rak ppj DSCF0077 aZákladná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Rakovnici stále dodržiava vianočné tradície a tak sa na záver roka 11.decembra 2015 opäť stretli z príležitosti posedenia pod jedličkou. Celé posedenie sa nieslo v duchu tradícií našich predkov. Prezentovali sa pracovné nástroje a pomôcky, ktoré voľakedy používali i zvyky, ktoré si dodnes zachovali. Poukazuje na to aj výstavka a prestretý stôl gazdu na sviatky. Dvojičky Leštákovci nám zarecitovali a zaspievali vianočné koledy, na čo nadviazali členovia ZPOZ-u pri OcÚ v Rakovnici. Na pozadí sa premietali obrázky z histórie našej ZO. Na záver vinš predsedu: "Lásky, šťastia hodiny v kruhu svojej rodiny, užite si spoločné, krásne sviatky vianočné a nech dlho prevláda Novoročná nálada. Príjemné posedenie sa zakončilo tradičnou piesňou

Zverejnené v Seniori

honce 006 aNovovzniknutá Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Honciach pripravila pre svojich 24 členov prvé podujatie – posedenie pod jedličkou spojené s kultúrnym programom. Krásny program pripravila spevácka skupina „Genšenky“ pod vedením p. Nemčoka. K novozaloženej organizácii sa prihovoril jej predseda p. Vápeník, a hostia podujatia starostka obce pani Paličková, predseda OO JDS Rožňava a ZO JDS Rakovnica p. Fábian a predseda ZO JDS Rožňavské Bystré p. Barna.
Lásky, šťastia hodiny, v kruhu svojej rodiny, užite si spoločne krásne sviatky vianočné a nech dlho prevláda Novoročná nálada. V tomto duchu sa nieslo celé podujatia, v želaní zdravia a šťastia. Prvé úspešné podujatie absolvovala novozaložená organizácia. V družnom posedení, speve a tanci si želali úspech v spoločných posedeniach a podujatiach.

Zverejnené v Seniori
Description of image1
Description of image2