcť návštevníci múzea pozrieť ako predmet mesiaca júl od 2. júla do 31. júla 2018. Maliar Július Sándy sa narodil v roku 1827 v obci Tállya (Maďarsko). Už ako mladý začal študovať u viedenského maliara Hammerleina a v rokoch 1847 - 1848 pokračoval na Akadémii výtvarných umení v Mníchove. Bol účastníkom maďarskej revolúcie 1848/49. Po jej porážke ho degradovali z postu delostreleckého poručíka a rakúska vláda ho poslala na tri roky do Lombardie.

Galerijno-pedagogická hodina k výstave Od ihly po šijací stroj

„Ej, krajčíri, krajčíri
zo šíreho sveta,
ušite mi sukničku
z makového kveta.
Ja ti sukňu ušijem
z kveta makového,
ty mi budeš cverny priasť
z dažďa májového...“

Takáto riekanka sa ozývala v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave počas galerijno-pedagogických hodín, ktoré sa konali ako sprievodné podujatie k výstave Od ihly po šijací stroj pre deti z materských škôl. Takto naladení škôlkari sa najprv oboznámili s obsahom výstavy. Prezreli si staré šijacie stroje, krajčírske pomôcky, ukážky pánskeho a dámskeho odevu. Vystavené kusy priblížili deťom život a prácu niekdajších krajčírov a zaviedli ich do čarovného sveta plného nití a stehov.

Múzeum bude počas jedného týždňa patriť prázdninovým bádateľom

Banícke múzeum v Rožňave, zariadenie Košického samosprávneho kraja, ponúka deťom aj počas letných prázdnin možnosť hravou a zážitkovou formou naučiť sa niečo nové, zabaviť sa a popritom spoznať nových kamarátov. Pripravilo pre ne denný múzejný tábor Prázdninoví bádatelia. Na deti čaká bohatý program. Spoznajú život baníkov a ich prácu, dokonca sa vyberú aj na poznávací výlet do banského skanzenu v Čučme. Spolu so Štátnou ochranou prírody SR objavia krásy NP Slovenský kras a prejdú sa náučným chodníkom ku Krásnohorskej jaskyni, na ktorom sa dozvedia množstvo zaujímavostí o okolitej prírode. Neobídu ani Andrássyho obrazáreň, kde budú môcť nabrať inšpiráciu pre následné tvorivé aktivity. Múzejníci deti prevedú aj Historickou expozíciou Baníckeho múzea

Ročníkový projekt druhákov ZŠ Pionierov s Baníckym múzeom v Rožňave

Blíži sa koniec školského roka, no žiaci druhého ročníka Základnej školy Pionierov 1 v Rožňave ešte stále neúnavne získavajú nové a nové poznatky. V rámci ročníkového projektu strávili jeden deň s pracovníčkami Baníckeho múzea v Rožňave, aby spoznali slávnu rožňavskú banícku históriu. Spoločne navštívili Katedrálu Nanebovzatia Panny Márie, kde si prezreli okrem iných zaujímavostí aj viac ako 500-ročný výtvarný unikát mesta, Rožňavskú Meterciu. Potom sa rozdelili do troch skupín a postupne sa striedali na aktivitách. Takto po skupinkách absolvovali prehliadku mesta, kde sa oboznámili s významnými budovami, ako sú Strážna veža, budova Banskej komory, starý Špitál a ďalšie významné architektonické objekty, ktoré skrývajú v sebe tajomstvá Rožňavy.

Výjazdové tvorivé dielne pre základné školy umožňujú žiakom rozvíjať estetické cítenie a zručnosti

Banícke múzeum v Rožňave organizuje od júna až do decembra 2018 výjazdové tvorivé dielne pre základné školy v okrese Rožňava, ktoré nemajú možnosť pravidelne navštevovať naše kultúrne zariadenie. Snahou múzea je takouto formou umožniť žiakom škôl mimo mesta zúčastniť sa na pripravovaných tvorivých aktivitách a rozvíjať svoje estetické cítenie a zručnosti. Prihlásené školy, pod vedením múzejnej pedagogičky Gabrielly Badin a lektorky Ingrid Liptákovej, si môžu vyskúšať rôzne výtvarné a tradičné techniky, ako maľovanie temperou, plstenie, výroba modrotlače, výroba košíkov a iné. Prvé tvorivé dielne už absolvovali žiaci I. stupňa Základnej školy v Štítniku. Najprv si vypočuli prednášku, spojenú s prezentáciou o histórii a súčasnosti plstenia, a zároveň si vyskúšali

Strana 7 z 24