Filtrované položky podľa dátumu: august 2018

VV oznamuje, že do 7. ligy dospelých bolo namiesto FK Sokol Bohúňovo zaradené družstvo FK Baník Štítnik, ktoré bude nastupovať pod názvom FK Kunová Teplica – Pašková.

6. ligy dospelých http://obfz - roznava.futbalnet.sk/sutaz/2500/

  • ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva FK Plešivec zo súťaže 4. liga dorast. Do pozornosti DK.
  • ŠTK oznamuje klubom, že 4. liga dorast bola na základe odstúpenia družstva FK Plešivec prelosovaná.
  • ŠTK žiada všetkých delegátov, aby všetky závady a nedostatky na futbalových štadiónoch počas stretnutí podrobne popísali v správe delegáta (hracia plocha,šatne, sociálne zariadenia, striedačky, miesto na nahrávanie videa....)
Zverejnené v Úradné správy ObFZ

Tohtoročné spomienky na 74. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania mali v obciach a mestách nášho Gemera rôzny priebeh i spôsob. Všade však prebehli dôstojne a slávnostne. Okrem informácií, ktoré ste mohli sledovať aj na našej stránke, rôzne organizácie prispeli preto aj rôznym spôsobom. Trošku odlišným, ako inde, prispeli napríklad aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) z Jelšavy, o čom nám poslala krátky príspevok aj pani Gabriela Jakubecová, v ktorom píše: "Členovia DHZ z Jelšavy vykonali dňa 29. 08. 2018 požiarno – asistenčnú hliadku v areáli futbalového ihriska v Revúcej. Organizátori tu zorganizovali kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti 74. výročia SNP. Po kultúrnom programe bola zapálená vatra.  Pre prítomných dobrovoľní hasiči pripravili aj

Zverejnené v DHZ
štvrtok, 30 august 2018 16:36

Šperky v tradičnej ľudovej kultúre

Gemerské osvetové stredisko si v septembri pripravilo pre verejnosť zaujímavú odbornú prednášku, v ktorej sa bude venovať atraktívnej téme – šperkom. „Naše pozvanie prijal vzácny človek, vedec Mgr. Juraj Janto, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave. V prednáške, ktorá sa uskutoční 13. septembra 2018 o 17-tej hodine v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave, sa bude venovať charakteristike ľudových šperkov, materiálom, rôznym technológiám a regionálnemu výskytu. Samotné šperky sú veľmi špecifická téma v oblasti ľudovej kultúry, ktorej sa chceme neustále venovať a prikladať jej dôležitý význam. Táto téma rezonuje aj u mladej generácie, na čo poukážeme v druhej časti prednášky, kde sa predstaví verejnosti veľmi známa návrhárka, dizajnérka a šperkárka Mgr. Katarína Žiak. Táto mladá dáma ako príklad dobrej praxe predstaví svoje remeslo, začiatky práce, plány a v neposlednom

Zverejnené v Prednášky

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (ÚzO DPO SR) v Revúcej v spolupráci s Obcou Rákoš a Dobrovoľným hasičským zborom (DHZ) v Rákoši zorganizovali dňa 29. augusta 2018 branný pretek pre deti revúckeho okresu na miestnej strelnici. Na trati v lese boli rozmiestnené disciplíny: hod granátom, topografia, hod hadicou na kuželky a požiarna ochrana. Súťažilo sa v kategóriách dievčatá a chlapci. Po brannom preteku si deti – plameniaci vyskúšali po jednom pokuse požiarny útok s vodou. Súťažili všetci len v chlapčenskej kategórii. Bol to vydarený, príjemný deň. Poháre do súťaže venovala obec Rákoš. Okrem pohárov deti boli ocenené aj medailami a diplomami. 

Najbližšia halová súťaž pre deti bude v decembri v Jelšave.

Zverejnené v DHZ

Len málo obcí či podnikateľov v regióne vie, že historickú budovu je možné revitalizovať a popritom si uplatniť podnikateľský zámer v regióne. Tomuto mechanizmu sa hovorí PPP projekt na  regionálnej úrovni.

Čo je to projekt PPP?

Projekt verejno-súkromného partnerstva, alebo tzv. PPP (angl. Public Private Partnership) všeobecne označuje rôzne formy dlhodobej spolupráce medzi obcou/mestom a podnikateľom. Cieľom tejto spolupráce je efektívne zabezpečiť kvalitnú verejnú infraštruktúru alebo verejné služby pre občanov (napr. hospice, školu, knižnicu v obci…).

Zverejnené v Podnikanie
streda, 29 august 2018 19:52

Za pánom doktorom Antonom Tokárom

"Mal rád život, mal rád smiech,
veril v dobro a miloval svet..."

Dňa 30. júla 2018 sa najblížšia rodina, kolegovia, priatelia a mnohí obyvatelia z okolitých obcí rozlúčili s dlhoročným lekárom pánom MUDr. Antonom Tokárom, ktorý náhle a nečakane zomrel 27. júla 2018 vo svojej obľúbenej ambulancii vo veku nedožitých 77 rokov.

Bol obvodným lekárom, ktorý svoj celý profesijný život zasvätil pomoci nemocným občanom z Lubeníka, Magnezitoviec, Chyžného, Revúckej Lehoty a Turčoka. Ako mladý lekár prišiel pracovať na obvod do Lubeníka, v ktorom pôsobil neuveriteľných 52 rokov.

Zverejnené v Nekrológ

Pri pamätníku vojakov Červenej armády v Rimavskej Sobote dňa 27.8.2018 si obyvatelia mesta a okolia položením vencov pripomenuli 74. výročie Slovenského národného povstania. Po skončení kladenia vencov a slovenskej hymne predniesla ďakovnú báseň ako prejav vďaky padlým osloboditeľom a partizánom za našu slobodu Mgr. Rika Juhászová. Po nej mal slávnostný príhovor predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rimavskej Sobote a člen Ústrednej Rady SZPB Ing. Pavol Brndiar. Vo svojom podrobnom príhovore účastníkov pietneho zhromaždenia podrobne oboznámil s vývojom od Mnichovskej zrady a Viedenskej arbitráže, ktoré znamenali rozpad ČSR a okupáciu južného Slovenska a Podkarpatskej Ukrajiny fašistickým

Zverejnené v Odboj

„Ožívaš, mýtus Jánošík,
družina tvoja v horách skrytá
vyrastá na mohutný šík.
Česť tvoju chválou objímam,
za teba valašky sa chytá
hrdina partizán“

Tak privítal slovenské hrdinstvo v auguste 1944 najsymbolickejší revúcky účastník Povstania Ján Brocko. Preto sa jeho veršami začala 28. augusta 2018 aj mestská spomienková slávnosť k 74. výročiu Slovenského národného povstania pri pamätníku na Námestí slobody v Revúcej. Predseda miestnej Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov JUDr. Ján Kochan v príhovore

Zverejnené v Oslavy

Výraznou osobnosťou Gemera v jeho novodobých dejinách, ale najmä v časoch oslodzovania našej vlasti spod jarma nemeckého faišizmu, je mladý povstalecký básnik Ján Brocko (1.3.1924 Revúca - 7.7.1946 Revúca).Práve v dňoch 74. výročia Slovenského národného povstania je jeho meno v našom regióne často spomínané. Istotne aj inde sa oceňuje jeho básnická tvorba, zrodená tesne pred touto udalosťou a recitujú sa verše napísané rukou mladého, sotva 20 ročného poeta. S ostrou zbraňou pera i vojenskej pušky sa postavil tam, kde ho volalo jeho presvedčenie i srdce. Ísť do hôr k partizánom. Pri zdôrazňovaní významu tejto osobnosti som si pripomenul vetu o Brockovi, napísanú autorom životopisnej novely Dušanom Mikolajom Stanem sa básnikom, ktorou nám približuje postavu básnika Ján Brocku: "Brocko je jeden z mála básnikov, ktorí sa vyjadrovali na povstaleckom území o najaktuálnejších udalostiach priamo, bezprostredne."  Jednou z takých v

Zverejnené v Odboj

September je mesiacom Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré oslávi aj Gemersko-malohontské múzeum, ako piate najstaršie múzeum na Slovensku, bohatou programovou ponukou. Počas septembra ponúkame návštevníkom Gemersko-malohontského múzea prehliadku výstav „ZOO – preťažená Noemova archa“ (do 15. septembra) a „Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu“ (do 16. septembra). 11. septembra odštartujeme vlnu nových výstav z oblasti mineralógie, náboženstva, archeológie i baníctva. 27. septembra, už po tretíkrát, oslávime Svetový deň cestovného ruchu. Počas celého septembra môžu návštevníci múzea vidieť fotografie zachytávajúce udalosti z augusta 1968 v Rimavskej Sobote a Tornali. Rovnako si môžu prečítať príbeh Márie Očovanovej (1925 – 1968), ktorá sa stala obeťou udalostí augusta 1968.

Zverejnené v Múzeá
Strana 1 z 6
Description of image1
Description of image2