sobota, 17 september 2011 19:16

Program Gemersko-malohontského MÚZEA na mesiac september 2011 Doporučený

Napísal(a) GMM
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Aktuálne výstavy:
Boldogasszony (Blahoslavená)
5. september 2011 – 24. september 2011
Putovná výstava s názvom „ Boldogasszony“, bola po prvýkrát sprístupnená 4. marca 2010 vo Forrás galérii v Budapešti. Výstavu na tomto mieste otvoril architekt Imre Makovecz. Tematická výstava pozostáva z 26 diel súčasných výtvarníkov, ktorý každý svojským spôsobom stvárnil tému Blahoslavenej. Súčasťou výstavy v Budapešti bolo aj dvojdňové sympózium, kde zúčastnení mohli počuť sakrálne, umeleckohistorické, kultúrnohistorické a  národopisné prednášky k danej téme. Následne bola výstava inštalovaná v Székelyudvarhely, a tým sa vydala na cestu po siedmich krajinách, kde bude postupne inštalovaná v múzeách a galériách

dvadsiatich  miest. Výstava má za cieľ spájať kultúrne a duchovné hodnoty a tradície Karpatskej kotliny a tým prispieť k vzájomnému zblíženiu a pokojnému spolunažívaniu. Súčasťou výstavy je aj osemjazyčný ( rumunský, ukrajinský, slovenský, nemecký, slovinský, chorvátsky, srbský, maďarský) katalóg.

Krúžkovanie vtákov
28. september 2011 – 30. október 2011
Snahou výstavy je predstaviť návštevníkom problematiku krúžkovania vtákov, jeho dejiny vo svete a na území Slovenska, ale tiež predstaviť význam krúžkovania z hľadiska výskumu a ochrany prírody, prebiehajúce programy krúžkovania, metódy krúžkovania a odchyt vtákov.

Hudobné nástroje zo zbierok Gemersko-malohontského múzea
15. jún 2011 – 30. september 2011
Výstava predstavuje zaujímavý súbor hudobných nástrojov zo zbierkového fondu múzea. Hudobné nástroje boli do zbierok múzea získavané prakticky od počiatku jeho existencie. Zastúpenie v ňom majú idofóny, aerofóny, membrafóny, chordofóny... Dokumentujú zastúpenie hudobných nástrojov zhotovovaných profesionálnymi výrobcami v širšom stredoeurópskom priestore, ale i nástroje zhotovované v tradičnom agrárnom prostredí. Súčasťou výstavy je i naznačenie technologického procesu vzniku niektorých hudobných nástrojov.

Romano dživipen – Rómsky život, IX. ročník
15. jún 2011 – 30. september 2011
Výstava je pod záštitou predsedu BBSK Ing. Vladimíra Maňku.
Deviaty ročník súťaže Rómsky život - „Romano dživipen“ organizuje múzeum v rámci svojej špecializácie. Súťaž je prehliadkou detských prác na tému „rómsky život“, ktorej sa môžu zúčastniť rómske i nerómske deti. Je nesmierne zaujímavé pozorovať rôznorodosť akou sa nádejní detskí výtvarníci zhosťujú tejto témy.

PREDMET MESIACA – September  2011

Čadiče a čadiče s aragonitom – spomienka na posledné aktívne sopky Gemera-Malohontu
Predmetom mesiaca september je v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote súbor čadičov a čadičov s aragonitom z Konrádoviec v Cerovej vrchovine. Cerová vrchovina je vulkanického pôvodu a je najmladším pohorím na Slovensku. Vulkanická činnosť dodnes zanechala na jej povrchu stopy po sopečnom reliéfe, ktorý sa strieda s pahorkatinovým pieskovcovým reliéfom, ktorý nepostihla sopečná činnosť. Charakter krajiny dnes výrazne ovplyvňujú aj vypreparované výplne sopečných komínov a kopce tvorené zvyškami okrajov kráterov. Ďalšie výrazné kužeľovité vrchy tvoria čadiče, ktoré stuhli v mohutných trhlinách a tvoria komínové žily.
V období pred približne 2-6 miliónmi rokov boli mnohé miestne sopky ešte aktívne a okolie zaliali žeravou magmou – bazaltovou lávou. Jej chladnutím a tuhnutím vznikli tieto čadiče, ktoré sú tak spomienkou a dôkazom obdobia, keď prebiehala na území Cerovej vrchoviny sopečná činnosť. Pochádzajú z kameňolomu v Konrádovciach, ktorý bol založený koncom 19. storočia.
Čadič - bazalt je jemnozrnnou vyvretou horninou. Má široké hospodárske využitie. Používa sa ako stavebný materiál, vyrábajú sa z neho napríklad dlažobné kocky, obrubníky, obklady budov a používa sa aj na výrobu minerálnej vlny. V jeho puklinách vznikajú často priehľadné aragonitové kryštáliky. 

Stála expozícia Protifašistický odboj a SNP v Gemeri-Malohonte

Nová moderne koncipovaná stála expozícia poskytuje návštevníkom komplexný pohľadu na problematiku protifašistického odboja a SNP v regióne Gemera-Malohontu. Prostredníctvom trojrozmerných artefaktov, rozsiahleho fotografického materiálu, ale i audiovizuálnych prezentácií sú okrem reálií protifašistického odboja naznačené i podmienky pre jeho formovanie, ale i dôsledky vzniku Slovenského štátu, Viedenská arbitráž, nemecká okupácia... Expozícia bola zrealizovaná v spolupráci Gemersko-malohontského múzea, Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a Zväzu protifašistických  bojovníkov Slovenska.

Stála vlastivedná expozícia

Stála vlastivedná expozícia poskytuje zaujímavý a komplexný pohľad na bohatstvo a rôznorodosť histórie a prírody regiónu Gemer-Malohont. Prezentované sú v nej napríklad:  súbory nálezov z významnej paleontologickej lokality Kostná dolina pri obci Hajnáčka; zaujímavá kolekcia dermoplastických preparátov živočíchov regiónu; mimoriadne cenné archeologické nálezy z Včeliniec, Kyjatíc, ale i zo samotnej Rimavskej Soboty a iných lokalít; zbierkové predmety dokladajúce hektické udalosti stavovských povstaní, obdobie existencie cechov, ľudové bývanie, ale i rôznosť a zručnosť tradičných remeselníkov - hrnčiarov, voštinárov, kováčov...
Všetkých srdečne pozývame na prehliadku predmetu mesiaca september, ako aj aktuálnych výstav a stálych  expozícií.
GMM Rimavská Sobota

Čítať 1250 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:42

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x