pondelok, 20 jún 2016 11:39

Na XXXIII. ročníku Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE zvíťazilo družstvo žiakov ZŠ Dr. V. Clementisa v Tisovci

Napísal(a) PhDr. Elena Lindisová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote Okresnú vlastivednú súťaž „PRAMENE“ organizuje Gemersko-malohontské múzeum už od roku 1983. Jej cieľom je doplniť vedomosti žiakov o regionálny rozmer, nakoľko regionálna výchova v obsahu vyučovacieho procesu absentuje. Je určená žiakom 7. ročníkov ZŠ (prihlasujú sa 5-členné družstvá) a druhotným cieľom je vzbudenie záujmu o regionálnu históriu.

Súťaž každoročne prebieha v jednom kole. V roku 2016 sa do súťaže prihlásilo spolu 14 družstiev z ôsmych základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Poltár a Revúca.
Od svojho začiatku je súťaž orientovaná hlavne na stálu expozíciu GMM. Príprava na súťaž je aj motiváciou k návšteve múzea a k systému samostatnej prípravy. Predchádza jej rozsiahly lektorský výklad zameraný na obsah súťaže. Súťaž má päť častí. Súťažiace družstvá prezentovali svoje vedomosti z piatich odborov, ktoré odrážajú skladbu zbierkových fondov múzea. V dvoch odboroch sa odpovedalo ústne (žiaci si ťahali otázky, každé družstvo jednu) a v troch odboroch písomne (súťažiace družstvá písali test). Odpovede jednotlivých družstiev hodnotila odborná porota (odborní pracovníci, kurátori fondov GMM). V odbornej porote je už tradične prítomný aj hosť z Mestského Úradu Rimavská Sobota (z odboru školstva a kultúry), v roku 2016 to bola PaedDr. Mária Chovanová. Predsedkyňou poroty bola riaditeľka múzea PhDr. Oľga Bodorová.
Víťazné družstvá získali okrem diplomov i zaujímavé vecné ceny. Tou najhlavnejšou je však to, čo sa nad rámec povinností v škole naučili o regióne, v ktorom žijú. Potešujúce je, že v posledných ročníkoch sa do súťaže hlásia aj školy nielen z mesta Rimavská Sobota, ale aj zo vzdialenejších lokalít okresov Rimavská Sobota, Poltár a Revúca. Tento rok to boli školy z Revúcej, z Tisovca, z Kokavy nad Rimavicou, z Tornale a z Jesenského.
Do súťaže sa v roku 2016 zapojili 3 základné školy z Rimavskej Soboty a 5 základných škôl z iných miest regiónu Gemer-Malohont. Školy spolu prihlásili 14 družstiev. ZŠ z Revúcej sa súťaže nakoniec nezúčastnila, pre iné povinnosti a nedostatok času na prípravu. Tesne pred súťažou sa odhlásilo ešte jedno družstvo zo ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota. Nakoniec súťažilo 11 družstiev, s nasledovným umiestnením:

Umiestnenie Súťažiace družstvá
     

I. miesto

 

ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa, Tisovec 

II. miesto   ZŠ Pavla  Dobšinského, Rimavská Sobota II.
III. miesto       ZŠ Petra Kellnera-Hostinského, Rimavská Sobota III.
     
IV. miesto   ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota I.
V. miesto   ZŠ Petra Kellnera-Hostinského, Rimavská Sobota I.
    ZŠ Ferencza Kazinczyho, Tornaľa
VI. miesto   ZŠ Petra Kellnera-Hostinského, Rimavská Sobota II.
    ZŠ Štefana Marka Daxnera, Rimavská Sobota I.
VII. miesto   ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou
VIII. miesto   ZŠ Jesenské
IX. miesto   ZŠ Petra Kellnera-Hostinského, Rimavská Sobota IV.

 

PhDr. Elena Lindisová

 

Čítať 1601 krát Naposledy zmenené pondelok, 20 jún 2016 12:49

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Description of image1
Description of image2