marec 2019

Začiatkom tohto týždňa sa v spoločenských priestoroch VÚC v Košiciach stretli zástupcovia okresných organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) Košického kraja. Pozval ich predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, aby boli pritomní pri akte podpísania Memoranda o partnerstve a spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Krajskou organizáciou JDS, ktorú zastupoval jej predseda Ján Matuško.
Seniori ocenili záujem predsedu KSK o vzájomnú spoluprácu. Viacerí vyzdvihli fakt, že župan, napriek krátkosti pôsobenia v tejto funkcii, chodí medzi seniorov a mapuje ich problémy. Základy ďalšej hlbšej spolupráce sú ukotvené aj v Memorande.

Zverejnené v Seniori

Pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina je v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sprístupnená výstava 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine. Výstavu pripravila Správa CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom. Už počas vernisáže výstavy, ktorá sa uskutočnila 14. marca 2019, riaditeľka Správy CHKO Cerová vrchovina Ing. Eva Belanová avizovala komentované prehliadky k výstave pre školy i verejnosť.
V dňoch 4. apríla, 12. apríla, 17. apríla, 25. apríla a 2. mája 2019 o 9.00 a 10.00 hod. sa v priestoroch výstavy 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine v Gemersko-malohontskom múzeu uskutočnia komentované prehliadky s pracovníkmi Správy CHKO Cerová vrchovina. Prehliadky v tieto dni sú určené pre školy. V prípade záujmu je potrebné návštevu ohlásiť vopred

Zverejnené v Prí­roda

Organizátori za obnovu vzácnej baníckej pamiatky zo Železníka na Gemeri sa obrátili o pomoc aj na stránku Maj Gemer pri získavaní hlasov potrebných k tomu, aby sa takýmto spôsobom pomohlo získať potrebné financie na jej dokončenie. Poslali nám k tomu aj potrebné informácie. Z nich pre nás, ktorí sa rozhodneme dať jej svoj hlas, dopĺňame, že: "Banícka kaplnka v Železníku bola v minulosti dôležitým miestom pre baníkov. Už pred 100 rokmi sem chodili, aby sa pred celodennou šichtou pomodlili k Panne Márii, ktorá ich mala chrániť v podzemí. Dnes je toto miesto opustené a zanedbané. Chceli by sme jej prinavrátiť život. Opraviť, čo sa dá, vyčistiť okolie, osadiť lavičky a opraviť plot. Tiež by sme na cestu radi umiestnili malú návesť pre turistov a informačnú tabuľu o tomto významnom baníckom mieste."

Zverejnené v Zauj­ímavosti

Druhé kolo Open ligy Slovenského zväzu kickboxu /SZKB/ sa konalo dňa 23.3.2019 v Aréne Poprad za účasti 129 štartujúcich, 209 štartov, 28 klubov a dvoch krajín (SR a PR). Súťažili v ňom aj športovci Kickbox Leon Revúca. Športovú súťaž otvoril prezident SZKB Ing. Peter Onušťák, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj kickboxu na Slovensku. Revúcki kickboxeri posilnili svoj tím štyrmi nováčikmi z radov kadetov. Ešte to nie je všetko – v zálohe majú ešte jedného seniora a mladučkú Terezku s veľkým talentom. Vďaka veľkej podpore rodičov našich najmenších talentov, naši najmladší Lukáško a Ľubko boxovali vo svojich siedmich rokoch a postavili sa proti Slovákom a Poliakom, no nechýbal im ani plač.

Zverejnené v Kickbox

Marec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. O tom, že marec je mesiacom kníh počúvame už od nepamäti. S týmto mesiacom sa knihy spájajú vďaka Matejovi Hrebendovi, ktorému tak vzdali úctu.
V spolupráci s knihovníčkou z Mestskej knižnice Samuela Reussa pani Meriačovou a našimi šikovnými žiakmi ZŠ J. A. Komenského v Revúcej, sme si pripravili malú rozlúčku s mesiacom kníh. 26.3.2019 sme venovali naše čitateľské posedenie súčasnej spisovateľke Gabriele Futovej. Využili sme recitačné schopnosti žiakov, ktoré v pomyselnom rozhovore s autorkou priniesli mnohé informácie o jej živote.

Zverejnené v Základné školy

Tohtoročná jarná časť futbalovej súťaže ObFZ v Rožňave mala veľmi smutnú až tragickú predohru. Poznačila najmä rodinu futbalistov MFK Dobšiná, ktorí sa 20. marca 2019 museli navždy rozlúčiť so svojím brankárom Štefanom, ktorý bol 16. marca ohavne napadnutý jedným z mladých domácich recidivistov. Prípad sa skončil smrťou 28-ročného brankára. Tragický prípad, ktorý v dejinách Dobšinej nemá pamätníka, otriasol celým Gemerom. On síce bude mať ešte dohru pred súdom, ale život mladého človeka svojej rodine i domácim športovcom už nenavráti. 

Zverejnené v Futbal

V mesiaci február a marec sme si v rámci nášho projektu Darujme si chvíľku... s detičkami revúckych materských škôl užili voňavý a sladký čas, v ktorom sme si spoločne upiekli chutné koláčiky. Detičky predviedli svoju šikovnosť pri spracovávaní a vykrajovaní cesta. Tvorivosť a fantáziu využili pri ozdobovaní upečených koláčikov. Odmenou za odvedenú prácu boli pre malých cukrárov koláčiky, ktoré s radosťou ochutnali a zocháče, za ktoré si budú môcť nakúpiť pekné výrobky na našom ZOCHÁČSKOM JARMOKU.
„Zocháčovo ZUN“ zarob - užívaj - nakupuj, je projekt, ktorý sa začal realizovať na ZŠ I. B. Zocha v Revúcej. Projekt sa riadi myšlienkou, ktorá je v dnešnej dobe veľmi aktuálna a potrebná. Nie je dôležité peniaze míňať, ale ich aj zarobiť a deti naučiť s peniazmi narábať, byť zodpovednými za to, na čo ich použiť.

Zverejnené v Základné školy

Pri príležitosti uplynutia 30 rokov od vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina bola 14. marca 2019 v priestoroch Gemersko-malohontského múzea vernisáž výstavy s názvom „30 rokov ochrany prírody Cerovej vrchoviny“. Na jej otvorení bolo prítomných okolo 50 návštevníkov, medzi ktorými boli vzácni hostia: RNDr. Peter Baláž (námestník generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR), primátor mesta Fiľakovo a zároveň predseda Novohrad-Nógrád geoparku, z. p. o. PhDr. Attila Agócs, odborná referentka pre územné plánovanie BBSK Banská Bystrica RNDr. Alexandra Jobová, prvá riaditeľka Správy CHKO a spoluzakladateľka CHKO RNDr. Katarína Gaálová a bývalý vedúci pracoviska Správy slovenských jaskýň v Rimavskej Sobote RNDr. Ľudovít Gaál.

Zverejnené v Prí­roda

Už je tomu rok, čo IT Akadémia zapustila pevné korene v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej. V jej rámci pedagógovia školy spolu so svojimi žiakmi na prírodovedných predmetoch overujú nové metodiky – spolu s učiteľmi sú bádateľmi. Pomáha im pri tom nové vybavenie učebnými pomôckami v hodnote viac ako 20 000,- €. Pracujú technické krúžky na čele s LOGO krúžkom. V rámci vybavenia IT Akadémie krúžok získal ďalších 7 základných Lego stavebníc Mindstorms EV3 aj s doplnkovými stavebnicami, vďaka ktorým nám v našej škole vyrastajú mladí programátori. Je milé, v debate s našimi šikovnými tretiakmi o ich predstave svojej budúcnosti, počuť tretiaka Tomáša s hrdosťou povedať, že bude programátor ako jeho starší brat Leo.

Zverejnené v Základné školy

Územná organizácia DPO SR (ÚzO DPO SR) v Revúcej v spolupráci s obcou Chyžné a s Dobrovoľným hasičským zborom (DHZ) Chyžné zorganizovali v nedeľu 24. 03. 2019 nultý ročník hry PLAMEŇ ŽELEZNÝ HASIČ. Každý súťažiaci musel plniť sám disciplíny, ktoré sa skladali z troch častí. V prvej časti súťažiaci napojil hadicu C 10 na hydrantový nadstavec a rozvinuli ju s napojenou prúdnicou. Druhú časť tvorila štafeta 5 x 15 metrov a v tretej časti sa prenášali hadice B. Do súťaže sa zapojilo 18 detí z DHZ Chyžné, Lubeník, Rákoš. Súťažilo sa v kategóriách chlapci a dievčatá vo veku 6 – 11 rokov a 12 – 15 rokov. Všetci súťažiaci mali po 2 pokusy. Najviac zaujal len 5-ročný Juraj Takáč z DHZ Rákoš, ktorý sa kvôli veku

Zverejnené v DHZ
Strana 2 z 7
Description of image1
Description of image2