Gemer

Gemer (1794)

Podradené kategórie

Prvým dieťaťom, ktoré sa v roku 2019 narodilo v Nemocnici Svet zdravia Rožňava, je dievča menom Kristína. Malá Kristína (na obrázku v náručí šťastnej mamičky) sa narodila o 8.05 h, váži 3550 gramov a meria 50 centimetrov.

S hodinami, ktoré nám ohlásili po polnoci nový rok 2019 sa udiali nové zážitky aj v našich nemocniciach, kde mamičky spolu so zdravotníckym personálom očakávali prírastky do svojich rodín a my spolu s nimi sme čakali na prvých Gemerčanov. Prvé dieťa prišlo na svet na Slovensku 1. januára 2019 dve sekundy po polnoci v Dunajskej Strede. Ako uviedla Jana Fedáková zo Sveta zdravia, prvé tohtoročné dieťa je dievčatko. Narodilo sa cisárskym rezom, váži 3380 gramov a meria 50 centimetrov. "Mamička dievčatka je z obce Baloň v okrese Dunajská Streda," dodala Fedáková. Ale nemuseli sme dlho čakať ani na Gemeri. V Nemocnici Svet zdravia Rimavská Sobota sa narodil o 03.03 hod. chlapček Noel. Meria 50 cm a váži 2880 g. Bydliskom mamičky sú Včelince v okrese Rimavská Sobota.

Gemerská Poloma má vo svojej histórii prvýkrát ženu starostku. Vo voľbách 2018 zvolili do tejto funkcie Lillian Bronďošovú (na obrázku vľavo), ktorá preberá insignie obce od zastupujúcej starostky Ivany Antalovej.

Medzi obcami nášho horného Gemera po prvýkrát v histórii Gemerskej Polomy bola v komunálnych voľbách 10. novembra 2018 zvolená za starostku obce žena. Touto starostkou sa stala pani Lillian Bronďošová. Už pred štyrmi rokmi sme konštatovali, že ako poslankyňa vo vtedajších voľbách dostala od voličov obce viac hlasov ako vtedy zvolený starosta. To poukazovalo na to, že má medzi spoluobčanmi veľkú dôveru. Po štyroch rokoch sa to potvrdilo, a preto niet sa čomu čudovať, že si ju jej spoluobčania tohto roku zvolili za starostku. V sobotu 8. decembra 2018 na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva zložila sľub a od zastupujúcej starostky Ivany Antalovej prevzala funkciu starostky obce Gemerská Poloma. Prevzala tým aj zodpovednosť za riadenie obce, ktorá počtom obyvateľov patrí na hornom Gemeri medzi tie početnejšie.

Do lavíc obecných a mestských zastupiteľstiev na hornom Gemeri zasadne 390 poslancov

V novom volebnom období zasadne v rožňavskom okrese do poslaneckých lavíc 386 poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, ktoré budú vykonávať svoju aktivitu v 62 obciach a mestách regionu. Vyplýva to z informácií, ktoré po komunálnych voľbách uskutočnených 11.11.2018 poskytol Štatistický úrad SR na svojom portály. Pretože po voľbách v našom volebnom obvode na hornom Gemeri ostali ešte 2 miesta v Hrhove a 2 v Stratenej neobsadené, budú sa v obidvoch obciach musieť uskutočniť doplňovacie voľby, ktorými sa konečný stav poslancov upresní na 390. Voľby v obciach zaznamenali pohyby rôznym smerom a dnes už vieme, že obecné zastupiteľstvá budú v niektorých obciach zložené úplne z nového zoznamu poslancov. Medzi také budú po zložení poslaneckého sľubu patriť obecné zastupiteľstvá v obciach Honce, Kečovo a Meliata.

V Rožňave bol Deň červených makov ako pietna spomienka na 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny

Pred pamätníkom padlých vojakov v 1. svetovej vojne na cintoríne v Rožňave sa uskutočnila pietna spomienka na sté výročie vypuknutia tragickej svetovej udalosti ako Deň červených makov, ktorý zorganizoval veliteľ Gemersko-malohontského pluku chemického určenia ASR v Rožňave a Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave. Medzi pozvanými hosťami bol prítomný aj priamy účastník oslobodzovacích bojov Červenej armády v Maďarsku a južného Slovenska plk. v. v. Ladislav Sládek s manželkou Ruženou z Rimavskej Soboty, ktorých sprevádzal predseda ZO SZPB arm. generála Ludvíka Svobodu v Čiernom Potoku (okres. Rimavská Sobota) JUDr. Jozef Pupala, prednosta Okresného úradu v Rožňave Ján Babič a iní.

pondelok, 12 november 2018 18:40

Stredný Gemer intenzívne žil komunálnymi voľbami

Napísal(a)
Budova Mestského úradu v Revúcej.

Stredný Gemer, do ktorého časť nášho regiónu patrí, po minulé dni tiež intenzívne žil Komunálnymi voľbami 2018. Aj v tomto regióne volebná intenzita kulminovala počas soboty 10. novembra na celom jeho území. Keďže toto spomínané územie nie je politicky určené, budeme sa spoliehať na to hraničiace územie, ktoré tvoria obce a mestečká začlenené do okresu Revúca. Keďže susedí s horným Gemerom môžeme predpokladať, že sú tam vytvorené podobné podmienky aj pre život obyvateľov. Patrí teda na Slovensku medzi menej rozvinuté regióny. Podľa údajov Slovenského štatistického úradu bolo na tomto území do volieb zapísaných 31 159 oprávnených voličov. V tomto okrese z nich prišlo k volebným urnám nakoniec hlasovať iba 47,73 % voličov, ktorí odovzdali 14 390 hlasovacích lístkov.

pondelok, 12 november 2018 11:57

Spomienka na slovenský holokaust v Čiernom Potoku

Napísal(a)
Spomienka na slovenský holokaust v Čiernom Potoku

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov arm. generála Ludvíka Svobodu v Čiernom Potoku v spolupráci s obecným zastupiteľstvom obce dňa 2.11.2018 o 16.00 hodine si pripomenula odvlečenie 15 občanov slovenskej národnosti z okolitých osád do koncentračného tábora nyilašovskými fašistami dňa 4.11.1944, z ktorých 12-ti zahynuli v koncentračnom tábore Flossenbürg. Hlavným obvinením zo strany nyilašovcov bola skutočnosť, že stáli pred rímskokatolíckym kostolom v Hodejove a počas spievania maďarskej hymny, hoci stáli pred kostolom, si nesňali z hláv klobúky. V následných dňoch vodil maďarských fašistov po osadách, kde bývali Slováci, pán ctený notár a ukazoval, kto si klobúk z hlavy nesňal a hneď bol aj zatknutý.

Situácia okolo nemocnice s poliklinikou v Revúcej stále rezonuje medzi občanmi

Situácia okolo nemocnice s poliklinikou v Revúcej stále rezonuje medzi našimi občanmi. Odchody lekárov, nedostatočná vybavenosť nemocnice, zadĺženosť... To sú len niektoré témy, o ktorých sme sa rozprávali s riaditeľkou NsP, n.o. v Revúcej, Ing. Darinou Hoghovou. Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo, že zdravotná starostlivosť by mala byť poskytnutá každému z nás do tridsiatich minút. V našom regióne je tento limit problematický, pretože najbližšia nemocnica je vzdialená približne 50 minút cesty autom. Ministerstvo zdravotníctva sa preto rozhodlo stanoviť jednoznačné vyhlásenie, že táto nemocnica musí byť zachovaná.

Revúca zažila ďalší ročník najkrajších jesenných podujatí

V poradí už 19. ročník Jazdy sv. Huberta a 6. ročník regionálnych poľovnícko-rybársko-včelárskych slávností sa uskutočnil v Revúcej 6. októbra 2018. Počas tohto slnečného dňa všetci účastníci na námestí pred Kohútom mali možnosť obdivovať rôzne výtvarné diela, vyrezávané tekvice, ochutnať výborné koláče, povoziť sa na koňoch, hlasovať v súťaži, zabaviť sa s deťmi pri bublinkovej Hubble-bubble show, odfotiť sa v tematickom ráme a mnoho ďalšieho. Medzi súťažami nechýbali ani tie tradičné, ako je skladanie klátika, lov jeleňa, rúbanie dreva, dostihové súťaže, ale aj hon na líšku. Sokoliari predviedli úžasné kúsky s dobre vychovanými operencami, psíčkari si prišli na svoje pri prehliadke plemien poľovných psov

streda, 03 október 2018 11:25

Gemerské zvesti oslávili päťdesiatku

Napísal(a)
Gemerské zvesti oslávili päťdesiatku

Dňa 28.9.2018 od 13.00 hodine z iniciatívy primátora mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozefa Šimku sa v obradnej sieni Mestského úradu v Rimavskej Sobote konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti osláv 50. výročia založenia okresných novín GEMERSKÉ ZVESTI – GÖMÖRI HÍRLAP. Po privítaní hostí a ocenených redaktorov a dopisovateľov vo svojom príhovore primátor mesta oboznámil prítomných s históriou uvedených novín. Predchodcom uvedeného média bol v rokoch 1960 -1967 dvojjazyčný „Budovateľ – Epitó, ktoré vydával Okresný národný výbor a Okresný výbor KSS v Rimavskej Sobote.

Spoločné rokovanie českých a slovenských antifašistov v Plzni aj za účasti zástupcov z Gemera

V dňoch 19. - 21.9.2018 sa uskutočnilo v Plzni v priestoroch Sportovního gymnázia na ulici Vejprnickej spoločné rokovanie Výkonného výboru Českého zväzu bojovníkov za slobodu a Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky, 80. výročia Mníchovskej dohody hitlerovského Nemecka, Veľkej Británie, Francúzska a Talianska a o odstúpení sudetského pohraničia Nemecku. Delegáciu Výkonného výboru ÚV ČSBS viedol jej predseda Ing. Jaroslav Vodička a delegáciu Ústrednej rady SZPB jej predseda Ing. Pavol Sečkár.

Strana 7 z 129
Description of image1
Description of image2