Výstavy

Výstavy (304)

Výstava Poézia kameniny bude mať v Nových Zámkoch piatu reprízu

Výstavou Poézia kameniny sa bude prezentovať Banícke múzeum v Rožňave v Nitrianskom samosprávnom kraji. Putovná výstava, prezentujúca krásu a rozmanitosť výrobkov niekdajšej kameninovej manufaktúry v Rožňave, bude sprístupnená vo výstavnej sieni Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch v termíne od 5. mája do 5. augusta 2017. Vernisáž výstavy sa uskutoční 4. mája o 16.oo hod. V Nových Zámkoch bude mať výstava piatu reprízu. Po úspešnej premiére v roku 2015 na domácej pôde bola výstava

Z vernisáže výstavy úspešných prác z regionálnych súťaží v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

Vernisáž výstavy úspešných prác z regionálnych súťaží zorganizovalo Gemerské osvetové stredisko 26. apríla 2017. Slávnostnú atmosféru spríjemnila hrou na akordeón jedna z výtvarníčok - pani Vlasta Bujnovská. Všetky výtvarné práce a fotografie inštalované na výstave postupujú do krajských súťaží. Niektoré aj s čestnými uznaniami a oceneniami v jednotlivých žánroch a kategóriách. Priaznivci výtvarného umenia a umeleckej fotografie majú možnosť vidieť vystavené diela do 12. mája 2017

Z vernisáže výstavy Šuster, drž sa svojho kopyta v Rožňave

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa 27. apríla 2017 uskutočnila vernisáž výstavy Východoslovenského múzea v Košiciach Šuster, drž sa svojho kopyta. Autormi výstavy sú PhDr. Dárius Gašaj a Mgr. Martin Jarinkovič, PhD. Výstava prezentuje históriu obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Košiciach od stredoveku až do obdobia 20. storočia.
V Rožňave je doplnená o zbierkové predmety z historického fondu Baníckeho múzea v Rožňave viažuce sa k obuvníckemu a čižmárskemu remeslu, ktoré mali v meste

Hodnoty Lindy Holodovej na výstave v Jelšave

Mestské múzeum Jelšava Vás pozýva na vernisáž výstavy HODNOTY autorky Mgr. Mgr. art. Lindy Holodovej 27.04.2017 od 17:00 hod. a následnú výstavu od 28.04.2017 do odvolania. 
Výstava Hodnoty je autorským diplomovým projektom umelkyne Mgr. et. Mgr. art. Lindy Holodovej (1987), absolventky katedry sochárstva a priestorovej tvorby Akadémie umení v Banskej Bystrici. Svoje štúdium absolvovala pod vedením prof. Miroslava Brooša, akad. mal. v ateliéri AT.EX.T. - ateliér experimentálnej tvorby.

Galerijno-pedagogické hodiny k výstave Dotyky – Érintések

Výstavu Základnej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá bola pod názvom Dotyky – Érintések inštalovaná v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, počas jej trvania navštívili rôzne vekové skupiny. Tých najmenších oslovila hlavne pestrofarebná tvorba súčasných žiakov školy; iných zase zaujala rozmanitosť výtvarných námetov a techník.

Vysoko hodnotená výtvarná práca žiakov, ale aj odborná a obetavá práca pedagógov školy

V priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave možno v týchto dňoch navštíviť výstavu pod názvom Dotyky – Érintések, ktorá bola nainštalovaná pri príležitosti 20. výročia založenia Základnej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyučovacím jazykom maďarským. Výstavu eklektického salónneho charakteru zostavili pedagogičky školy Alíz Farkas a Irén Ambus z výtvarných prác ako bývalých tak aj súčasných žiakov školy. Odborným garantom je akademický maliar Mgr. Szilárd Fecsó.

Výstava „Vtáky Gemerskej pahorkatiny“ predstaví výsledky desaťročného výskumu vtáctva tohto územia

Počas jarných prázdnin Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote sprístupní výstavu „Vtáky Gemerskej pahorkatiny“, ktorá je výsledkom desaťročného terénneho výskumu a návštevníkov zoznámi s vtáctvo tohto územia. Vernisáž výstavy sa uskutoční 1. marca 2017 (streda) o 15.00 hodine v priestoroch múzea. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Putovná výstava o predčasne narodených deťoch pod názvom „Narodil sa bojovník!“

Pôrodná hmotnosť menšia „ako vrecko múky“, napriek tomu sa rodičia tešia z každého malého pokroku. 

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) - Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho
kraja a Občianske združenie Malíček pozývajú širokú verejnosť na putovnú výstavu o predčasne narodených deťoch pod názvom „Narodil sa bojovník!“ do priestorov knižnice
v termíne od 6. – 31. marca 2017.

Historická Rožňava na fotografiách neobyčajne zaujala jej súčasníkov

Vernisáž druhej tohtoročnej výstavy s názvom Historická Rožňava na fotografiách sa uskutočnila v utorok 7. februára 2017 vo výstavných priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave. Slávnostnú vernisáž otvoril riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave, Pavol Lackanič. Ing. František Kardoš, ako hlavný iniciátor myšlienky prípravy tejto výstavy, vo svojom príhovore ozrejmil prítomným dôvod vzniku tejto ojedinelej výstavy a zároveň poukázal na dôležitosť zachovávať pre budúce generácie spomienky na naše mesto.

Z vernisáže výstavy Hrady na Gemeri

Výstavnú sezónu 2017 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave začala výstava Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Hrady v Gemeri – Malohonte. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 2. februára 2017 za prítomnosti primátora mesta Rožňava Pavla Burdigu a kurátorov výstavy – PhDr. Alexandra Botoša a Mgr. Daniela Bešinu, ktorí účastníkom vernisáže porozprávali o tejto zaujímavej archeologickej výstave.

Strana 8 z 22