Filtrované položky podľa dátumu: štvrtok, 08 november 2018

Zimný festival Rok na Gemeri už po dvadsiaty štvrtýkrát láka milovníkov folklóru a ľudových tradícií svojou pestrou programovou ponukou. Podujatie pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku organizuje Gemerské osvetové stredisko (GOS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s mestom Rožňava.

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO NIELEN PRE DETI
Od pondelka (19.11.) až do piatka (23.11) budú mať možnosť školáci pracovať v dielňach Domu tradičnej kultúry Gemera

Zverejnené v Tradície

Vďaka miestnemu spolku Matice slovenskej, Slovenskému Červenému krížu, Obecnému zastupiteľstvu si dňa 26.10.2018 v Kultúrnom dome obce Bottovo na slávnostnom zhromaždení pripomenuli 100. výročie založenia Československa a 92. výročie založenia obce Bottovo. Slávnostné zhromaždenie otvorila predsedkyňa MOMS pani Ludmila Šimková, ktorá privítala hostí z OV MS v Rimavskej Sobote pána MUDr. Petra Draginského a pani Ingrid Šulkovú, riaditeľku Gemersko-Malohontského strediska Mgr. Darinu Kišákovú, pani starostku obce Ing. Andreu Balakovú. Spolu s poslancami Obecného zastupiteľstva v Bottove aj členov DS Daxner z Tisovca, predsedu Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov arm. gen. Ludvíka Svobodu v Čiernom Potoku JUDr. Jozefa Pupalu a všetkých zúčastnených občanov.

Zverejnené v Oslavy

V Centre voľného času Revúca sa uskutočnilo 25.10.2018 obvodné kolo žiakov a žiačok ZŠ v stolnom tenise pre školský rok 2018/2019. Tohto turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev chlapcov a 2 družstvá dievčat so svojimi vedúcimi s celkovým počtom 23 účastníkov zo ZŠ S. Tomášika Lubeník, ZŠ Sirk, ZŠ J. A. Komenského 1 Revúca, ZŠ Hviezdoslavova a ZŠ Ivana Branislava Zocha Revúca. Organizátori – CVČ Revúca pripravili toto podujatie na vysokej úrovni. Bolo zabezpečené občerstvenie pre športovcov, ako aj pre vedúcich družstiev a taktiež príjemná atmosféra dodala turnaju jedinečnosť. Zápasy sa odohrali na 2 víťazné sety a 4 víťazné zápasy, podľa pravidiel stolného tenisu.

Zverejnené v Základné školy

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravila pre stredoškolskú mládež a širokú verejnosť v rámci projektu Tajomstvá v literatúre II. podujatie s významnou osobnosťou dejín Slovenskej republiky – s PhDr. Dušanom Kováčom, DrSc., slovenským historikom, spisovateľom. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.
Dušan Kováč, popredný slovenský historik, vyštudoval históriu. Pracoval ako stredoškolský učiteľ a od roku 1968 nepretržite pôsobí v Slovenskej akadémii vied. Venuje sa slovenským a stredoeurópskym dejinám 19. a 20. storočia.

Zverejnené v Knižnice

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Rožňava zorganizovala dňa 9.10.2018 seniorskú turistiku s názvom „Potulky – Stratenský kaňon - Stratenská píla - Dedinky". Ráno o 8,30 z rožňavskej autobusovej stanice tri autobusy prepravili 145 účastníkov do Stratenej na parkovisko pri cestnom tuneli. Ďalší 14 účastníci prišli osobnými autami. Účastníkov privítal predseda OO JDS Rožňava Mgr. Ladislav Fabián. Informáciu o trasách a časovom rozpise turistiky podal Ing. Martin Markušovský, organizátor podujatia spolu s Jánom Gallom. Turisti prešli "Náučným chodníkom Stratenský kaňon“. Dĺžka trasy 1,1 km, počet zastávok 8, prevýšenie do 2 m, čas prechodu 15-30 min. Nenáročný chodník po spevnenej ceste prechádza kaňonovitým úsekom horného toku riečky Hnilec.

Zverejnené v Seniori