sobota, 31 júl 2021

Podľa informácií, ktoré sme získali prostredníctvom webovej stránky futbalnet.sk v nedeľu 1. augusta 2021 štartuje v našom regióne po dlhom čase aj šiesta liga riadená Oblastný futbalovým zväzom Rožňava. Ak nám zdravie a sily budú stačiť, pokúsime sa aj na našej stránke informovať vás aspoň stručne o jednotlivých zápasoch v príslušných kolách súťaže. Aj keď ekonomická i zdravotná situácia v našej krajine nie je na ktovie akej úrovni, veríme, že prihlásené mužstvá využijú tento čas a zodpovedne pristúpia k povinnostiam vyplývajúcich zo súťažného i disciplinárneho poriadku. Na začiatok uverejňuje v tomto príspevku prvé dve úradné správy ObFZ, ktoré v týchto dňoch vydal príslušný futbalový orgán. 

Zverejnené v Futbal