Filtrované položky podľa dátumu: utorok, 01 október 2019

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dobšiná pozýva na slávnostné služby Božie pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu, počas ktorých bude odhalená spomienková tabuľa br. farárovi Jozefovi Bedrichovi Kasanickému pri príležitosti jeho nedožitých 100. narodenín.
Služby Božie sa uskutočnia 6. 10. 2019 (nedeľa) o 10.00 hod. Slávnostným kazateľom bude Mgr. Rado Gdovin, zborový farár v Dobšinej a senior Gemerského seniorátu.
Program bude pokračovať 6. 10. 2019 o 14.00 hod. v dobšinskom ev. a. v. chráme Božom koncertom hudobného telesa “Kredo – Viruju” a prednáškou sestry Violy Fronkovej na tému: “Evanjelickí kňazi väznení počas komunizmu”, zameranú na br. farára Kasanického.

Zverejnené v Cirkev
utorok, 01 október 2019 16:36

Zocháči a Európsky týžden mobility 2019

Témou ročníka ETM 2019 bola bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom „PREJDIME SA SPOLU!“ 
Aj tento rok sme prijali výzvu zapojiť sa do kampane. Stále sme škola, ktorá sa nevyhýba športu, a toto je výborná príležitosť, ako podporiť pohyb u všetkých vekových skupín obyvateľstva. Žiakom, ktorí dávajú prednosť ekologickejším dopravným prostriedkom sa snažíme vychádzať v ústrety. Pre Zocháčov sme v rámci ETM pripravili podujatie, v súlade s vyhlásenou témou ročníka Bezpečná chôdza a cyklistika, ktorá je prezentovaná mottom kampane „Prejdime sa spolu!“. Cieľom je povzbudiť žiakov, aby si vybrali aktívne spôsoby dopravy do školy.

Zverejnené v Základné školy

Gemersko-malohontské múzeum v rámci aktivity „predmet mesiaca“ predstaví sapropelitové náramky zo Včeliniec datované do 2. storočia pred Kristom. Vystavené budú v priestoroch stálej vlastivednej expozície múzea od 1. do 31. októbra 2019.
V roku 1982 počas archeologického výskumu na polykultúrnej lokalite Včelince – Feketesár bola PhDr. Istvánom B. Kovácsom preskúmaná časť sídliska (osady) z mladšej doby železnej (doby laténskej), ktorá bola obývaná Keltmi. Kelti vytvorili v období 3. – 2. storočia pred Kristom na území južného Gemera pomerne výraznú enklávu. Časť takejto keltskej osady bola preskúmaná aj vo Včelinciach.

Zverejnené v Múzeá
utorok, 01 október 2019 11:43

Takýmto akciám tlieskam...

Zaujímavé informácie o zaniknutých kostoloch, vedľajších sakrálnych stavbách v obciach Veľká Poloma a Malá Poloma (dnes Gemerská Poloma) a málo známej kaplnke v Betliari, podal vo svojej prednáške Samuel Sebastián Očkaík, študent 2. ročníka Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, o. i. víťaza celoslovenskej dejepisnej olympiády za rok 2019. Prednáška bola prínosom v poznávaní miestnej histórie, ktorú žili a vytvárali naši predkovia. Svojím spôsobom bola splátkou za dlh, ktorý máme voči vlastnej histórii a všeobecnej kultúrnosti. Je sympatické a symbolické, že tento dlh začal splácať príslušník mladej generácie. Nadobudol som presvedčenie, že jeho vnútorná zanietenosť k histórii dáva nádej, že v splácaní dlhu bude úspešne pokračovať. Držím mu palce.

Zverejnené v Historické pamiatky
Description of image1
Description of image2