Výstavy

Výstavy (304)

Očarujúca cesta okolo „Obkresleného sveta“ Gézu Dámosyho v Rožňave

V Baníckom múzeu v Rožňave môžu počas slnečných prázdninových dní návštevníci na výstave precestovať takmer celý svet. V týchto dňoch vo výstavných priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, prezentujú zaujímavú výstavu grafika a svetobežníka Gézu Dámosyho – Obkreslený svet. Géza Dámosy sa narodil v roku 1936 v Budapešti. Študoval architektúru v Maďarsku a Nemecku, kde sa neskôr začal venovať umeniu a jeho štúdiu.

Z vernisáže výstavy revúckych výtvarníkov, členov Klubu Plánka, ktorú zorganizovali ku Dňu mesta Revúca 15. júna 2017. Sprístupnená je MsKS do 31. júla 2017.

Súčasťou  programu 21. ročníka „Dni mesta Revúca“ 16. - 18. júna 2017 je aj Revúcky Salón - výstava výtvarníkov „Klubu Plánka“ v MsKS. Salón je stretnutie aktívnych výtvarníkov z Revúcej a blízkeho okolia, ktorí sa výtvarnou tvorbou zaoberajú profesionálne, poloprofesionálne aj zo záľuby. Na výstave sa prezentovalo 14 výtvarníkov od najmladšieho až po seniorov 84 rokov. Súčasťou  programu 21. ročníka „Dni mesta Revúca“ 16. - 18. júna 2017 je aj Revúcky Salón - výstava výtvarníkov „Klubu Plánka“ v MsKS.

Z vernisáže výstavy výtvarných prác absolventov Základnej umeleckej školy v Rožňave

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa uskutočnila 15. júna 2017 vernisáž výstavy výtvarných prác absolventov Základnej umeleckej školy v Rožňave: Sarah Gembickej, Andrei Gibasovej, Nicol Garajovej, Viktórii Valkovej, Anabele Vaszilovej, Kataríne Stohrovej a Daniele Majorčíkovej. Výstavu otvorili riaditelia zúčastnených inštitúcií Mgr. Pavol Lackanič a Mgr. Monika Kerekešová, DiS. art. a následne odovzdali slovo učiteľkám, ktoré s absolventmi pracovali počas štúdií: Mgr. Jane Kušnierovej a Mgr. Astride Kiss.

Galerijno-pedagogické hodiny k výstave ŽIŤ v GBM

Výstava s názvom Žiť, ktorá je inštalovaná v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave a potrvá do 19. 7. 2017, predstavuje diela súčasných regionálnych výtvarníkov: Veroniky Trnečkovej, Viktórii Zatrochovej a Alexandry Selmeciovej. Je mimoriadne dôležité, aby ich tvorbu spoznali i naši stredoškoláci, keďže sú si s autormi blízki ako vekom, tak aj videním sveta. Po našich pozitívnych skúsenostiach z niektorých bývalých výstav sme sa rozhodli pokračovať v interaktívnej výstavnej pedagogike pre miestnych študentov s cieľom prehĺbiť ich umelecko-estetický rozhľad a získať tak nových potenciálnych obdivovateľov výtvarnej kultúry.

Výstava „500 rokov reformácie (1517-2017)“ v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote

Vernisáž výstavy „500 rokov reformácie (1517-2017)“ sa uskutoční 15. júna 2017 (štvrtok) o 15.00 hodine v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Výstava vznikla v spolupráci s Bélom Pohóczkym mladším, kňazom reformovanej cirkvi zo Širkoviec, ktorý so svojím otcom zozbieral veľký počet historických kníh, predmetov a dokumentov súvisiacich s reformáciou. Návštevníci si výstavu budú môcť pozrieť do 31. augusta 2017.

Bol som na Medzinárodnom veľtrhu hasičskej techniky a služieb v Brne

Som žiakom Strednej odbornej školy technickej v Košiciach na Kukučínovej 23. Nám študentom a našej škole sa naskytla možnosť zúčastniť sa medzinárodnej výstavy určenej predovšetkým pre odborníkov z oblasti požiarnej ochrany, činnosti integrovaného záchranného systému, ochrany zdravia, života a majetku. Zo školy boli vybraní 8 študenti, ktorí sme cestovali s majstrom odborného výcviku, pánom Jozefom Baffym, do Brna na tento veľtrh. Pre nás to bola skvelá akcia, a príležitosť hlavne náučná.

V Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave je sprístupnená ojedinelá výstava ÚPRAVA VLASOV A POKRÝVKY HLAVY

V Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave je sprístupnená výstava fotografií z projektu Oplecko, kamža a čepec. „Vzhľadom na množstvo fotografií, ktoré boli spracované a nebol priestor ich všetky vystaviť, Gemerské osvetové stredisko ich postupne priblíži verejnosti prostredníctvom tematických výstav,“ uviedla Mária Ferenczová, manažérka kultúry z Gemerského osvetového strediska v Rožňave. Teraz ponúka priaznivcom tradičnej ľudovej kultúry možnosť bližšie sa oboznámiť so spôsobom česania vlasov malých dievčat,

Banícke múzeum v Rožňave pripravilo výstavu ako výber z bohatého fondu umeleckých diel Teodora Jozefa Moussona

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií (18. máj) sa konala dňa 16. mája 2017 o 16.30 hod. v Obrazárni grófa Dionýza Andrássyho v Krásnohorskom Podhradí vernisáž sezónnej výstavy Teodor Jozef Mousson (1887-1946). T. J. Mousson pôsobil v rokoch 1911-1944 v Michalovciach ako učiteľ kreslenia. Bol jeden z prvých maliarov, ktorý sa systematicky venoval Zemplínu, ktorý sa stal primárnym motívom jeho tvorby a celoživotného diela. 

Opäť pripravujú výstavu detských výtvarných prác pod názvom „ROMANO DŽIVIPEN - RÓMSKY ŽIVOT“

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, špecializujúce sa na dokumentáciu rómskej kultúry (od roku 1996), opäť pripravuje výstavu detských výtvarných prác pod názvom „ROMANO DŽIVIPEN - RÓMSKY ŽIVOT“, XI. ročník. Výstava je zároveň aj súťažnou prehliadkou, do ktorej sa zapojilo 14 škôl v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. Vernisáž výstavy a vyhodnotenie detských prác sa uskutoční v stredu 17. mája 2017 o 13.00 hod. Výstava potrvá do 25. júna 2017.

Výstava Krásavice zahalené v dyme predstaví historické fajky zo zbierok Gemersko-malohontského múzea, z obdobia 17. až 20. storočia.

V sobotu, 20. mája 2017 o 18.00 hod. bude v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sprístupnená výstava „Krásavice zahalené v dyme. Historické fajky a fajčiarske potreby zo zbierok Gemersko-malohontského múzea.“ Výstava predstaví historické fajky zo zbierok Gemersko-malohontského múzea, z obdobia 17. až 20. storočia. Výstava bude sprístupnená v rámci programu Noci múzeí a galérií 2017 a potrvá do 31. júla 2017.

Strana 7 z 22