pondelok, 01 august 2022

Posledná júlová sobota (30. 07.) roku 2022 bola slávnostná hlavne pre dobrovoľných hasičov v obci Chyžné. Nastal deň, kedy sa slávnostne odovzdala Hasičská zbrojnica do používania.
Napriek tomu, že bol upršaný deň, po deviatej hodine sa začali schádzať pred Hasičskou zbrojnicou okrem hasičov aj obyvatelia z obce. Pred zbrojnicou si prítomní mohli prezrieť CAS 32 T 815 z Jelšavy.
Po hlásení veliteľa DHZ Petra Černáka starostovi obce Petrovi Medvecovi všetkých prítomných privítal Ing. Pavol Zapletal, MBA, tajomník ÚzO DPO SR v Revúcej a predseda KV DPO SR v Banskej Bystrici a odovzdal slovo starostovi obce, ktorý sa prihovoril k prítomným. Z príhovoru sme sa okrem iného dozvedeli, že hasičský spolok v Chyžnom bol založený v roku 1905. Pred pár rokmi obec odkúpila domček a začali riešiť, ako ho využiť. 

Zverejnené v Chyžné

Za takmer stáleho dažďa sa v sobotu 30.7.2022 po dvojročnej prestávke uskutočnil v Rožňavskom Bystrom futbalový turnaj ako Memoriál Jána Babiča, Petra Urbana a Miroslava Lindáka za účasti mužstiev Krásnohorskej Dlhej Lúky a domáceho mužstva. V priebehu týždňa odriekla účasť Rakovnica z neznámych dôvodov a na poslednú chvíľu aj Lokomotíva KE U19. Tradične pred prvým zápasom sa hráči Bystrého zúčastnili kladenia vencov na miestnom cintoríne na hroboch Jána Babiča, Petra Urbana a Miroslava Lindáka za účasti pani starostky a rodinných príslušníkov zosnulých.

Prvý zápas odohrali mužstvá Bystrého a Krh. Dlhej Lúky s výsledkom 2:0 pre Krh. Dlhú Lúku. Súper domáceho Baníka sa predstavil už aj s letnými posilami Vargom, Madarásom a Bubenčíkom. Zápas bol vyrovnaný, ale v premieňaní šancí sa hostia predstavili v lepšej forme.

Zverejnené v Futbal

 

V tomto roku sme si už štvrtýkrát pripomenuli ničivý požiar, ktorý vznikol 26. 7. 1829, a to kajúcimi službami Božími v Evanjelickom kostole a. v. v Jelšave, kde námestný farár Mgr. Ivan Bojna popísal podrobnosti ničivej udalosti v našom meste. Vychádzal zo záznamov Zápisnice kanonickej vizitácie, v ktorej sa píše:
„26. júla roku 1829 veľké nešťastie postretlo spolu s mestom aj evanjelickú cirkev v tomto hroznom a neslýchanom požiari, ktorý popoludní o štvrť na jednu vypukol a celé mesto, menovite 441 domov a s nimi aj kostol, fara a škola v popol sa obrátili. V tomto nešťastí aj tri ľudské životy v obeť padli. Celá škoda bola za 2 milióny ocenená. Na pamiatku toho hrozného nešťastia ustanovil Ferjenčík tak večný „kajíci deň“, ktorý sa zasvätil každoročne v nedeľu k 26. júlu najbližšiu.“

Zverejnené v Jelšava