Filtrované položky podľa dátumu: január 2019
sobota, 19 január 2019 14:18

Martin Gallík: Za cisára pána - (10)

Po skončení vojny a boľševický prevrat  Naši občania nemali ani tušenia o udalostiach, ktoré sa odohrávali v Prahe 28. októbra 1918. Hneď po skončení vojny sa naši vojaci vracali domov z frontov. Mnohí prišli s celou výzbrojou. Príbuzní ich vítali s veľkou radosťou. Občania naši vtedy ešte neboli národne prebudení. Tešili sa slobode, ale pod slobodou nerozumeli národnú slobodu, ale slobodné rabovanie, ničenie všetkého u zámožnejších. Ihneď sa zišli výbojnejší, ktorí vyrabovali sypáreň grófa Andrášiho, potom obuvníka Česníka. U Paiserleho, ktorý bol polesným veľkostatkárom Andrášiho zničili nábytok, zobrali pušky. Vdove Schablikovej, ktorej manžel bol niekedy naddolným, pre jeho prísnosť v povolaní a že niektoré vdovice museli pri ňom pracovať zadarmo,

Zverejnené v Nové knihy

Záslužnú prácu pre ľudí s ťažším prístupom do svojich priestorov robí na hornom Gemeri aj Banícke múzeum v Rožňave. Krátku informáciu o ich počine nám poslal pán Mgr. Pavol Horváth, ktorý je kurátorom militária. Aj z nej je zrejmé, že sprístupnenie zbierok, ktoré sa v tomto múzeu nachádzajú, chcú našim spoluobčanom sprostredkovať aj takýmto netradičným spôsobom. V informácii sa uvádza:

"Vďaka projektu Zážitkové centrum SENTINEL z roku 2016 sa podarilo debarierizovať svoje expozície pre návštevníkov s obmedzenou schopnosťou pohybu. V areáli Zážitkového centra SENTINEL pribudol bezbariérový prístup do objektu múzea, vrátane vstupu na poschodia – zdvíhacia plošina. Vďaka schodolezu sú prístupné pre imobilných návštevníkov aj všetky ostatné expozície Baníckeho múzea v Rožňave.

Zverejnené v Múzeá

Vo výstavnej sieni revúckeho Domu kultúry sme otvorili prvú výstavku v tomto roku. Expozícia predstavuje „malé veľdiela“ z majstrovských rúk čipkárky Anky Urbánovej z Rožňavy a keramikárky Mgr. Margity Matúšovej z Revúcej. „A nad soľ vzácnejšie sú pre človeka nite, / keď nemá, čím by prišil záplatu / na to, čo bolí, čo má zostať skryté / jak chromá ruka pod rukávom kabátu.“ Píše Miroslav Válek v jednej svojej básni. Metaforicky hovorí o vzťahoch medzi ľuďmi a pritom stavia na charakteristickej vlastnosti nití – spájať materiály, ba i nite samy dokopy uzlíkami. A to je vlastne čipkovanie.

Zverejnené v Výstavy

Koncom minulého roku 2018 si Dobšinské banícke združenie slávnostne pripomenulo 335. výročie založenia spolku, čo je ojedinelá udalosť nielen na Slovensku, ale i v celej Európe. Svoje historické i súčasné aktivity vykonáva vo veľmi dobrej a podpornej spolupráci so samosprávou mesta, ako i so spoločnosťou Mestské lesy Dobšiná. Nemalou mierou sa svojou činnosťou podieľa na dodržiavaní v minulosti prijatých pravidiel a tradícií, najmä Turíčnych sviatkov, dôstojných pohrebov baníkov a iných baníckych tradícií. Má svoj „Banícky dom“ na Zimnej ulici, s bohatou zbierkou dokumentácie histórie baníctva Dobšinej. Do bezplatného prenájmu ho poskytla evanjelická farnosť Dobšinej. Baníci dom udržujú a v prípade potreby aj opravujú. Členom bratstva môže byť každý obyvateľ Dobšinej, aj keď nie je baník a členom sa môže stať i žena.

Zverejnené v Baní­ctvo

Aj keď zimná sezóna vo Svetovom pohári biatlonu je v plnom prúde už od decembra 2018, slovenskí žiaci si merali sily prvýkrát až počas uplynulého víkendu. V Osrblí nastúpilo do I. kola Viessmann pohára v biatlone žiakov 113 štartujúcich, z toho 13 pretekárov Klubu biatlonu Magnezit Revúca. Oproti minulej sezóne nastalo v žiackom biatlone niekoľko zmien. V kategórii najmladších žiakov (10-11-roční) je medzi preteky povinne zaradený aj beh na lyžiach klasickým štýlom. Pre všetky žiacke kategórie pribudla nová disciplína - rýchlostný pretek s 5-sekundovým odstupom na štarte (kombinácia „hromaďáku“ a stíhačky). V každom preteku je na slávnostnej ceremónii vyhlásených 6 najlepších, podobne ako je to vo „sveťáku“.

Zverejnené v Biatlon

V Nemocnici Svet zdravia Rimavská Sobota sa vlani uskutočnilo 1112 pôrodov. Počet chlapcov a dievčat bol takmer rovnaký a desať mamičiek priviedlo na svet aj dvojičky. Medzi najčastejšie dievčenské mená, aké rodičia dávali svojim novorodencom, patrili Sofia, Ema a Viktória. U chlapcov zase dominovali mená Tomáš, Matej a Sebastián. Dievčat v rimavskosobotskej nemocnici prišlo na svet 562, chlapcov len o dvoch menej - 560.  Zatiaľ čo v roku 2016 sa v nemocnici uskutočnilo 1130 pôrodov, v roku 2017 ich bolo 1215 a vlani 1112. Po Spišskej Novej Vsi a Galante má nemocnica v Rimavskej Sobote tretí najvyšší počet pôrodov spomedzi všetkých nemocníc siete Svet zdravia.

Zverejnené v Nemocnice

Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia vydalo Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v uplynulom roku 2018 už 14. ročník zborníka GEMER-MALOHONT, ktorý pravidelne vychádza od roku 2005. Publikácia prináša najnovšie výsledky práce odborných pracovníkov múzea ako aj externých prispievateľov, s tematickým zameraním na bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu Gemer - Malohont. Najnovší 14. ročník zborníka obsahuje 15 odborných príspevkov, rozdelených do celkov podľa odborov zastúpených v múzeu, a to: prírodné vedy, archeológia, história, etnológia a história umenia. Odbor prírodné vedy zastupuje príspevok biologičky GMM Moniky Gálffyovej, ktorá sa venuje vtáčím spoločenstvám vodnej nádrže vo Včelinciach. Štúdia je výsledkom desaťročného výskumu na tejto lokalite a prispieva k poznaniu vtáctva Rimavskej kotliny.

Zverejnené v Múzeá

Učivo vo štvrtom ročníku ZŠ je venované hviezdam, tak sme sa v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej rozhodli navštíviť hvezdáreň v Žiari nad Hronom. Planetárium, akoby ste mohli túto hvezdáreň nájsť, má svoje veľké čaro. Ponúkla nám zážitok, kedy sme mohli skúsiť na vlastnej koži, aké to je ocitnúť sa priamo vo vesmíre. Takúto možnosť má jedna z miestností - Hviezdna sála, v ktorej akoby zastal čas a my sme sa na chvíľku ocitli rovno na každej jednej planéte našej slnečnej sústavy. Planetárium ponúka nielen zážitkovú formu astronómie, ale slúži aj ako edukatívny nástroj, ktorý nás vtiahol do svojich tajov orientácie na oblohe, ale aj do zákonitostí priebehu zmien dňa a noci.

Zverejnené v Základné školy
nedeľa, 13 január 2019 14:44

Martin Gallík: Za cisára pána - (9)

6. voj. Juraj GUNÁR

Narodil sa 17. decembra 1874 v Veľkej Polome, otec Georgius Gunár, matka Barbara Lányi, ECAV, príslušník 11. roty, HIR 16, Banská Bystrica. Bojoval na ruskom fronte v Haliči, kde bol zranený. V manželstve sa narodil syn Elemír (29. 11. 1914). Podľa obecnej kroniky – nezvestný.

Zverejnené v Nové knihy

Aj napriek tomu, že naša generácia seniorov na Gemeri žije aktívnym životom, nebude na škodu, keď sa pozrieme do susedov, ktorí tiež nezaháľajú. Predseda OO JDS v Rožňave pán Ladislav Fabián nás prostredníctvom príspevku pani Heleny Olejárovej zaviedol do okresu Trebišov. Okresná organizácia JDS v Trebišove pracuje šiesty rok, no môže sa pochváliť bohatou a pestrou činnosťou. V rámci okresu už majú pravidelné miesto pre akcie z oblasti športu, kultúrnej a spoločenskej činnosti. Jednou z nich je aj Vianočné pastorále, ktorého ústredným mottom je „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane“. V predvianočnom čase vo veľkom predstihu počuť z každej strany hlučnú hudbu, lesk a ostatné komerčné črty Vianoc. Je povinnosťou nás seniorov pripomenúť čaro a krásu Vianoc cez adventné zamyslenie, lásku, krásu adventnej piesne, koledy či vinše tak, ako si ich pamätáme my, či generácie pred nami.

Zverejnené v Seniori
Strana 1 z 3