štvrtok, 18 november 2010 14:22

Prečo sa rozhodla Ing. Monika Genčiová kandidovať na post starostky obce Rakovnica

Napísal(a) Ing. Monika Gemčiová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Ing. Monika Genčiová kandiduje v Komunálnych voľbách 2010 na funkciu starostky obce Rakovnica. Vážení spoluobčania,
priblížil sa čas, kedy budete mať opäť príležitosť rozhodnúť, kto Vás bude zastupovať vo veciach obecných. Áno, priblížil sa čas komunálnych volieb, konajúcich sa 27.11.2010. Budete mať opäť možnosť zvoliť si svojho zástupcu na post starostu obce. V týchto komunálnych voľbách som prijala kandidatúru na post starostky obce Rakovnica. Nebol to urýchlený krok, rozhodnutie kandidovať  vo mne dozrievalo postupne.
Mám 42 rokov, som vydatá, s manželom Miroslavom máme dvoch dospelých synov. V súčasnosti pracujem v Strednej zdravotníckej škole v Rožňave. Popri zamestnaní som ukončila vysokoškolské vzdelanie na

Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore Ekonomika a správa území na Katedre regionálneho rozvoja a verejnej správy. Dvadsaťštyri rokov pracujem  v ekonomickej oblasti, v súčasnosti  v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
V komunálnej politike nie som nováčikom. Šesť rokov som vykonávala funkciu hlavnej kontrolórky obce, bola som členkou košickej sekcie Združenia hlavných kontrolórov. Počas tohto obdobia som absolvovala nadstavbové vzdelanie s celoštátnou pôsobnosťou na výkon funkcie kontrolórky obce. Získané vzdelanie a praktické skúsenosti sú tým správnym predpokladom pre výkon tak zložitej funkcie, akou funkcia starostu obce v súčasnosti je.
Kandidujem, pretože o veciach chcem rozhodovať na základe správneho úsudku a zdravého rozumu.  Spolupracovať s kvalitnými ľuďmi a vďaka objektívnym záverom vyhodnocovať priority dôležité pre kvalitný život v obci. Žijeme v dobe, ktorá si vyžaduje zodpovedný  prístup a premyslené  rozhodnutia.  Chcem poznať  Vaše potreby a  jednoznačne presadzovať záujmy  v prospech obyvateľov našej  obce.  O všetkých svojich krokoch chcem verejnosť informovať a bola by som veľmi rada, keby sme sa spoločne podieľali na všetkých dôležitých rozhodnutiach,  ktoré je nutné  prijať.   Som plná energie dokázať, že politika môže byť o slušnosti, charaktere, pravde a slove,  ktoré bude platiť.
Preto je tu na mieste otázka:

Prečo som sa rozhodla kandidovať za starostku  obce?
 

  • ... lebo som obyvateľkou obce Rakovnica, žijem tu dlhé roky, mám rada tento kraj a nie je mi ľahostajné, aké podmienky vytvoríme pre naše deti a vnukov...
  • ... lebo post starostky obce vnímam ako zodpovednú službu ľuďom. Držím sa zásady, že úrad je pre občanov a nie opačne. Starosta pomáha občanom vybavovať osobné problémy, musí vedieť poradiť, každému budem chcieť pomôcť a keď nepomôžem, určite nepoškodím. Cesta k starostovi bude voľná pre všetkých bez rozdielu. Chcem budovať dobré medziľudské vzťahy a napomáhať dobrému medziľudskému spolunažívaniu. Pokiaľ to bude možné, budem vystupovať priamo, otvorene a zamedzovať rozširovaniu falošných informácií, budem rešpektovať slobodné vierovyznanie...
  • ... lebo si myslím, že len spoločne dokážeme vytvoriť lepší obraz Rakovnice. Túto úlohu budeme schopní plniť len vtedy, keď sú občania pravdivo informovaní. Občania majú právo vedieť, s akými finančnými prostriedkami obec disponuje, načo ich vynakladá, aké sú náklady na prevádzku obce, aké sú možnosti investícií, čo obec potrebuje prednostne a čo neskôr. Kedy zasadá obecné zastupiteľstvo, o čom rokuje, aké sú výsledky rokovania, ako poslanci presadzujú záujmy občanov. Starosta ako jednotlivec nedokáže nič, alebo len minimum. Myslím tým aktívnu účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, verejných zhromaždeniach, účasť na spoločných akciách, udržiavanie poriadku vo svojom okolí, triedenie odpadov, zveľaďovanie svojich domov...
  • ..... lebo táto obec potrebuje zmenu systému vo viacerých oblastiach. Ide predovšetkým o znovuzriadenie komisií, do ktorých zapojíme čo najväčší počet občanov - odborníkov v danej oblasti. Využívanie internetu, obecného rozhlasu a Rakovníckych obecných novín.  Udržanie zariadenia s denným pobytom, využívanie rekonštruovaného kultúrneho domu. Využiť skúsenosti starších občanov. Skvalitniť spoluprácu s politickými stranami a spoločenskými organizáciami. Stanovenie výšky miestnych daní a poplatkov...
  • ... lebo si myslím, že komunálnu politiku majú robiť ľudia, ktorí  majú prehľad nielen o dianí na komunálnej úrovni, ale jej aj rozumejú a sú ochotní vziať na seba plnú zodpovednosť ...
  • ... lebo dokážem svojimi riadiacimi  a ekonomickými  znalosťami riadiť a spravovať ekonomickú agendu tak, aby sa vynaložené finančné prostriedky nemíňali neefektívnym spôsobom ...
  • ... lebo som presvedčená, že ak bude rásť obec, budeme rásť aj my... 

V prípade záujmu viac informácií nájdete na www.genciovam.szm.com

Príďte voliť! Na naplnenie týchto cieľov potrebujem Vašu podporu.  Každý Váš hlas môže pomôcť v presadzovaní predložených myšlienok pre lepší, krajší a bohatší život v Rakovnici.

Ing. Monika Genčiová
 

{jcomments on}

Čítať 4288 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:39

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!