piatok, 03 november 2017 13:09

Pribudol Vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku

Napísal(a) Marta Mikitová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Na internetových stránkach sme zaznamenali nový vedecký časopis pod názvom Vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku (Scientific Journal of Regional Culture in Slovakia). Ponúkame ho do pozornosti čitateľom stránky Maj Gemer, aj preto, že časopis vydáva občianske združenie Quirinus v Revúcej, do ktorého portfólia hlavne v minulosti patrila obnova historických pamiatok Gemera a organizovanie koncertov - Revúcke adventné koncerty a Revúcke augustové koncerty. Hlavným editorom časopisu je významný vedecký pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.,

ktorého život je neoddeliteľne spojený s Revúcou. Jeho vedecko-výskumné zameranie je organológia, historické organy Gemera a Malohontu, základný výskum historických organov a jeho aplikácie v Andrej stafura ho 1reštaurátorskej praxi. Je zodpovedným riešiteľom vedeckého projektu Zvukové vlastnosti historických organov na Slovensku (VEGA, 2015-2018) a autorom mnohých vedeckých štúdií i publikácií, z ktorých najnovšia je Historické organy stredného Gemera (Vydal Quirinus, o. z., Revúca, 2016). V širších kultúrno-spoločenských a historických súvislostiach podrobne popisuje 18 nástrojov z katolíckych a evanjelických chrámov z okresu Revúca. Známy je aj ako interpet organovej hudby. A. Štafura je zároveň členom mestskej komisie kultúry a školstva pri MsZ v Revúcej.

Podľa vlastnej programovej charakteristiky je časopis interdisciplinárny a tematicky sa zameriava na výskum rôznych aspektov kultúry slovenských regiónov. Nielen slovenským, ale aj zahraničným vedcom poskytuje priestor na publikovanie výsledkov vedeckých výskumov zameraných na jednotlivé regióny Slovenska. Vďaka otvorenej platforme možno tieto výsledky jednoduchšie predstaviť a sprístupniť aj širokej verejnosti doma i v zahraničí. Aj z toho dôvodu je časopis recenzovaný a vychádza v slovenskom (resp. českom alebo poľskom jazyku) a anglickom jazyku. Časopis vychádza dvakrát ročne a jeho cieľom je prinášať najnovšie výsledky vedeckého výskumu.

1. číslo tohto časopisu je venované regiónu Gemer a Malohont a v slovenskej a anglickej verzii (paralelne v dvoch stĺpcoch) obsahuje tieto štúdie:

  • Elena Miroššayová: Horný Gemer v 1. tisícročí pred Kr.
  • Martin Braxatoris: Téma husitsko-evanjelickej kontinuity na Gemeri, v Malohonte a Novohrade a otázka cyrilometodskohusitskej kontinuity v historických prácach a traktátoch slovenských evanjelikov.
  • Marcela Bednárová: „Slavjani gemerskí“ - Životné paralely Bohuša Nosáka-Nezabudova a Petra Kellnera-Záboja Hostinského, redaktorov Slovenských národných novín a Orla tatranského.
  • Peter Tollarovič: Umelecké snahy autorov tzv. mladej generácie – gymnazistov v Tisovci počas 2. svetovej vojny (Ctibor Štítnický a Milan Kraus). 

Všetky informácie pre čitateľov a prispievateľov sú dostupné na internetovej stránke časopisu www.csr.sk. Redakcii možno ponúknuť na uverejnenie akúkoľvek vedeckú štúdiu, ktorá reflektuje problematiku kultúry slovenských regiónov z pohľadu rôznych typov vied, tiež možno ponúknuť aj recenzie, správy z konferencií a pod. V prípade akýchkoľvek podnetov, pripomienok či návrhov je možné kontaktovať redakciu na mailovej adrese , či prostredníctvom tam uverejneného kontaktného formulára.
Marta Mikitová

 

Čítať 1096 krát Naposledy zmenené piatok, 03 november 2017 13:56

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Description of image1
Description of image2