Výstavy

Výstavy (304)

Z vernisáže výstavy Rožňava do toho!

(Rožňava – 5.4.2018) Niekoľkomesačná práca sa pretavila do nádhernej výstavy Rožňava do toho. Najprv boli len úvahy ako na to, a potom to začalo, začali sa zbierať fotografie, rôzne trofeje, proste čo kto zohnal. Hlavným tvorcom bol Juraj Králik, ktorý sa už aj v mladosti venoval histórii športu. Našťastie nezostal sám, partia nadšencov priložila ruku k dielu a veru pri otvorení výstavy v mnohých očiach sa ligotala slzička. Podarilo sa nám zostaviť až 22 športových odvetví, a to z rokov 1913 až 1989. Na otvorení výstavy samozrejme že nechýbal ani primátor mesta, však aj jeho fotografie z basketbalu sa tu objavili. Poďakovanie patrí Olympijskému klubu Gemer, mestu Rožňava a samozrejme Baníckemu múzeum, hlavne pracovníkom,  ktorí posledné dni spoločne s nami pracovali ako včeličky, aby sme v Galérii otvorili spomienky na rôzne generácie.

Historická výpočtová technika zo zbierok spoločnosti RSNET, s. r. o. na výstave

Vernisáž výstavy „Kremíkové nebo“ v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sa uskutoční 10. apríla 2018 (utorok) o 15.00 hod. Verejnosti predstaví historickú výpočtovú techniku zo zbierok spoločnosti RSNET, s. r. o. Rimavská Sobota. Výstava potrvá do 30. júna 2018. Sprístupnená výstava predstavuje historickú výpočtovú techniku zo zbierok spoločnosti RSNET, s. r. o. V súčasnosti sa stali počítače, notebooky, tablety a smartfóny každodennou a neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Pripravovaná výstava má ambíciu predovšetkým mladšej generácií predstaviť historickú výpočtovú techniku,  ktorá svojimi technickými parametrami, výkonmi, rozmermi vyvoláva úsmev na tvári a zároveň aj počudovanie.

Ôsma repríza výstavy Rožňavské cechy potešila aj Nové Zámky

Vo výstavnej sieni Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch sa dňa 22. 3. 2018 uskutočnila za prítomnosti podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Tibora Csengera  vernisáž výstavy Rožňavské cechy. Rožňava, známa predovšetkým ako banícke mesto, patrila už v 17. storočí medzi najvýznamnejšie remeselnícke strediská v Uhorsku. V meste pulzoval čulý remeselnícky život s početnými cechmi. Výstava prostredníctvom zaujímavého, mimoriadne vzácneho cechového materiálu, prezentuje niekdajší bohatý cechový život v Rožňave. Vystavené insígnie rožňavských cechov  - zvolávacie tabuľky, pečatidlá, truhlice, vývesný štít, cechové nádoby i písomný materiál sú evidované v zbierkovom fonde Baníckeho múzea v Rožňave.

Od chmeľu k pivu. Výstava, ktorá návštevníkom približuje proces výroby piva

V priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave sa uskutočnila 15. marca 2018 vernisáž výstavy Od chmeľu k pivu. Výstavu, ktorá návštevníkom približuje proces výroby piva, pripravilo Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Autormi výstavy sú Ing. Oľga Kostolná a Mgr. Ondrej Godál. S pivovarníctvom je úzko späté aj naše mesto Rožňava. Varenie piva priniesli do oblasti Gemera v 13. storočí nemeckí kolonisti, ktorí pochádzali z vyspelejších hospodárskych a spoločenských pomerov. Spočiatku sa pivo varilo v domácnostiach, neskôr v mestách. Každé mesto malo svojho sládka, ktorý podliehal priamo mestskej samospráve.

Výtvarné spektrum a AMFO 2018 - Vernisáž výstavy a vyhodnotenie regionálnych súťaží

Každoročne organizované súťaže tvorivosti neprofesionálnych autorov v oblastiach umeleckej fotografie a výtvarnej tvorby, vyhlásené začiatkom tohto roka, budú uzavreté vernisážou výstavy úspešných prác pre verejnosť a zároveň vyhodnotením snaženia autorov. Gemerské osvetové stredisko (GOS) pozýva v utorok 20. marca 2018 o 16.30 do Domu tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave. „Zostaveniu výstavy a vyhodnoteniu predchádzali zasadnutia odborných porôt v oboch súťažiach," informuje za organizátora Anežka Kleinová (GOS) a dodáva: „pre autorov sa uskutočnili odborné rozborové semináre, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť súťaží.

Výstavu „Od chmeľu k pivu“ otvoria v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave

Pivo je nápojom ktorý sprevádza kroky človeka po tisícročia. Od doby, keď v čase neolitu prišlo k objaveniu piva, jeho chuti a účinkov, už uplynulo mnoho rokov, ale pivo je tu s nami stále. To svedčí nielen o obrovskej popularite tohto nápoja naprieč kultúrami, ale aj o jeho univerzálnosti a jednoduchosti prípravy – bol to nápoj, ktorý mohol chutiť skoro každému a jeho príprava nebola zložitá. Pripravená výstava „Od chmeľu k pivu“, ktorá bude otvorená v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave 15. marca t. r., má za cieľ návštevníkom priblížiť proces výroby piva, počnúc výberom a pestovaním surovín a končiac pri finálnom produkte. Zároveň si kladie za cieľ prostredníctvom výkladu i pripravených informačných panelov oboznámiť verejnosť so stručnou históriou piva a pivovarníctva, krčiem,

Pripravovaná výstava v GMM Vesmír očami detí prezentuje 302 prác z 23 škôl

Výstavu Vesmír očami detí pripravila Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, organizačná súčasť KHaP M. Hella v Žiari nad Hronom a uskutoční sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Je tradičnou súťažnou prehliadkou detskej výtvarnej tvorby a venuje sa tematike vesmíru. V roku 2018 sa do súťaže zapojilo spolu 302 prác z 23 škôl v kategóriách MŠ, ZŠ (2 stupne) a ZUŠ (tiež 2 stupne). Odborná porota vyhodnotila najlepšie práce, ktoré postupujú do celoštátneho kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Prvé tri miesta v každej kategórii budú ocenené a ceny odovzdané na vernisáži výstavy, ktorá bude 9. marca 2018 o 14.30 hod.

Prvá tohtoročná výstava v GMM patrí Rolandovi Neupauerovi - NESÚVISLOSTI

Prvou výstavou Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote v roku 2018 je výstava výtvarníka Rolanda Neupauera pod názvom Nesúvislosti. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 8. marca 2018 o 15.00 hod. Výstava potrvá do 31. mája 2018.
Roland Neupauer (*1980) je súčasný mladý autor, pôsobiaci v Krásnohorskom Podhradí. Napriek svojej ťažkej chorobe patrí k výrazným individualitám s veľkým tvorivým potenciálom, ktorý prináša nový a svieži prístup k maliarskemu spracovaniu aktuálnych tém. Neupauer je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ateliéru prof. Jána Bergera.

štvrtok, 22 február 2018 12:44

Šup ho s kožuchom cez plecia s Hraškou!

Napísal(a)
Šup ho s kožuchom cez plecia s Hraškou!

V stredu 21. februára 2018 sa uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom Šup ho s kožuchom cez plecia s Hraškou! Kto je Hraška? Ako v slovenskom rozhlase odznelo na dopyt moderátorov, Hraška je prezývka, ktorú som získala počas štúdia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vo folklórnom súbore Zobor. Vraj som malá ako hrášok, hovorili... Ale nie, nebola táto vernisáž o mne. Bola o našich tradíciách a o tom, ako si niekedy nevážime, čo nám naši starí rodičia zanechávajú. Dvaja talentovaní vystavovatelia, ktorých som oslovila, chcú, aby ich poklady bolo vidno, snáď budú mať svojich pokračovateľov a toto remeslo nevyhynie. Hlavnou náplňou môjho výskumu bolo zistiť, či sa ľudové kožušníctvo ešte nejakým spôsobom vyskytuje u nás v Gemeri.

Výstavnú sezónu 2018 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave otvorila medzinárodná tvorivá komunita Rovás s výstavou eNRA

Výstavnú sezónu 2018 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave otvorila medzinárodná tvorivá komunita Rovás s výstavou eNRA. Ide o jubilejný piaty ročník tejto výstavy; tento rok s názvom „PREČO“. Vernisáž sa uskutočnila 30. januára 2018 za prítomnosti a pod hlavnou záštitou Dr. Istvána Grezsu, splnomocnenca vlády MR, a pod záštitou Attilu Haraszti, generálneho konzula MR v Košiciach.
Tohtoročná výstava, ktorá zaplnila všetky výstavné plochy galérie rôznorodými výtvarnými dielami súčasných autorov, pritiahla už na vernisáž veľký počet záujemcov.

Strana 5 z 22