utorok, 04 jún 2019 15:21

Slávnosť konfirmácie v Evanjelickom a. v. kostole v Rožňavskom Bystrom Doporučený

Napísal(a) Marta Lajčáková
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Posledná májová nedeľa – 26. 5. 2019 a 3. nedeľa po Veľkej noci sa niesla v našom cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Rožňavské Bystré v slávnostnom duchu. Konali sa slávnostné služby Božie pri príležitosti konfirmácie mladých chlapcov. Za zvuku kostolných zvonov a v sprievode duchovných vchádzali konfirmandi do chrámu Božieho. Zborová dozorkyňa Marta Lajčáková na úvod privítala všetkých prítomných – rodičov, starých rodičov, krstných rodičov a všetkých hostí a predstavila konfirmandov, ktorí po prvýkrát ako dospelí členovia cirkvi pristúpia k Večeri Pánovej. Sú to: Radoslav Gajdoš, Róbert Gajdoš a Dávid Šoltés.

Po liturgickej časti programu pani farárky Mgr. Ľubice Olejárovej PhD. a ThDr. Jerguša Olejára PhD. sa pani farárka prihovorila konfirmandom, povzbudila ich vo viere, vytrvalosti a poslušnosti Bohu ako sa patrí na správneho kresťana.

Chlapci boli dobre pripravení, veď vyučovanie konfirmácie, ktoré navštevovali, trvalo 2 roky. Prvý rok ich viedla pani farárka ThDr. Zuzana Poláková, potom si ich vzala "na starosť" pani farárka Mgr. Ľubica Olejárová PhD. z Rožňavy, t. č. administrátorka zboru. Teraz mohli pred všetkými prítomnými demonštrovať svoje vedomosti, boli verejne skúšaní z otázok Katechizmu, odriekali Vieru všeobecnú kresťanskú, Desatoro Božích prikázaní, citovali naspamäť texty zo Starej zmluvy a Novej Zmluvy...

Po požehnaní a prevzatí Rozpomienky na konfirmáciu boli vyhlásení za dospelých členov cirkvi. Spoločne sa modlili a ďakovali rodičom a starým rodičom. Zaznela tiež modlitba zboru za konfirmandov (Patrícia Šoltésová). Nádherným spevom nábožnej piesne pozdravila prítomných Dominika Ďurská za doprovodu Janka Gdovina na klávesoch, ktorý sprevádzal po celú dobu. Po Confirma Deus slávnostné zhromaždenie prijalo poďakovanie konfirmandov. Nemohla byť vynechaná zároveň hymna evanjelickej mládeže – pieseň "K trónu slávy Tvojej Hospodine..."

"Jak predkovia naši - my sa chceme chovať, za tú Pravdu svätú všetko obetovať, aby cirkev rástla, a my, veľkí, malí, aby sme vždy Tvoje požehnanie mali, tešili sa doma, radovali v chráme, ó, daj, Bože, nechže na to pamätáme." (Martin Rázus)

Konfirmandom sa veršom od Martina Rázusa pred Spoveďou a Večerou Pánovou prihovorila zborová dozorkyňa Marta Lajčáková. Jej príhovor sa niesol v duchu prosby o zachovanie a upevňovanie viery detí a vďaku Pánu Bohu za všetko požehnanie. V mene cirkevného zboru dostali mladí konfirmandi na pamiatku knihy Novej Zmluvy s venovaním a kytičku ruží. Zaznela aj báseň venovaná konfirmandom od p. farárky ThDr. Zuzany Polákovej za prednesu Janky Palečkovej.

 

Dýchanie krehkej duše
(veršovaná modlitba pri príležitosti konfirmácie)
Autorka: ThDr. Zuzana Poláková 

 

Za tento deň sviatočný, Ti Pane úctu chceme vzdať,
za tú milosť, že smieme, dnes, v tôni Tvojho chrámu stáť.
Pred oltárom sľub vernosti našej drahej cirkvi dať,
z prítomného okamihu, dovoľ sa nám radovať. 

Dopraj Tvojim dietkam verným ku Tebe sa priznávať,
vieru v Teba, Trojjediný, pred svedkami vyznávať.
Túto vieru pomáhaj nám v srdci svojom zachovať,
Teba, Bože všemohúci, a blížneho milovať.

Vyučuj nás ustavične svojím svätým Slovom,
by v nás stále túžba rástla po živote novom.
Daj nám srdcia otvorené a nového ducha,
byť dieťaťom, čo rodičov i Teba poslúcha. Amen.

Spovedný príhovor k mladým konfirmandom a liturgickú časť pred Spoveďou a Večerou Pánovou mal ThDr. Jerguš Olejár PhD., farár z Rožňavy. Prišla tá chvíľa, kedy si po prvýkrát mohli pokľaknúť k oltáru k Spovedi a Večeri Pánovej mladí členovia cirkvi, a veru, nejednému rodičovi a starému rodičovi, vyhŕkli slzy dojatia, keď ich takto videli pred oltárom. Po nich pristúpili s Stolu Pánovmu aj ostatní prítomní, pri sviatosti prisluhovali im manželia farári Ľubica a Jerguš Olejárovci a slávnosť bola ukončená ďakovnou modlitbou, Áronovským požehnaním a my ďakujeme za nádhernú a požehnanú nedeľu. Prítomní veriaci nakoniec ukončili Služby Božie hymnou Hrad prepevný.

Fotografovanie v kostole a pred kostolom bude pre konfirmandov iste krásnou spomienkou a pamiatkou na dnešný nezabudnuteľný deň.

Marta Lajčáková
Foto: Marek Chovanec

 

 

Čítať 459 krát Naposledy zmenené sobota, 08 jún 2019 16:43

Galéria obrázkov

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x