streda, 01 jún 2022

Srdečne Vás pozývame na 7. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých FEDIM, ktorá sa uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku v Tisovci tento víkend, v termíne 3. – 5. júna 2022.
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých FEDIM je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Je určená mládeži od 15 do 26 rokov. FEDIM – FEstival DIvadla Mladých sa v Tisovci koná od roku 2014. Cieľom súťaže je podpora, rozvoj zručností, umelecko-odborný rast, prezentovanie a konfrontácia umeleckej úrovne a výsledkov činnosti mládežníckych divadelných súborov. (zdroj nocka.sk)

Zverejnené v Divadlo