seniori ra s3aZákladná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Rakovnici patrí medzi popredné organizácie. Pre svojich členov pripravuje a realizuje podujatia, akcie, ktoré prinášajú činnosť vzdelávaciu, športovú, kultúrnu, turistickú, ozdravovaciu... Cieľom snaženia predsedu ZO Mgr. Ladislava Fabiána a výboru je neustála aktivácia, vyžitie, prezentácia, ozdravovanie a relaxácia seniorov.

Zverejnené v Seniori