Gemer

Gemer (1794)

Podradené kategórie

Dôstojné oslavy 73. výročia oslobodenia Rimavskej Soboty

Po takmer šiestich rokoch okupácie dočkala sa slobody dňa 21.12.1944 aj Rimavská Sobota, centrum Gemera. Za obdobie okupácie z mesta odvliekli do koncetračných táborov 670 „židobolševikov“ z Rimavskej Soboty. Obyčajní obyvatelia mesta bez rozdielu národnosti boli proti fašistickému režimu a naviac okupantom. Svedčia o tom aj udalosti, kedy mladí muži radšej opustili „hortyovskú vlasť“ a ušli do zahraničia. Mnohí mladí muži, ktorí boli nasadení na východný front k maďarskej armáde, pri prvej príležitosti prebehli k Červenej armáde.

Devätnásty december je dňom, kedy si Tornaľčania každoročne pripomínajú oslobodenie spod fašizmu

Devätnásty december 1944 bol dňom, kedy vojská 2. ukrajinského frontu, a v jeho rámci aj 4. armádny zbor rumunskej armády, v ranných hodinách ich prieskum prenikol do mesta Tornaľa a do večerných hodín bolo mesto oslobodené. Už na druhý deň 20.12.1944 do mesta presunul svoj štáb veliteľ 2. UF maršál ZSSR Rodion Jakovlevič Malinovský.

Mikuláš pomôže 6. decembra v Nemocnici zdravia v Rožňave slávnostne otvoriť pôrodnicu novej generácie

Nemocnica Svet zdravia Rožňava a budúce mamičky z okolitého regiónu budú mať tento rok „bohatého Mikuláša“. V stredu 6. decembra v nej totiž slávnostne otvoria pôrodnicu novej generácie. A nebude pri tom chýbať ani Mikuláš! Pôrodnica tento rok prešla prestavbou a budúce mamičky tam už nájdu prostredie, ktoré bude na polceste medzi domovom a nemocnicou. Tradičné pôrodné sály totiž nahradili 3 komfortné pôrodné izby hotelového štandardu (viď príloha), kde bude po novom prebiehať celý pôrod a ktoré poskytnú mamičkám maximálne súkromie.

ROK NA GEMERI - ZIMNÝ FESTIVAL ZVYKOV A OBYČAJÍ GEMERA 20.- 24. novembra 2017 v Rožňave

Zimný festival, Rok na Gemeri organizuje už 23-krát Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s mestom Rožňava. Organizátori pripravili pestrý program, ktorý dopĺňajú lákavé sprievodné aktivity pre milovníkov folklóru a ľudových tradícií.

Pribudol Vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku

Na internetových stránkach sme zaznamenali nový vedecký časopis pod názvom Vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku (Scientific Journal of Regional Culture in Slovakia). Ponúkame ho do pozornosti čitateľom stránky Maj Gemer, aj preto, že časopis vydáva občianske združenie Quirinus v Revúcej, do ktorého portfólia hlavne v minulosti patrila obnova historických pamiatok Gemera a organizovanie koncertov - Revúcke adventné koncerty a Revúcke augustové koncerty. Hlavným editorom časopisu je významný vedecký pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.,

pondelok, 23 október 2017 22:18

Pripomenuli si fašistickú tragédiu v Čiernom Potoku

Napísal(a)
Pripomenuli si fašistickú tragédiu v Čiernom Potoku

Pri príležitosti 73. výročia zavlečenia 14 obyvateľov terajšej obce Čierny Potok a príľahlých osád nyilassiovskými fašistami do koncentračného tábora v Dachau usporiadala ZO SZPB arm. gen. L. Svobodu v Čiernom Potoku v spolupráci s Obecným úradom pietne spomienkové zhromaždenie občanov a hostí a položením vencov k pamätníku týchto obetí, ktorý je pred Obecným úradom v obci.
Z dôvodu konania volieb do VÚC dňa 4.11.2017 bol termín presunutý na skorší termín.

MAGINHRAD: Nálezy zo stredoveku a ďalšie novinky

V posledných mesiacoch bola na Maginhrade zrealizovaná ďalšia brigáda, ako aj ďalšia etapa archeologického výskumu v rámci projektu podporeného Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Okrem toho tu pribudol altánok s posedením a ohnisko. Brigáda zameraná na údržbu okolia rozhľadne a prípravu miesta pre výstavbu prístrešku sa konala 29. septembra 2017 v spolupráci s Mikroregiónom Rimava a Rimavica. Zúčastnilo sa jej dobrovoľníci z obcí Rimavská Baňa, Čerenčany a Nižný Skálnik, z občianskeho združenia OZVENY a pracovníčky Miestnej akčnej skupiny MALOHONT.

Marian Slavkay: Exkurzia do Opálových baní po desiatich rokoch (2)

Bola nedeľa večer. Nevedeli sme presne, kedy zajtra včas ráno odchádza autobus z Červenice. Vybrali sme sa za ujom do jeho domku. Deti a mládež z okolitých obydlí si nás zvedavo obzerali. Ujo nám ochotne vysvetlil, že ráno autobus odchádza tesne pred piatou. Musíme vstávať pred štvrtou ráno, aby sme ho pešky stihli. Niekto zahlásil, že či sa na štvrtú zobudíme. Ujo sa nám ponúkol, že on nás príde zobudiť. Pri senníku sme večerali zbytky zásob, čo nám ostali. Ak mal niekto niečo naviac, tak sme si to navzájom delili.

pondelok, 16 október 2017 13:10

Pripravujú kurz zápästkovej techniky

Napísal(a)
Pripravujú kurz zápästkovej techniky

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave pripravuje zaujímavý kurz ojedinelej tradičnej textilnej techniky, ktorý sa uskutoční sobotu 28. októbra 2017 od 9:00 do 16:00 hodiny v Dome tradičnej kultúry Gemera. Pod vedením odbornej lektorky Školy remesiel ÚĽUV Jarmily Rybánskej - majsterky ľudovej umeleckej výroby, účastníci sa oboznámia s výrobou zápästkov, ako aj s tradičným splietaním drobných textílií a tkaním tkaníc.

Marian Slavkay: Exkurzia do Opálových baní po desiatich rokoch (1)

V roku 1961 mi podnikové riaditeľstvo ŽB Spišská Nová Ves poskytlo štipendium na štúdium na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach. Keď som už bol v druhom ročníku v jesennom semestri, večer pri debate so spolužiakmi došiel rozhovor na drahý opál z Dubníka. Rozpovedal som im svoju príhodu s obhliadkou opálových baní z roku 1952. Niekoľko spolužiakov začalo dobiedzať, aby sme sa tam išli pozrieť. Nakoniec so siedmimi skalnými sme sa dohodli, že na tú exkurziu do opálových baní pôjdeme. Bola asi polovica októbra.

Strana 10 z 129
Description of image1
Description of image2