Filtrované položky podľa dátumu: august 2018

VV oznamuje, že do 7. ligy dospelých bolo namiesto FK Sokol Bohúňovo zaradené družstvo FK Baník Štítnik, ktoré bude nastupovať pod názvom FK Kunová Teplica – Pašková.

6. ligy dospelých http://obfz - roznava.futbalnet.sk/sutaz/2500/

  • ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva FK Plešivec zo súťaže 4. liga dorast. Do pozornosti DK.
  • ŠTK oznamuje klubom, že 4. liga dorast bola na základe odstúpenia družstva FK Plešivec prelosovaná.
  • ŠTK žiada všetkých delegátov, aby všetky závady a nedostatky na futbalových štadiónoch počas stretnutí podrobne popísali v správe delegáta (hracia plocha,šatne, sociálne zariadenia, striedačky, miesto na nahrávanie videa....)
Zverejnené v Úradné správy ObFZ

Tohtoročné spomienky na 74. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania mali v obciach a mestách nášho Gemera rôzny priebeh i spôsob. Všade však prebehli dôstojne a slávnostne. Okrem informácií, ktoré ste mohli sledovať aj na našej stránke, rôzne organizácie prispeli preto aj rôznym spôsobom. Trošku odlišným, ako inde, prispeli napríklad aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) z Jelšavy, o čom nám poslala krátky príspevok aj pani Gabriela Jakubecová, v ktorom píše: "Členovia DHZ z Jelšavy vykonali dňa 29. 08. 2018 požiarno – asistenčnú hliadku v areáli futbalového ihriska v Revúcej. Organizátori tu zorganizovali kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti 74. výročia SNP. Po kultúrnom programe bola zapálená vatra.  Pre prítomných dobrovoľní hasiči pripravili aj

Zverejnené v DHZ
štvrtok, 30 august 2018 16:36

Šperky v tradičnej ľudovej kultúre

Gemerské osvetové stredisko si v septembri pripravilo pre verejnosť zaujímavú odbornú prednášku, v ktorej sa bude venovať atraktívnej téme – šperkom. „Naše pozvanie prijal vzácny človek, vedec Mgr. Juraj Janto, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave. V prednáške, ktorá sa uskutoční 13. septembra 2018 o 17-tej hodine v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave, sa bude venovať charakteristike ľudových šperkov, materiálom, rôznym technológiám a regionálnemu výskytu. Samotné šperky sú veľmi špecifická téma v oblasti ľudovej kultúry, ktorej sa chceme neustále venovať a prikladať jej dôležitý význam. Táto téma rezonuje aj u mladej generácie, na čo poukážeme v druhej časti prednášky, kde sa predstaví verejnosti veľmi známa návrhárka, dizajnérka a šperkárka Mgr. Katarína Žiak. Táto mladá dáma ako príklad dobrej praxe predstaví svoje remeslo, začiatky práce, plány a v neposlednom

Zverejnené v Prednášky

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (ÚzO DPO SR) v Revúcej v spolupráci s Obcou Rákoš a Dobrovoľným hasičským zborom (DHZ) v Rákoši zorganizovali dňa 29. augusta 2018 branný pretek pre deti revúckeho okresu na miestnej strelnici. Na trati v lese boli rozmiestnené disciplíny: hod granátom, topografia, hod hadicou na kuželky a požiarna ochrana. Súťažilo sa v kategóriách dievčatá a chlapci. Po brannom preteku si deti – plameniaci vyskúšali po jednom pokuse požiarny útok s vodou. Súťažili všetci len v chlapčenskej kategórii. Bol to vydarený, príjemný deň. Poháre do súťaže venovala obec Rákoš. Okrem pohárov deti boli ocenené aj medailami a diplomami. 

Najbližšia halová súťaž pre deti bude v decembri v Jelšave.

Zverejnené v DHZ

Len málo obcí či podnikateľov v regióne vie, že historickú budovu je možné revitalizovať a popritom si uplatniť podnikateľský zámer v regióne. Tomuto mechanizmu sa hovorí PPP projekt na  regionálnej úrovni.

Čo je to projekt PPP?

Projekt verejno-súkromného partnerstva, alebo tzv. PPP (angl. Public Private Partnership) všeobecne označuje rôzne formy dlhodobej spolupráce medzi obcou/mestom a podnikateľom. Cieľom tejto spolupráce je efektívne zabezpečiť kvalitnú verejnú infraštruktúru alebo verejné služby pre občanov (napr. hospice, školu, knižnicu v obci…).

Zverejnené v Podnikanie
streda, 29 august 2018 19:52

Za pánom doktorom Antonom Tokárom

"Mal rád život, mal rád smiech,
veril v dobro a miloval svet..."

Dňa 30. júla 2018 sa najblížšia rodina, kolegovia, priatelia a mnohí obyvatelia z okolitých obcí rozlúčili s dlhoročným lekárom pánom MUDr. Antonom Tokárom, ktorý náhle a nečakane zomrel 27. júla 2018 vo svojej obľúbenej ambulancii vo veku nedožitých 77 rokov.

Bol obvodným lekárom, ktorý svoj celý profesijný život zasvätil pomoci nemocným občanom z Lubeníka, Magnezitoviec, Chyžného, Revúckej Lehoty a Turčoka. Ako mladý lekár prišiel pracovať na obvod do Lubeníka, v ktorom pôsobil neuveriteľných 52 rokov.

Zverejnené v Nekrológ

Pri pamätníku vojakov Červenej armády v Rimavskej Sobote dňa 27.8.2018 si obyvatelia mesta a okolia položením vencov pripomenuli 74. výročie Slovenského národného povstania. Po skončení kladenia vencov a slovenskej hymne predniesla ďakovnú báseň ako prejav vďaky padlým osloboditeľom a partizánom za našu slobodu Mgr. Rika Juhászová. Po nej mal slávnostný príhovor predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rimavskej Sobote a člen Ústrednej Rady SZPB Ing. Pavol Brndiar. Vo svojom podrobnom príhovore účastníkov pietneho zhromaždenia podrobne oboznámil s vývojom od Mnichovskej zrady a Viedenskej arbitráže, ktoré znamenali rozpad ČSR a okupáciu južného Slovenska a Podkarpatskej Ukrajiny fašistickým

Zverejnené v Odboj

„Ožívaš, mýtus Jánošík,
družina tvoja v horách skrytá
vyrastá na mohutný šík.
Česť tvoju chválou objímam,
za teba valašky sa chytá
hrdina partizán“

Tak privítal slovenské hrdinstvo v auguste 1944 najsymbolickejší revúcky účastník Povstania Ján Brocko. Preto sa jeho veršami začala 28. augusta 2018 aj mestská spomienková slávnosť k 74. výročiu Slovenského národného povstania pri pamätníku na Námestí slobody v Revúcej. Predseda miestnej Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov JUDr. Ján Kochan v príhovore

Zverejnené v Oslavy

Výraznou osobnosťou Gemera v jeho novodobých dejinách, ale najmä v časoch oslodzovania našej vlasti spod jarma nemeckého faišizmu, je mladý povstalecký básnik Ján Brocko (1.3.1924 Revúca - 7.7.1946 Revúca).Práve v dňoch 74. výročia Slovenského národného povstania je jeho meno v našom regióne často spomínané. Istotne aj inde sa oceňuje jeho básnická tvorba, zrodená tesne pred touto udalosťou a recitujú sa verše napísané rukou mladého, sotva 20 ročného poeta. S ostrou zbraňou pera i vojenskej pušky sa postavil tam, kde ho volalo jeho presvedčenie i srdce. Ísť do hôr k partizánom. Pri zdôrazňovaní významu tejto osobnosti som si pripomenul vetu o Brockovi, napísanú autorom životopisnej novely Dušanom Mikolajom Stanem sa básnikom, ktorou nám približuje postavu básnika Ján Brocku: "Brocko je jeden z mála básnikov, ktorí sa vyjadrovali na povstaleckom území o najaktuálnejších udalostiach priamo, bezprostredne."  Jednou z takých v

Zverejnené v Odboj

September je mesiacom Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré oslávi aj Gemersko-malohontské múzeum, ako piate najstaršie múzeum na Slovensku, bohatou programovou ponukou. Počas septembra ponúkame návštevníkom Gemersko-malohontského múzea prehliadku výstav „ZOO – preťažená Noemova archa“ (do 15. septembra) a „Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu“ (do 16. septembra). 11. septembra odštartujeme vlnu nových výstav z oblasti mineralógie, náboženstva, archeológie i baníctva. 27. septembra, už po tretíkrát, oslávime Svetový deň cestovného ruchu. Počas celého septembra môžu návštevníci múzea vidieť fotografie zachytávajúce udalosti z augusta 1968 v Rimavskej Sobote a Tornali. Rovnako si môžu prečítať príbeh Márie Očovanovej (1925 – 1968), ktorá sa stala obeťou udalostí augusta 1968.

Zverejnené v Múzeá
Strana 1 z 6
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x