sobota, 17 september 2011 19:16

Program Gemersko-malohontského MÚZEA na mesiac september 2011 Doporučený

Napísal(a) GMM
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Aktuálne výstavy:
Boldogasszony (Blahoslavená)
5. september 2011 – 24. september 2011
Putovná výstava s názvom „ Boldogasszony“, bola po prvýkrát sprístupnená 4. marca 2010 vo Forrás galérii v Budapešti. Výstavu na tomto mieste otvoril architekt Imre Makovecz. Tematická výstava pozostáva z 26 diel súčasných výtvarníkov, ktorý každý svojským spôsobom stvárnil tému Blahoslavenej. Súčasťou výstavy v Budapešti bolo aj dvojdňové sympózium, kde zúčastnení mohli počuť sakrálne, umeleckohistorické, kultúrnohistorické a  národopisné prednášky k danej téme. Následne bola výstava inštalovaná v Székelyudvarhely, a tým sa vydala na cestu po siedmich krajinách, kde bude postupne inštalovaná v múzeách a galériách

dvadsiatich  miest. Výstava má za cieľ spájať kultúrne a duchovné hodnoty a tradície Karpatskej kotliny a tým prispieť k vzájomnému zblíženiu a pokojnému spolunažívaniu. Súčasťou výstavy je aj osemjazyčný ( rumunský, ukrajinský, slovenský, nemecký, slovinský, chorvátsky, srbský, maďarský) katalóg.

Krúžkovanie vtákov
28. september 2011 – 30. október 2011
Snahou výstavy je predstaviť návštevníkom problematiku krúžkovania vtákov, jeho dejiny vo svete a na území Slovenska, ale tiež predstaviť význam krúžkovania z hľadiska výskumu a ochrany prírody, prebiehajúce programy krúžkovania, metódy krúžkovania a odchyt vtákov.

Hudobné nástroje zo zbierok Gemersko-malohontského múzea
15. jún 2011 – 30. september 2011
Výstava predstavuje zaujímavý súbor hudobných nástrojov zo zbierkového fondu múzea. Hudobné nástroje boli do zbierok múzea získavané prakticky od počiatku jeho existencie. Zastúpenie v ňom majú idofóny, aerofóny, membrafóny, chordofóny... Dokumentujú zastúpenie hudobných nástrojov zhotovovaných profesionálnymi výrobcami v širšom stredoeurópskom priestore, ale i nástroje zhotovované v tradičnom agrárnom prostredí. Súčasťou výstavy je i naznačenie technologického procesu vzniku niektorých hudobných nástrojov.

Romano dživipen – Rómsky život, IX. ročník
15. jún 2011 – 30. september 2011
Výstava je pod záštitou predsedu BBSK Ing. Vladimíra Maňku.
Deviaty ročník súťaže Rómsky život - „Romano dživipen“ organizuje múzeum v rámci svojej špecializácie. Súťaž je prehliadkou detských prác na tému „rómsky život“, ktorej sa môžu zúčastniť rómske i nerómske deti. Je nesmierne zaujímavé pozorovať rôznorodosť akou sa nádejní detskí výtvarníci zhosťujú tejto témy.

PREDMET MESIACA – September  2011

Čadiče a čadiče s aragonitom – spomienka na posledné aktívne sopky Gemera-Malohontu
Predmetom mesiaca september je v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote súbor čadičov a čadičov s aragonitom z Konrádoviec v Cerovej vrchovine. Cerová vrchovina je vulkanického pôvodu a je najmladším pohorím na Slovensku. Vulkanická činnosť dodnes zanechala na jej povrchu stopy po sopečnom reliéfe, ktorý sa strieda s pahorkatinovým pieskovcovým reliéfom, ktorý nepostihla sopečná činnosť. Charakter krajiny dnes výrazne ovplyvňujú aj vypreparované výplne sopečných komínov a kopce tvorené zvyškami okrajov kráterov. Ďalšie výrazné kužeľovité vrchy tvoria čadiče, ktoré stuhli v mohutných trhlinách a tvoria komínové žily.
V období pred približne 2-6 miliónmi rokov boli mnohé miestne sopky ešte aktívne a okolie zaliali žeravou magmou – bazaltovou lávou. Jej chladnutím a tuhnutím vznikli tieto čadiče, ktoré sú tak spomienkou a dôkazom obdobia, keď prebiehala na území Cerovej vrchoviny sopečná činnosť. Pochádzajú z kameňolomu v Konrádovciach, ktorý bol založený koncom 19. storočia.
Čadič - bazalt je jemnozrnnou vyvretou horninou. Má široké hospodárske využitie. Používa sa ako stavebný materiál, vyrábajú sa z neho napríklad dlažobné kocky, obrubníky, obklady budov a používa sa aj na výrobu minerálnej vlny. V jeho puklinách vznikajú často priehľadné aragonitové kryštáliky. 

Stála expozícia Protifašistický odboj a SNP v Gemeri-Malohonte

Nová moderne koncipovaná stála expozícia poskytuje návštevníkom komplexný pohľadu na problematiku protifašistického odboja a SNP v regióne Gemera-Malohontu. Prostredníctvom trojrozmerných artefaktov, rozsiahleho fotografického materiálu, ale i audiovizuálnych prezentácií sú okrem reálií protifašistického odboja naznačené i podmienky pre jeho formovanie, ale i dôsledky vzniku Slovenského štátu, Viedenská arbitráž, nemecká okupácia... Expozícia bola zrealizovaná v spolupráci Gemersko-malohontského múzea, Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a Zväzu protifašistických  bojovníkov Slovenska.

Stála vlastivedná expozícia

Stála vlastivedná expozícia poskytuje zaujímavý a komplexný pohľad na bohatstvo a rôznorodosť histórie a prírody regiónu Gemer-Malohont. Prezentované sú v nej napríklad:  súbory nálezov z významnej paleontologickej lokality Kostná dolina pri obci Hajnáčka; zaujímavá kolekcia dermoplastických preparátov živočíchov regiónu; mimoriadne cenné archeologické nálezy z Včeliniec, Kyjatíc, ale i zo samotnej Rimavskej Soboty a iných lokalít; zbierkové predmety dokladajúce hektické udalosti stavovských povstaní, obdobie existencie cechov, ľudové bývanie, ale i rôznosť a zručnosť tradičných remeselníkov - hrnčiarov, voštinárov, kováčov...
Všetkých srdečne pozývame na prehliadku predmetu mesiaca september, ako aj aktuálnych výstav a stálych  expozícií.
GMM Rimavská Sobota

Čítať 1315 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:42

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Description of image1
Description of image2