apríl 2019

Slovenský zväz kickboxu usporiadal dňa 27. apríla 2019 v spolupráci s klubom Panter Prešov začiatočnícky turnaj Olympijských nádejí – Panter Open 2019. Miestom turnaja bolo Fitness Budo Centrum v Prešove. Na turnaj sa prihlásilo 40 športovcov z východného Slovenska, ktorí absolvovali spolu 92 štartov. Súťažilo sa v týchto disciplinách: Point fighting, Light contact, Kick light – kadeti (narodení: do 26.8.2003 a mladší), Light contact, Kick light – seniori (narodení: 1.9.2002 a starší), Full contact - (narodení: 1.1.2003 a starší) s platným reverzom borcov do 18 r.

Zverejnené v Kickbox

Počas tureckého dobývania nešťastné obyvateľstvo ušlo z osadlosti Komló a stalo sa majetkom baróna Rudnyanszkého. Barón mal rád svojich nevoľníkov pre ich usilovnosť a príkladné správanie, preto podpísali zmluvu o opustení svojich obydlí dňa 8. januára 1746.
Na komlóšsku pustu prišlo 80 slovenských rodín na deň Svätého Juraja (24. apríla) v roku 1746. Prisťahovalci začali so stavebnými prácami, postupne si stavali svoje obydlia, ale aj modlitebňu a školu, spolu s bytom pre učiteľa. Pod vedením pastora Györgya Szextiho vybudovali kostol evanjelickej cirkvi.

Zverejnené v Partnerské
utorok, 30 apríl 2019 18:36

Jánošík na Vepri už po ôsmykrát

Predsedníčka o. z. RODON Klenovec pani Stanislava Zvarová nám poslala informáciu s pozvánkou na VIII. ročník podujatia Jánošík na Vepri, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. mája 2019. Zraz účastníkov je o 9:30 na Varte. Súčasťou podujatia je výstava fotografií z Veporských vrchov a predchádzajúcich ročníkov od Ing. Pavla Trnavského a spomienka na 75. výročie SNP spojená s výstavou a prednáškou s lektorom Mgr. Viktorom Brádňanským. V programe sa predstavia heligonkári a členovia FS Vepor z Klenovca. Organizátormi podujatia sú: Lesy SR, š. p., odštepný závod Rimavská Sobota, Lesná správa Klenovec, Občianske združenie RODON Klenovec, Obec Klenovec, Milan Medveď z Rimavských Zalužian.

Zverejnené v Folklór

Bratislavské obchodné centrum sa dňa 9.4.2019 premenilo na miesto podnikateľských nápadov. Žiaci z celého Slovenska verejnosti predstavili svoje inovatívne a netradičné výrobky, s ktorými by radi uspeli aj v biznise.
Takmer 80 tímov zo stredných i dvoch základných škôl z celého Slovenska predstavilo podnikateľské nápady, a to v rámci historicky najväčšej súťaže – JA Veľtrh podnikateľských nápadov pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky.

Zverejnené v Základné školy

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, otvorilo vo štvrtok 25.4.2019 výstavu pod názvom Ako sa mapovalo v baníctve, ktorú prichystalo v spolupráci so Slovenským banským múzeom a Slovenským banským archívom.
Po úvodnom slove riaditeľa P. Lackaniča a príhovore kurátorky výstavy M. Szombathyovej, zo Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, si prítomní mohli pozrieť jedinečnú výstavu, ktorá prezentuje vývoj spracovania banskej mapy, ako aj unikátne patenty vo výrobe meračských pomôcok a prístrojov.
Výstava potrvá do 31. júla 2019 a budete si ju môcť vychutnať v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, na Námestí baníkov 25.

Zverejnené v Múzeá

Planéta Zem má svoj sviatok 22. apríla. Je to ekologicky zameraný sviatok, ktorý nás upozorňuje na dopady ničenia životného prostredia. Svojimi aktivitami sme sa výrazne pričinili o to ako vyzerá príroda a svet okolo nás. Zmenili sme celkový charakter krajiny, jej štruktúru, ťažíme v lesoch, likvidujeme nielen stromy, ale aj mokrade, lúky a ostatné cenné biotopy. Odpad sa stal súčasťou našej prírody.
Nielen počas Dňa Zeme by sme si mali uvedomiť dôležitosť svojho správania sa ku krajine. Každý z nás môže prispieť k tomu, aby životné prostredie nebolo zaťažované a aby planéta Zem zostala čo najdlhšie zachovaná pre ďalšie generácie.

Zverejnené v Základné školy

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vás pozýva na prednášku Pavla Lackaniča s názvom MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK, ktorá sa uskutoční v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25, vo štvrtok 2. mája 2019 o 15.30 hod.

Prednáška sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála Štefánika, poprednej postave našich dejín, slovenského astronóma, fotografa, vojenského letca, brigádneho generála ozbrojených síl Francúzska a prvého ministra vojny ČSR, diplomata a politika, ktorý mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas

Zverejnené v Múzeá
pondelok, 29 apríl 2019 15:29

Úžasný DEŇ ZEME v našej škole

Čistý vzduch, čistá voda, čistá príroda je to, čo k života na našej krásnej zelenej planéte potrebujeme. A v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej si to aj všetci spoločne uvedomujeme. Preto aj tento rok 2019, sme sa svojimi aktivitami a projektmi zapojili do DŇA ZEME.
V týchto dňoch sme začali s ďalšími aktivitami projektu Klíma nás spája, výsledkom ktorých bude vybudovaná prvá dažďová záhrada v našom meste. A práve pri jej budovaní sa učíme, ako hospodáriť s vodou, a ako môžeme malými krokmi prispieť k zmene našej mikroklímy v okolí našej školy, v našom meste.
Intenzívne pokračujeme aj v druhom environmentálnom projekte ELEKTRO ODPAD 2,

Zverejnené v Základné školy

Gemer má svojim návštevníkom čo ponúkať. Aby sa ľuďom na Gemeri páčilo, zapojili sa dobrovoľníci z Rožňavy, Tornale a Muráňa do upratovacej akcie Jarná gruntovačka. Počas uplynulého víkendu sa nad Rožňavou vyčistilo od náletových drevín okolie Kalvárie. Toto miesto poskytuje čarokrásne výhľady na samotné mesto i celú Rožňavskú kotlinu. Rožňavská Kalvária je podľa Arpáda Görgeya, ktorý už niekoľko rokov organizuje obnovu tejto pamiatky, štvrtou najstaršou na Slovensku, bola postavená v roku 1741. Neďaleko Muráňa deti z miestnej základnej školy zbavili odpadkov okolie známeho sysľoviska na okraji Národného parku Muránska planina a pri ňom prameniacej riečky Muránka od jej prameňa až po obec Muráň.

Zverejnené v Pomôžme si

Mesto Jelšava, ako spoluorganizátor podujatia „Spoločne za čistú Muránku“, zorganizovalo v dňoch 26. a 27. 04. 2019 brigádu, na ktorej sa spoločne čistila rieka Muráň od komunálneho odpadu.
Začiatok sobotného rána (27.4.2019) patril dažďu, ale nakoniec sa ukázalo aj slniečko a tí dobrovoľníci, ktorí sa zišli na dvore Mestského úradu mohli spoločne urobiť niečo pre prírodu v našom blízkom okolí. Tejto brigády sa zúčastnili aj členovia DHZ Jelšava.
Aj dobrovoľní hasiči zbierali komunálny odpad na brehu koryta rieky a odpad odnášali na Zberný dvor v Jelšave.

Zverejnené v DHZ
Strana 1 z 7