cilka 06 aMesto Revúca prevádzkuje Zariadenie opatrovateľskej služby „CILKA“ už takmer 30 rokov.  Pôvodným prevádzkovateľom bol Okresný úrad v Revúcej, no od roku 2002 patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Vzhľadom na skutočnosť, že zariadenie opatrovateľskej služby už nevyhovovalo súčasným hygienickým normám, v rokoch 2010-2011 bola realizovaná rozsiahla  rekonštrukcia  a modernizácie tohto zariadenia, ktorá  bola financovaná zo zdrojov  EÚ so spolufinancovaním mesta v celkovej  hodnote 1 452 000 €.

Zverejnené v Revúca
Description of image1
Description of image2