Múzeá

Múzeá (324)

Deň detí v Baníckom múzeu v Rožňave

Aj Banícke múzeum v Rožňave sa 1. júna 2018 zapojilo do osláv Medzinárodného dňa detí. Pripravené podujatie pre deti sa uskutočnilo v Zážitkovom centre Sentinel počas celého dňa v čase od 9,00 hod. až do 17,00 hod. Okrem rodín s deťmi sa tohto dňa zúčastnili najmä deti zo základných škôl rožňavského okresu. Deti sa previezli na obľúbenom banskom vláčiku a priučili sa technike ryžovania zlata. Taktiež si overili svoje zručnosti v tvorivej dielni, kde si vyrobili šiltovky a semafory. Následne mali možnosť prezrieť si všetky expozície múzea v areáli Zážitkového centra Sentinel, najmä novootvorenú Expozíciu baníctva a hutníctva Gemera. Zamestnanci múzea dúfajú, že deti odchádzali s peknými zážitkami a aj z tohto dôvodu pre nich pripravujú počas letných prázdnin

ZOO – preťažená Noemova archa v Gemersko-malohontskom múzeu

Vernisáž výstavy „ZOO – preťažená Noemova archa“ sa uskutoční 6. júna 2018 o 15.00 hod. v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Výstava, ktorú pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, predstaví návštevníkom viac zo života zoologických záhrad doma aj vo svete, ich význame pri záchrane ohrozených živočíšnych druhov a spoznajú ich históriu, či skryté zákulisie. Výstava potrvá do 15. septembra 2018. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Zoologická záhrada patrí v súčasnosti k najpopulárnejším kultúrnym inštitúciám na svete. Aj napriek tomu, že sa postoj ľudí k jej existencii počas stáročí neustále menil, i dnes sa ozývajú hlasy, ktoré vnímajú mreže skôr ako symbol väzenia a utrpenia, než ako jediné možné útočisko mnohých jej obyvateľov pred úplným vyhynutím.

Záujem verejnosti o každoročné podujatie Noc múzeí a galérií sa opäť potvrdil

Aj Banícke múzeum v Rožňave bolo medzi takmer šesťdesiatkou múzeí a galérií na Slovensku, ktoré sa zapojili do každoročne organizovaného medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií 2018. Toto podujatie sa začalo v piatok 18. mája 2018 už tradičným Andrássyho dňom III., tentoraz zameraným na dopravu. Deti materských a základných škôl začali prichádzať hneď od skorého rána. Pracovníci múzea ich previedli všetkými expozíciami v areáli Zážitkového centra Sentinel vrátane novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera. Veľký záujem bol aj o prednášky venované téme historických vozidiel. Tí, ktorí bažili po väčšom množstve vedomostí, sa zastavili pri stánku s knihami a časopismi o doprave, alebo si prezreli dobové fotografie historických automobilov. 

Gemersko-malohontské múzeum pozýva na bezplatnú prehliadku stálych expozícií a výstav 18. mája

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, pozýva v piatok 18. mája 2018 na bezplatnú prehliadku stálych expozícií a výstav. 18. máj je medzi múzejníkmi známy ako Medzinárodný deň múzeí, a to od roku 1977. V tento deň múzeá na celom svete oslavujú svoju existenciu a prostredníctvom rôznych aktivít upozorňujú na význam pamäťových inštitúcií a organizácií v našej spoločnosti. V tento deň (18. 5.) návštevníci Gemersko-malohontského múzea nemusia platiť vstupné. Bezplatne si môžu pozrieť stále expozície múzea a aktuálne výstavy, v čase od 8.00 do 16.00 hod. V stálej vlastivednej expozícii múzea môžu vidieť ako predmet mesiaca máj monografiu baníctva regiónu Gemer-Malohont z roku 1907 a v expozícii venovanej

Noc múzeí a galérií 2018 v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote

Gemersko-malohontské múzeum otvorí svoje brány aj tento rok v rámci XIV. ročníka podujatia Noc múzeí a galérií, a to v sobotu 19. mája 2018. Od 18.00 hod. až do neskorej noci si budú môcť návštevníci pozrieť zaujímavý program zameraný na vojenskú techniku, zbrane, statické vybavenie či iné zaujímavosti z vojenskej histórie v podaní KVH Anthropoid z Mýta pod Ďumbierom. Nebudú chýbať ani osobné stretnutia so zaujímavými osobnosťami regiónu (maliar Roland Neupauer, keramička Danka Bakšová). Program je obohatený aj o ukážky práce starých počítačov a pútavé prednášky na rôzne témy. Tak ako po iné roky, aj teraz budú počas podujatia návštevníkom k dispozícii priestory stálych expozícií múzea a aktuálne výstavy. Každý 100. návštevník dostane od riaditeľky múzea darček. Vstupné je 1 € a deti do 6 rokov majú vstup zdarma.

Príďte si pozrieť múzeum v noci, ktoré vtedy žije a dýcha inou, čarovnejšou atmosférou

Už tradične aj tento rok sa Banícke múzeum v Rožňave ako kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja zapojí do celosvetovo organizovaného podujatia Noc múzeí a galérií. Jeho snahou bude návštevníkom za zvýhodnené vstupné ukázať, že múzeum v noci žije a dýcha inou, čarovnejšou atmosférou. Aj interaktívne prvky novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera sa návštevníkom predstavia v inom duchu. Noc múzeí a galérií 2018 sa v Baníckom múzeu v Rožňave začína už v piatok 18.05.2018 celodenným podujatím Andrássyho deň III. pre deti materských a základných škôl, a pre rodiny s deťmi. Od rána až do večera (v čase 9:00-17:00 hod.) v areáli Zážitkového centra Sentinel bude pre deti pripravená bohatá ponuka aktivít na tému doprava, prostredníctvom

Programová ponuka Gemersko-malohontského múzea na máj 2018

V sobotu 19. mája 2018 sa všetci môžu tešiť na nočnú prehliadku priestorov piateho najstaršieho múzea na Slovensku (1882). Už po štrnástykrát budú brány Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote otvorené do neskorých nočných hodín, a to v rámci európsky známeho podujatia Noc múzeí a galérií. Kým príde dlho očakávaná noc, všetkých pozývame na vernisáž výstavy „Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu“ v piatok 4. mája o 12.30 hod. a „Spomienka muránskej kameniny“ v utorok 15. mája 2018 o 15.00 hod. Predmetom mesiaca bude monografia baníctva Gemera-Malohontu z roku 1907.

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote 7. apríla 2018 zahájilo turistickú sezónu, v rámci ktorej návštevníkom ponúka prehliadku stálych expozícií a výstav aj v sobotu a nedeľu v čase od 9:00 do 17:00 hod.

Srdce Zážitkového centra Sentinel v Rožňave sa otvára návštevníkom

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vás srdečne pozýva do novootvorenej Expozície baníctva a hutníctva Gemera v areáli Zážitkového centra Sentinel na Šafárikovej ulici č. 43. Slávnostné otvorenie expozície pre pozvaných hostí pod záštitou predsedu KSK, Ing. Rastislava Trnku sa uskutoční 2. mája  2018, v stredu, o 9,00 hod. Návštevník múzea má možnosť prísť do kontaktu s modernou a interaktívnou expozíciou v zrekonštruovaných priestoroch múzea, ktorá prezentuje historické fakty a jednotlivé exponáty za pomoci využitia nových technológií. Autori expozície samotnú expozíciu naplánovali a unikátne zbierky ústrednej témy baníctva a hutníctva Gemera spracovali pomocou nových metód prezentácie tak, aby návštevníkovi ponúkli okrem informácií aj komplexný zážitok z návštevy múzea.

Predmetom mesiaca máj je monografia baníctva Gemera-Malohontu z roku 1907

Predmetom mesiaca máj je monografia baníctva Gemera-Malohontu z roku 1907 venujúca sa dejinám a súčasnosti baníctva v regióne. Vystavená bude v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote od 2. do 31. mája 2018. Monografia baníctva zákonne spojených žúp Gemer a Malohont vyšla ako 1. časť Monografie baníctva a hutníctva žúp Gemer a Borsod. Župa Borsod sa nachádzala na území dnešného Maďarska (oblasť miest Miskolc, Ózd a Kazinczbarcika), na severe susedila so župou Gemer. Knihu vydal Oblastný výbor Borsod-Gemer Štátneho maďarského baníckeho a hutníckeho spolku. Z poverenia vydavateľa monografiu zostavil banský inžinier Gusztáv Eisele, tajomník vydavateľa. Kniha bola vytlačená v Banskej Štiavnici v roku 1907. Písaná je v maďarskom jazyku.

Kálmán Tichy a múzeum – prednáška v rámci celoročného podujatia Rok Kálmána Tichyho

V poradí tretia prednáška z cyklu prednášok venovaných životu a dielu K. Tichyho – Kálmán Tichy a múzeum sa 12. apríla 2018 uskutočnila v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Prítomných privítal Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave. Prednášajúca Sylvia Holečková priblížila prítomným osobu K. Tichyho ako zanieteného muzeológa a prostredníctvom svojej prednášky poskytla prierez jeho bohatej a aktívnej činnosti, ktorú vyvíjal v oblasti rožňavského múzejníctva. Zároveň prezentovala ukážku predmetov zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, ktoré sa viažu k jeho osobnosti. K. Tichy bol v rokoch 1924 – 1945 riaditeľom múzea. V roku 1924 bol zvolený za riaditeľa Mestského múzea v Rožňave, neskôr, po zlúčení sa dvoch rožňavských múzeí, sa stal

Strana 8 z 24