štvrtok, 01 júl 2021

ZŠ s MŠ Jelšava – Keďže keltský stromový kalendár, okrasné jazierko i jabloňový sad v našej školskej záhrade plnia hlavne didaktickú funkciu, tentokrát sme ich využili na outdoorové vyučovanie slovenského jazyka i biológie.
Prvou úlohou žiakov na hodine slovenského jazyka bolo nájsť podľa dátumu svojho narodenia strom, ktorý im je priradený v zhode s keltským kalendárom. Stromokruh tvorí 21 druhov rôznych ihličnatých i listnatých stromov, čiže toto poznanie plnilo i motivačnú funkciu a vyvolalo záujem žiakov dozvedieť sa, aké ich vlastnosti sú spojené s daným stromom. Dočítali sa to, keď splnili druhú úlohu, ktorou bolo poskladať pripravené texty rozstrihnuté na niekoľko častí. Žiaci pracovali v skupinách vytvorených podľa toho, ktorý strom im bol priradený podľa dátumu narodenia.

Zverejnené v Základné školy